UPM Metsämme

Raaka-ainetta, työllisyyttä, tuotteita, hyvinvointia ja virkistystä metsästä – vastuullisesti.

 
Ammattilaisia töissä metsässä
yli 3000
Suojeltuja kohteita
noin 39 900
Vaikutus Suomen talouteen
2,6 mrd €
Istutamme vuosittain
yli 20 milj. puuta
 
 
Puukauppoja vuosittain
20 000
Suojavyöhykkeitä
22 000 ha
Metsämme auki
24/7
Myyntiverkosto
6 mantereella
 
 

Kaikille parempi metsä

 

Hyvin kasvavat metsämme hillitsevät ilmastonmuutosta

 

Katso arvoa vastuullisuudesta -video

 
 

Olemme sitoutuneet kestäviin metsänhoito- ja puunhankintakäytäntöihin, jotka perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. UPM:n tavoitteena on luoda pitkäjänteisesti kannattavaa liiketoimintaa toimimalla eettisesti ja vastuullisesti talouteen, ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa.

Puun alkuperän tunteminen on vastuullisen puunhankinnan perusedellytys. Jäljitettävyyden ja sertifioitujen seurantajärjestelmien avulla pystytään takaamaan, että puun alkuperä on aina tiedossa, raaka-aine on hankittu laillisista, kestävistä lähteistä ja sertifioidun puun määrä voidaan dokumentoida tarkasti. Vuonna 2017 85 % kaikesta UPM:n tuotantolaitoksissa käytetystä puusta ja puukuidusta oli peräisin sertifioiduista metsistä.

Luokka UPM säännöt*) Valvottu puunhankinta/alkuperän seurantajärjestelmä Metsäsertifiointi UPM:n biodiversiteettiohjelma
UPM:n omat metsät 100 % 100 % PEFC ja/tai FSC 100 % PEFC ja/tai FSC 100 %
UPM:n metsäpalvelumetsät 100 % 100 % 94 % PEFC ja/tai FSC Edistetään
UPM:n puunhankinta-alue 100 % 100 % Valtaosa PEFC ja/tai FSC Edistetään
 

*)   Lue lisää UPM:n säännöistä sekä puunhankinnan ja metsätalouden periaatteista ja sitoutumisesta.

Voit tehdä myös virtuaalisen retken metsään ja tutustua toimintamme www.upmforestlife.com

 

Enemmän vähemmällä

Tavoitteemme on pienentää toiminnan ja tuotteiden ympäristöjalanjälkeä koko arvoketjun aikana – aina raaka-aineiden hankinnasta ja tuotteiden valmistuksesta, jakelusta ja käytöstä niiden kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön asti.  Tavoitteemme kaikissa toiminnoissa on tehdä enemmän vähemmällä. Keinovalikoima on laaja ja esimerkit tuloksista vakuuttavia. Lue lisää!

 

Tunnustuksia työstämme

 

 

Lue lisää aiheesta