Selvitykset

UPM noudattaa kaikkia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia. Koodin on julkaissut Arvopaperimarkkinayhdistys ry, ja se on saatavana yhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Hallinnointikoodin hallinnointia koskevan raportointijakson mukaisesti laadittu selvitys UPM:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018 on ladattavissa pdf-muodossa alla olevasta linkistä.

Palkka- ja palkkioselvitys

UPM:n 28.2.2019 päivätty palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin palkitsemista koskevan raportointijakson mukaisesti, ja se on ladattavissa pdf-muodossa alla olevasta linkistä.

Arkisto

UPM:n julkaisemat, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaiset selvitykset UPM:n hallinnoinnista ja palkitsemisesta ovat ladattavissa pdf-muodossa alla olevista linkeistä.