Kestävää tuotesuunnittelua

Tuotteiden ja palveluiden kestävyys merkitsee yhä enemmän kuluttajille ja asiakkaille maailmanlaajuisesti. Jotta kaikki ympäristöön ja sosiaaliseen vastuulliseen liittyvä tieto on saatavilla, kestävän kehityksen parametrit on huomioitava yksityiskohtaisesti heti tuotesuunnittelun alkumetreillä.

 
 

Kestävän tuotesuunnittelun konsepti

Kestävän tuotesuunnittelun konseptimme ohjaa tuotekehityshankkeita, vahvistaa elinkaariajattelua ja varmistaa, että uudella tuotteella tai palvelulla on kestävyysarvolupaus, ja että se tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Keskitymme tuotesuunnittelussa tunnistamaan asiakkaan tai kuluttajan ongelman ja ratkaisemaan sen. Pyrimme aloittamaan yhteistyön asiakkaan kanssa jo suunnitteluvaiheessa ja näin löytämään optimaalisia ratkaisuja asiakkaan kestävää kehitystä koskeviin ympäristö- ja sosiaalisiin haasteisiin.

Konseptimme perustuu The British Design Councilin ‘kaksoistimanttimalliin’. Konseptia rakentaessamme perehdyimme erilaisiin muotoiluajattelumalleihin ja totesimme tämän mallin vastaavan hyvin omaa ajatteluamme. Mallin avulla voimme tarkastella kokonaisvaltaisesti koko tuotteen elinkaarta.

 
 

Kestävän tuotteen elinkaaren kuusi vaihetta

Kestävien tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun vaikuttavat pääasiassa lainsäädäntö, trendit ja markkinat, mutta myös niiden vaikutus ihmisiin – erityisesti käytettävyyden ja hyvinvoinnin näkökulmista. Kuuntelemme asiakkaidemme tavoitteita ja heitä ohjaavia tekijöitä, seuraamme tiiviisti markkinoita, trendejä ja lainsäädännön kehitystä, ja yhdistämme niihin liittyvää tietoa omaan raaka-aine- ja teknologiaosaamiseemme. Yhteisen kokemuksen perusteella määrittelemme yhdessä kestävän kehityksen tavoitteet ja vision fossiilisista raaka-aineista riippumattomasta tulevaisuudesta.

Kestävää tuotesuunnitteluamme ohjaa tuotteen elinkaaren kuusi vaihetta.  Käytämmen ainoastaan turvalliseksi todettuja ja vastuullisesti hankittuja raaka-aineita, parannamme tuotannon tehokkuutta, optimoimme jakelua sekä edistämme kestävää kulutusta,kierrätettävyyttä ja kiertotaloutta. Meillä on useita työkaluja arvioida koko suunnitteluprosessin ajan jokaisen elinkaarenvaiheen kestävyyttä.

Jokaisessa elinkaaren vaiheessa on useita tekijöitä, jotka ohjaavat tuotesuunnitteluprosessiamme. Tuotteillamme on monenlaisia loppukäyttökohteita, ja asiakkaamme ovat mukana arvoketjun eri vaiheissa. Tämä tarkoittaa, että elinkaaren eri vaiheiden ja niiden sisältämien elementtien merkitys voi vaihdella eri liiketoimintojen välillä.

 

Sitoumuksemme vuoteen 2030 mennessä

YK:n kestävän kehityksen tavoiteisiin vaikuttavien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

 
100%
UPM:n raaka-ainehankintojen arvosta toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille ja kolmansille osapuolille
100%
kuidusta sertifioitua
-30%
CO₂-päästövähenemä raaka-aineista ja kuljetuksista (vuoden 2018 tasosta)
-65%
CO₂-päästövähenemä energiantuotannosta ja ostosähköstä (vuoden 2015 tasosta)
 
0
kuolemaan johtanutta tai vakavaa tapaturmaa
<2
TRIF*-luku mukaan lukien urakoitsijat

* total recordable injury frequency

0
kaatopaikkajätettä
100%
soveltuvista tuotteista ovat ympäristömerkittävissä
 
 

Sitoumuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

 

Lue lisää aiheesta

Korkeatasoinen tutkimus mahdollistaa korkeatasoisen koulutuksen &#x2013; UPM tukee Aalto-yliopiston sellututkimusta ja &amp;#8209;koulutusta
Artikkeli | 04/08/2024 08:02:12 | 2 min

Korkeatasoinen tutkimus mahdollistaa korkeatasoisen koulutuksen – UPM tukee Aalto-yliopiston sellututkimusta ja ‑koulutusta

Lue lisää
UPM Pellos lahjoitti turvaliivit Ristiinan uudelle p&#xE4;iv&#xE4;kodille
Artikkeli | 03/27/2024 13:16:24 | 1 min

UPM Pellos lahjoitti turvaliivit Ristiinan uudelle päiväkodille

Lue lisää
T&#xE4;n&#xE4;&#xE4;n vietet&#xE4;&#xE4;n kansainv&#xE4;list&#xE4; metsien p&#xE4;iv&#xE4;&#xE4;
Blogi | 03/21/2024 09:02:54 | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
EU:n uudet pakkauss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;t ovat (melkein) t&#xE4;&#xE4;ll&#xE4;
Artikkeli | 03/20/2024 10:51:39 | 5 min

EU:n uudet pakkaussäännöt ovat (melkein) täällä

Lue lisää