Kasvatamme hyvinvointia

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etlan) selvityksen mukaan UPM on eniten arvonlisää tuottava yhtiö Suomessa, kun mukaan lasketaan yhtiön luoma suora arvonlisä sekä hankintojen kautta syntyvät välilliset kerrannaisvaikutukset.

 
 

​Hankimme tehtaidemme hyödyllisiksi tuotteiksi jalostaman puun pääasiallisesti Suomesta. Maksamme vuosittain useita satoja miljoonia euroja puukauppamaksuja  yksityismetsänomistajille ja korvauksia yrittäjille puun korjuusta, kuljetuksesta ja metsänhoitotöistä. Toimintamme työllistää yli 3 000 henkilöä pääasiallisesti harvaan asutuilla alueilla maaseudulla. Omilla tehtaillamme, puunhankinnassa ja metsätaloudessa sekä yhtiön muissa toiminnoissa Suomessa työskenteli vuoden 2016 lopussa 7 347 henkilöä.

Yhtiömme osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli 2 % vuonna 2015  ja tuottamamme arvonlisä 1,5 miljardia euroa. Kun otamme huomioon kerrannaisvaikutukset nousi yhtiön Suomelle tuottama arvonlisä 2,6 miljardiin euroon. 

Lue lisää:

Katso videot:

Monipuolinen metsä tuo onnea metsänomistajlle