​​​​​​Paikallinen sitoutuminen

Paikallisissa yhteistyöhankkeissa keskitymme yhteisöihin, joissa toimimme aktiivisesti. Hankkeet kohdistuvat pääasiassa paikallisyhteisön hyvinvointiin.  

 

JOKIohjelma

Tuemme Suomessa toimivaa JOKIohjelmaa vuosina 2022 – 2024. Ohjelman tavoitteena on edistää veden laadun turvaamista ja parantamista ohjelman toimialueella: Säkylän Pyhäjärven alapuolinen Eurajoen vesistöalue mukaan lukien Eurajokeen laskevat uomat ja järvet. Olemme yksi suurimmista veden käyttäjistä alueella ja haluamme siksi aktiivisesti osallistua erilaisiin veden laatua edistäviin hankkeisiin.

Hankkeiden tavoitteena on

  • veden laadun parantaminen ja kuormituksen pienentäminen
  • kalatalouden kehittäminen (UPM:n vaelluskalaohjelman ulkopuoliset hankkeet)
  • luontoarvojen turvaaminen
  • virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen
  • tiedotus ja viestintä
  • avustukset
  • tutkimukset ja seurannat
     

Lue lisää hankkeesta täältä
 

 

Suomen Metsämuseo Lusto

Tuemme Suomen Metsämuseo Luston tilojen ja näyttelytilan uudistusta. Varmistamalla toimivat ja modernit tilat ja positiivisen näyttelykokemuksen museovieraille edistämme suomalaista metsäkulttuuria ja metsänhoitoon liittyvää tietoutta.

Kiinteistötekniikan ajanmukaistaminen, vesikateuudistus, ikkuna- ja oviuudistukset sekä akustisemmat ja esteettömämmät museotilat ovat Luston peruskorjauksen ytimessä. Myös aurinkosähkön tuottamista lisätään.

Lusto tarjoaa oivalluksia ja erilaisia näkökulmia metsän ymmärtämiseen. Metsäkulttuurin valtakunnallinen vastuumuseo sijaitsee Punkaharjulla, keskellä kauneinta itäsuomalaista harju- ja järviluontoa.

 

Lue lisää Lustosta ja Luston peruskorjauksesta

 

Tukea Ukrainaan Pelastakaa Lapset ry:n kautta

Tuemme Pelastakaa Lapset ry:n kautta Ukrainan sodan keskelle joutuneita lapsia ja heidän perheitään. Tuella mahdollistetaan mm. ruoka-, vesi- ja vaatetoimitukset, huolehditaan lapsista, jotka ovat joutuneet eroon vanhemmistaan ja autetaan perheitä takaisin yhteen sekä järjestetään psykososiaalista tukea lapsille, jotka ovat kokeneet sodan kauhuja. Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014.

Pelastakaa Lapset ry

 

Tukea Ukraina-säätiölle (Foundation Ukraine)

Foundation Ukraine on vuonna 2013 perustettu kansalaisjärjestö, joka toimii Wroclawissa, Puolassa. Säätiö tarjoaa tukea maahanmuuttajille ja auttaa heitä sopeutumaan puolalaiseen kulttuuriin ja ympäristöön. Ukrainan sodan aiheuttamina poikkeuksellisina aikoina säätiö keskittyy voimakkaasti humanitaarisen ja lääkinnällisen avun antamiseen Puolassa asuville Ukrainan pakolaisille ja Ukrainassa asuville siviileille.

Wroclawin kaupungin sydämessä toimiva säätiö järjestää kulttuuritapahtumia ja antaa monenlaista tukea ja tietoa maahanmuuttajille. Se tarjoaa avoimen ja monikulttuurisen ympäristön, missä maahanmuuttajat ja paikalliset voivat luontevasti kohdata.

UPM:llä on liiketoimintahubi Wroclawissa. Työntekijät halusivat osoittaa solidaarisuutta Ukrainalle ja kaikille työntekijöillemme siellä, ja ottivat osaa säätiön koordinoimaan varainkeräykseen. UPM kolminkertaisti rahalahjoitusta vastaavan summan.

Lahjoitus osoitetaan HELP UA Package  -projektille, joka pakkaa ja toimittaa ruokaa äideille ja heidän lapsilleen sekä vanhuksille Ukrainassa.

Osana tätä projektia säätiö on jo lähettänyt 1 000 ruokapakettia Harkovaan. Lisäksi tarkoituksena on lähettää viikoittain 1 200 ruokapakettia voimakkaiden hyökkäyksien kohteeksi joutuneiden kaupunkien ja alueiden asukkaille.

 

Lue lisää säätiöstä (EN)

Lue lisää projektista (EN)

 

Tukea syöpälasten hoitoon Puolassa

UPM Raflatac tukee Puolassa Saving Kids with Cancer -säätiötä. Tämä voittoa tavoittelematon organisaatio auttaa merkittävällä tavalla nuoria syöpäpotilaita, joita hoidetaan Wroclawin Lääketieteellisen yliopiston alaisuudessa toimivalla, lastentauteihin, kasvaimiin, veritauteihin ja luuydinsiirtoihin keskittyvällä klinikalla. Klinikalla hoidetaan vuosittain yli puolet luuydinsiirtoa vaativista lapsista ja se on alansa suurin toimija Puolassa. 
 

Lue lisää (EN) 

 
 

Tukea Suomen UNICEFille Intian koronakriisin helpottamiseksi

UNICEF työskentelee Intiassa helpottaakseen maan erittäin vaikeaa koronatilannetta. Tuemme UNICEF Suomen työtä lahjoituksella, joka kohdistuu sairaalatyön tukemiseen ja testauskapasiteetin kasvattamiseen. Esimerkiksi vakavasta happipulasta kärsiviin sairaaloihin toimitetaan ja asennetaan happigeneraattoreita ja muita elintärkeitä happihoitolaitteita.

Lue lisää

 
 
 
 

Tukea paikalliselle Rhein-Erft-Kreis -organisaatiolle tulvien aiheuttamien tuhojen jälleenrakennustöihin

Rhein-Erft-Kreis -organisaatio Saksassa on tukenut alueen asukkaita heinäkuisten tulvien aiheuttamien tuhojen jälleenrakennustöissä. Kesällä 2021 poikkeukselliset rankkasateet aiheuttivat tulvia, joiden seurauksena yli 200 paikallista ihmistä menehtyi. Kyliä, teitä ja siltoja tuhoutui ja sadat ihmiset menettivät kotinsa ja toimeentulonsa. Olemme tukeneet Rhein-Erft-Kreis -organisaation toimintaa, ja lisäksi alueella sijaitsevan UPM Hürthin paperitehtaan työntekijät ovat olleet mukana raivaustöissä ja auttamassa vaikeuksiin joutuneita kollegojaan.

 
 

Yhteistyötä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa

Toukokuussa 2020 allekirjoitimme Huoltovarmuuskeskuksen kanssa yhteistyösopimuksen, jonka pohjalta selvitämme mahdollista suojamaskihankintaa Kiinasta. Hanke koskee merkittävää määrää suojamaskeja ja sillä edistetään maskien riittävyyttä taistelussa koronavirustartuntoja vastaan Suomessa. UPM:n hankintaorganisaatio etsii käyttötarkoitukseen sopivat maskitoimittajat ja neuvottelee toimitusehdot. VTT testaa kaikki tarkoitusta varten tilatut näytemaskit. Maskit täyttävät kirurgisia suu-nenäsuojaimia koskevat vaatimukset.

UPM toimii tässä hankkeessa yleishyödyllisessä tarkoituksessa eli on asettanut hankinta-ammattilaisiaan Huoltovarmuuskeskuksen käyttöön korvauksetta.

Lue lisää

 
 

Jokien suojeleminen Puolassa

UPM Raflatac tukee Puolan WWF:n työtä Rivers for Life -projektissa, joka pyrkii suojelemaan Puolan jokiekosysteemejä ja palauttamaan niitä luonnontilaan. Yhteistyö alkoi vuonna 2012.

 
 

UPM Säätiö Uruguayssa

UPM Säätiö Uruguayssa tukee ja edistää koulutusta, yrittäjyyttä, työllisyyttä, terveellisiä elämäntapoja ja virkistysmahdollisuuksia paikallisyhteisöissä Uruguayn maaseudulla. Erityisenä painopisteenä on koulutuksen (erityisesti teknisen koulutuksen) kehittäminen paikallisyhteisöissä. Hankkeisiimme kuuluu opettajakoulutusohjelma ja mekatroniikan perusammattikoulutusohjelma Fray Bentosissa, kuljettajien ammattikoulutus ja luomuruoan tuotannon tukeminen Arevalon yhteisössä.

 
 

Kuva: Jyväskylän yliopisto.

Paikallista tukea Keski-Suomen alueelle

Tuemme Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston alaisuudessa kehitettävää monialaista bio- ja kiertotalouden oppimispolkua sekä lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää harrastustoimintaa Jämsässä. 

POLKU-hanke rakentaa Keski-Suomeen jatkuvaa oppimista tukevan, työelämälähtöisen koulutuspolun, joka keskittyy bio- ja kiertotalouteen sekä kokonaisvaltaisen kestävyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 

Lisäksi olemme tukemassa monipuolisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa tukitoimintaa Jämsän alueella seuraavien järjestöjen kautta:

4H, SOS-Lapsikylä, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa lapset ry. 

 
 

Yhteistyö paikallisten luonnonsuojeluorganisaatioiden kanssa 

Teemme yhteistyötä BirdLifen paikallisten asiantuntijaverkostojen kanssa. Mm. Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa meillä on voimassa oleva yhteistyösopimus petolintujen tekopesäverkoston rakentamiseksi.

Yhteistyömme Sääksisäätiön kanssa on jatkunut jo 20 vuotta. Yhteistyön alussa sääksi oli lähes kadonnut Suomesta, mutta aktiivisen suojelutyön ansiosta se on nykyään silmällä pidettävä laji. UPM on rahoittanut esimerkiksi tekopesien rakentamista ja pesäkameratekniikkaa. Yksi tärkeimmistä yhteistyön merkkipaaluista on tietokanta sääksien pesäpaikoista.

 

 
 

Paikallisyhteisöjen tukeminen

Tuemme esimerkiksi SOS Kinderdorfia (lastenkylät) Augsburgissa, Saksassa, Icehearts-lastenjärjestöä Tampereella ja useita paikallisia urheiluseuroja, kuten Valkeakosken Hakaa, Pietarsaaren Jaroa ja Rauman Lukkoa. Uruguayssa teemme yhteistyötä WWF:n kanssa Uuden sukupolven puuviljelmät (New Generation Plantations, NGP) -hankkeessa uusien käytäntöjen edistämiseksi.

 
 

WWF:n haaste – Valoa aurinkoenergialla

Syyskuussa 2020  Singaporen toimistomme otti vastaan paikallisen WWF:n haasteen ja lahjoitti 75 aurinkoenergialla toimivaa valaisinta perheille Kambodžassa. Lamput koottiin Singaporen toimistolla. Kambodžassa noin 30 prosenttia perheistä elää ilman sähköä ja yli 45 prosenttia lapsista päättää koulunsa ala-asteen jälkeen. Valaisimet tuovat noin kaksi tuntia lisää opiskeluaikaa lapsille ja nuorille päivittäin, ja niiden avulla vähennetään myös fossiilipohjaisten energialähteiden käyttöä.

 

MountainTrue’s Volunteer Water Information -verkosto

UPM Raflatac sponsoroi USA:ssa MountainTrue’s Volunteer Water Information -verkostoa. MountainTrue on voittoa tuottamaton, ympäristön hyvinvointiin keskittyvä organisaatio, joka tavoitteena on varmistaa, että läntisen North Carolinan osavaltion metsät ja paikallisyhteisöt voivat hyvin ja vesistöt pysyvät puhtaana. MountainTrue -verkoston visiona on, että vuoristoa ympäröivät paikallisyhteisöt kukoistavat yhdessä sitä ympäröivän luonnon kanssa.  Tämän vision saavuttamiseksi MountainTrue kannustaa paikallisia asukkaita lähtemään mukaan toiminnan suunnitteluun, toimimaan viestinviejinä and osallistumaan käytännön projekteihin.