UPM.FI
 

UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanava

Sidosryhmillä on tärkeä rooli UPM:n arvopohjan ja eettisten standardien ylläpitämisessä. Yksi tärkeimmistä keinoista on ilmoittaa viipymättä mahdollisista väärinkäytöksistä tai niihin liittyvistä epäilyksistä.

Näin raportoit

Jos kyseessä on tavanomainen UPM:n toimintaan liittyvä yhteydenotto, valitus tai tiedustelu, pyydämme käyttämään UPM: yleistä yhteydenottolomaketta.

Jos haluat tehdä ilmoituksen lainsäädännön tai UPM:n ohjeistuksen (UPM:n Toimintaohje tai UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille) vastaisesta toiminnasta, käytä UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavaa:

SpeakUp
UPM:n tunnus palveluun: 00218

 

UPM:n raportointikanava toimii järjestelmässä nimeltään SpeakUp ja sen ylläpidosta vastaa riippumaton ulkopuolinen toimittaja People Intouch. Palvelu on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina usealla eri kielellä. Raportin jättäminen on täysin luottamuksellista, ja halutessaan ilmoittaja voi pysyä nimettömänä.

Lisätietoa UPM:n työntekijöille löytyy UPM intranetista.