UPM.FI

Compliance - vaatimustenmukaisuus

 

Olemme sitoutuneet Toimintaohjeemme ja soveltuvien lakien ja säännösten noudattamiseen. Pyrimme varmistamaan vaatimustenmukaisuuden kouluttamalla henkilöstöä, lisäämällä tietoisuutta aktiivisella viestinnällä ja kehittämällä yhtiön riskienhallinta-, seuranta- ja raportointiprosesseja. 

Vastuullisuus on yksi strategiamme painopistealueista ja vaatimustenmukaisuus on sen olennainen osa.

Hallinnointirakenteemme tukee hyvää hallinnointia, vastuullista liiketoimintaa ja vaatimustenmukaisuutta kaikilla tasoilla määrittäen selvät vastuut ja raportointilinjat. Vaatimustenmukaisuusjärjestelmämme on upotettu hallinnointimalliimme ja on suunniteltu tukemaan yhtiön suorituskykyä ja oikein toimimisen kulttuuria kaikilla tasoilla. Pääpaino on ennaltaehkäisevissä toimissa, jotka perustuvat riskienhallinnan vuosikelloon ja kaikkien liike- ja muiden toimintojen riskiarviointeihin. 

UPM:n vaatimustenmukaisuusjärjestelmä

UPM-compliance_system_FI.jpg

 


Vastuu vaatimustenmukaisuudesta

Vastuu vaatimustenmukaisuudesta ulottuu yhtiön hallituksesta jokaiseen UPM:n työntekijään.

Hallitus ​Hyväksyy yhtiön arvot ja politiikat sekä seuraa niiden noudattamista
​Tarkastusvaliokunta ​Auttaa hallitusta seuraamaan vaatimustenmukaisuutta käsittelemällä neljännesvuosittaiset varmennus- ja vaatimustenmukaisuusraportit
Toimitusjohtaja ​Ylimmän tason sitoutuminen, johtaa ja valvoo yhtiön päivittäistä liiketoimintaa
​Johtajisto ​Ylimmän tason sitoutuminen, avustaa toimitusjohtajaa konsernitason sääntöjen ja menettelytapojen hyväksymisessä ja toimeenpanossa
​Liiketoiminta-alueiden hallitukset ​Ylimmän tason sitoutuminen, konsernitason sääntöjen ja menettelytapojen käyttöönotto liiketoiminnoissa, riskienhallinnan ja varmennuksen käsittely
​Strategiaryhmä ​Integroi oikein toimimisen ja vastuullisuuden yhtiön strategioihin
​Eettinen neuvoa-antava työryhmä ​Valvoo väitettyjen väärinkäytösten tutkimista ja neuvoo korjaavissa toimenpiteissä
​Tiedonantotyöryhmä ​Arvioi soveltuvien tiedottamisvaatimusten noudattamista
​Varmennustyöryhmä ​Koordinoi neljännesvuosittaisten konsernitason varmennusraporttien laatimista ja valvoo soveltuvien taloudellista raportointia koskevien vaatimusten noudattamista
​Sisäisen tarkastuksen johtaja ​Ylläpitää yhtiön Raportoi väärinkäytöksestä –kanavaa, suorittaa tutkimuksia ja raportoi neljännesvuosittain tarkastusvaliokunnalle
​Vaatimustenmukaisuusjohtaja Omistaa Toimintaohjeen, valvoo vaatimustenmukaisuusjärjestelmää, johtaa lainsäädännön noudattamiseen liittyviä vaatimustenmukaisuusohjelmia ja raportoi neljännesvuosittain tarkastusvaliokunnalle ​
​UPM:n työntekijät ​Tekevät oikeita valintoja päivittäisessä työssään
Tilintarkastaja ​Raportoi neljännesvuosittain tarkastusvaliokunnalle ja kaksi kertaa vuodessa hallitukselle varmennusasioista ja antaa vuosittaisen tilintarkastuskertomuksen osakkeenomistajille
 

UPM:n oikein toimimisen kulttuuria käsittelevä raportti valaisee väärinkäytöksiä ja niiden käsittelyä
Artikkeli | 03/24/2022 10:26:33 | 6 min

UPM:n oikein toimimisen kulttuuria käsittelevä raportti valaisee väärinkäytöksiä ja niiden käsittelyä

Lue lisää
Uusi kanava huolenaiheiden esiin nostamiseen
Artikkeli | 03/17/2021 10:19:16 | 2 min

Uusi kanava huolenaiheiden esiin nostamiseen

Lue lisää
Pelillistäminen herättää toimintaohjeen henkiin
Artikkeli | 05/15/2020 08:13:35 | 1 min

Pelillistäminen herättää toimintaohjeen henkiin

Lue lisää
Kasvua oikein toimimalla
Artikkeli | 12/18/2018 09:07:38 | 2 min

Kasvua oikein toimimalla

Lue lisää
 

Pelillistäminen herättää toimintaohjeen henkiin

 

 

Tätä kautta voit välittää UPM:n Toimintaohjeen tai sen alaisten muiden politiikojen tai sääntöjen tai sovellettavien lakien rikkomista koskevat valitukset tai huolenaiheet sisäisestä tarkastuksesta, vaatimustenmukaisuudesta ja turvallisuudesta vastaaville johtajille.