Apua Ukrainaan

Ukrainan sota ja siitä seurannut humanitaarinen kriisi on järkyttänyt, mutta myös yhdistänyt ihmisiä ja yhteisöjä kaikkialla maailmassa. UPM:läisetkin yhdistivät voimansa heti sodan ensimmäisinä päivinä ja halu auttaa on ollut erittäin suuri kuluneiden kuukausien aikana.

 
 

Ensimmäinen rahalahjoitus (Unicefille) tehtiin heti sodan alettua ja lisäksi UPM Plywood ja UPM Timber sitoutuivat toimittamaan merkittävän määrän vaneria ja puutavaraa Ukrainaan vaurioituneiden rakennusten korjaamiseksi. Lahjoitukset tehtiin osana UPM:n Share and Care -ohjelmaa.

Monet UPM:n työntekijät ovat yksityishenkilöinä lahjoittaneet varoja ja tarvikkeita Ukrainaan. Naapurimaassa Puolassa UPM:n työntekijät ovat tarjonneet ukrainalaisille kollegoilleen majoitusta ja monenlaista apua päivittäisissä käytännön toimissa, kuten viranomais-tapaamisissa ja päivittäistavaroiden hankinnassa.

 

Yhteisellä lahjoituksella 188 980 euroa
Punaiselle Ristille

Huhtikuun alussa käynnistimme yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa yhtiönlaajuisen varainkeruukampanjan Ukrainan ja lähialueiden tukemiseksi. Tavoitteena oli tarjota työntekijöillemme varainkeruualusta ja lahjoituskohde, jonka kautta voimme yhdessä tukea sodan uhreja. Kampanjan lanseerauksen yhteydessä yhtiö sitoutui lahjoittamaan henkilöstön lahjoitusta vastaavan summan ja päätti myöhemmin kolminkertaistaa lahjoitussumman. Kampanja päättyi 1. kesäkuuta ja onnistuimme keräämään yhdessä 188 980 euroa (henkilöstön osuus 47 245 euroa). Kampanja otettiin hyvillä mielin vastaan. Henkilöstö arvosti yhtiön aktiivisuutta ja sen tarjoamaa mahdollisuutta osallistua kampanjaan, joka yhdisti henkilöstöä ympäri maailmaa.

 
 

Vapaaehtoistyöt ja muut avustustoimet käynnistyivät nopeasti ja tehokkaasti

UPM:n työntekijöillä on mahdollisuus käyttää vuosittain yksi työpäivä vapaaehtoistyöhön. Olemme kannustaneet aktiivisesti työntekijöitämme tarttumaan tähän mahdollisuuteen ja pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja tukea Ukrainan kriisistä kärsiviä ihmisiä ja ukrainalaisia pakolaisia. Esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella kymmeniä työntekijöitä osallistui Suomen Punaisen Ristin katulipaskeräykseen. Puolassa vapaaehtoiset ovat auttaneet pakolaisia monissa päivittäisissä käytännön asioissa ja järjestäneet useita hyväntekeväisyystapahtumia, joissa on kerätty lahjoitusvaroja sekä tarvikkeita, kuten hygieniatuotteita, vaippoja, paristoja, taskulamppuja, maskeja, sekä lääkinnällisiä tarvikkeita. Lisäksi monet työntekijät ovat majoittaneet ukrainalaisia perheitä koteihinsa ja valmistaneet heille ruokaa. Espanjassa vapaaehtoiset ovat auttaneet koordinoimaan pakolaisliikennettä ja rekisteröimään pakolaisia. He ovat myös majoittaneet ukrainalaisia perheitä koteihinsa ja lähettäneet Ukrainassa asuville kollegoilleen vaatteita, lääkkeitä, elintarvikkeita, keittiötarvikkeita, jne.

UPM Schongaussa Saksassa tarjottiin useita työsuhdekäyttöön tarkoitettuja asuntoja ukrainalaisille pakolaisille ja työntekijät järjestivät heille lahjoituksina huonekaluja. Suomessa UPM Tervasaaren henkilöstö kalusti yhteistyössä Valkeakosken kaupungin kanssa asuntoja pakolaisille. Perheille toimitettiin mm. pöytiä, tuoleja, sänkyjä ja pyykinpesukone. Isossa-Britanniassa UPM Raflatacin tiimi koordinoi ruokalansa yhteyteen keräyksen, jolla kerättiin varoja Ukrainan kollegoille maalis-toukokuun ajan. Myös paikallisen ammattiliiton jäsenet antoivat oman panoksensa keräykseen.

 
 

Tukea Ukrainaan Pelastakaa Lapset ry:n kautta

Tuemme Pelastakaa Lapset ry:n kautta Ukrainan sodan keskelle joutuneita lapsia ja heidän perheitään. Tuella mahdollistetaan mm. ruoka-, vesi- ja vaatetoimitukset, huolehditaan lapsista, jotka ovat joutuneet eroon vanhemmistaan ja autetaan perheitä takaisin yhteen sekä järjestetään psykososiaalista tukea lapsille, jotka ovat kokeneet sodan kauhuja. Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014.

Pelastakaa Lapset ry

 

Tukea Ukraina-säätiölle (Foundation Ukraine)

Foundation Ukraine on vuonna 2013 perustettu kansalaisjärjestö, joka toimii Wroclawissa, Puolassa. Säätiö tarjoaa tukea maahanmuuttajille ja auttaa heitä sopeutumaan puolalaiseen kulttuuriin ja ympäristöön. Ukrainan sodan aiheuttamina poikkeuksellisina aikoina säätiö keskittyy voimakkaasti humanitaarisen ja lääkinnällisen avun antamiseen Puolassa asuville Ukrainan pakolaisille ja Ukrainassa asuville siviileille.

Wroclawin kaupungin sydämessä toimiva säätiö järjestää kulttuuritapahtumia ja antaa monenlaista tukea ja tietoa maahanmuuttajille. Se tarjoaa avoimen ja monikulttuurisen ympäristön, missä maahanmuuttajat ja paikalliset voivat luontevasti kohdata.

UPM:llä on liiketoimintahubi Wroclawissa. Työntekijät halusivat osoittaa solidaarisuutta Ukrainalle ja kaikille työntekijöillemme siellä, ja ottivat osaa säätiön koordinoimaan varainkeräykseen. UPM kolminkertaisti rahalahjoitusta vastaavan summan.

Lahjoitus osoitetaan HELP UA Package  -projektille, joka pakkaa ja toimittaa ruokaa äideille ja heidän lapsilleen sekä vanhuksille Ukrainassa.

Osana tätä projektia säätiö on jo lähettänyt 1 000 ruokapakettia Harkovaan. Lisäksi tarkoituksena on lähettää viikoittain 1 200 ruokapakettia voimakkaiden hyökkäyksien kohteeksi joutuneiden kaupunkien ja alueiden asukkaille.

 

Lue lisää säätiöstä (EN)

Lue lisää projektista (EN)

 

Tukitoimintamme jatkuu

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä tähän mennessä annetusta tuesta. Hätäavun ja jälleenrakennustuen tarve jatkuu vielä pitkään, ja siksi mekin tutkimme laaja-alaisesti mahdollisuuksiamme tukea Ukrainaa ja ukrainalaisia. Suurin osa Share and Care -ohjelman tuesta tullaan ohjaamaan Ukrainan sodasta kärsivien tukemiseen vuonna 2022.