​​​​​​Paikallinen sitoutuminen

Paikallisissa yhteistyöhankkeissa keskitymme yhteisöihin, joissa toimimme aktiivisesti. Hankkeet kohdistuvat pääasiassa paikallisyhteisön hyvinvointiin.  

 
 

Tukea Suomen UNICEFille Intian koronakriisin helpottamiseksi

UNICEF työskentelee Intiassa helpottaakseen maan erittäin vaikeaa koronatilannetta. Tuemme UNICEF Suomen työtä lahjoituksella, joka kohdistuu sairaalatyön tukemiseen ja testauskapasiteetin kasvattamiseen. Esimerkiksi vakavasta happipulasta kärsiviin sairaaloihin toimitetaan ja asennetaan happigeneraattoreita ja muita elintärkeitä happihoitolaitteita.

Lue lisää

 
 

Yhteistyötä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa

Toukokuussa 2020 allekirjoitimme Huoltovarmuuskeskuksen kanssa yhteistyösopimuksen, jonka pohjalta selvitämme mahdollista suojamaskihankintaa Kiinasta. Hanke koskee merkittävää määrää suojamaskeja ja sillä edistetään maskien riittävyyttä taistelussa koronavirustartuntoja vastaan Suomessa. UPM:n hankintaorganisaatio etsii käyttötarkoitukseen sopivat maskitoimittajat ja neuvottelee toimitusehdot. VTT testaa kaikki tarkoitusta varten tilatut näytemaskit. Maskit täyttävät kirurgisia suu-nenäsuojaimia koskevat vaatimukset.

UPM toimii tässä hankkeessa yleishyödyllisessä tarkoituksessa eli on asettanut hankinta-ammattilaisiaan Huoltovarmuuskeskuksen käyttöön korvauksetta.

Lue lisää

 
 

Jokien suojeleminen Puolassa

UPM Raflatac tukee Puolan WWF:n työtä Rivers for Life -projektissa, joka pyrkii suojelemaan Puolan jokiekosysteemejä ja palauttamaan niitä luonnontilaan. Yhteistyö alkoi vuonna 2012.

 
 

UPM Säätiö Uruguayssa

UPM Säätiö Uruguayssa tukee ja edistää koulutusta, yrittäjyyttä, työllisyyttä, terveellisiä elämäntapoja ja virkistysmahdollisuuksia paikallisyhteisöissä Uruguayn maaseudulla. Erityisenä painopisteenä on koulutuksen (erityisesti teknisen koulutuksen) kehittäminen paikallisyhteisöissä. Hankkeisiimme kuuluu opettajakoulutusohjelma ja mekatroniikan perusammattikoulutusohjelma Fray Bentosissa, kuljettajien ammattikoulutus ja luomuruoan tuotannon tukeminen Arevalon yhteisössä.

 
 

Kuva: Jyväskylän yliopisto.

Paikallista tukea Keski-Suomen alueelle

Tuemme Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston alaisuudessa kehitettävää monialaista bio- ja kiertotalouden oppimispolkua sekä lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää harrastustoimintaa Jämsässä. 

POLKU-hanke rakentaa Keski-Suomeen jatkuvaa oppimista tukevan, työelämälähtöisen koulutuspolun, joka keskittyy bio- ja kiertotalouteen sekä kokonaisvaltaisen kestävyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 

Lisäksi olemme tukemassa monipuolisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa tukitoimintaa Jämsän alueella seuraavien järjestöjen kautta:

4H, SOS-Lapsikylä, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa lapset ry. 

 
 

Yhteistyö paikallisten luonnonsuojeluorganisaatioiden kanssa 

Teemme yhteistyötä BirdLifen paikallisten asiantuntijaverkostojen kanssa. Mm. Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa meillä on voimassa oleva yhteistyösopimus petolintujen tekopesäverkoston rakentamiseksi.

Yhteistyömme Sääksisäätiön kanssa on jatkunut jo 20 vuotta. Yhteistyön alussa sääksi oli lähes kadonnut Suomesta, mutta aktiivisen suojelutyön ansiosta se on nykyään silmällä pidettävä laji. UPM on rahoittanut esimerkiksi tekopesien rakentamista ja pesäkameratekniikkaa. Yksi tärkeimmistä yhteistyön merkkipaaluista on tietokanta sääksien pesäpaikoista.

 

 
 

Paikallisyhteisöjen tukeminen

Tuemme esimerkiksi SOS Kinderdorfia (lastenkylät) Augsburgissa, Saksassa, Icehearts-lastenjärjestöä Tampereella ja useita paikallisia urheiluseuroja, kuten Valkeakosken Hakaa, Pietarsaaren Jaroa ja Rauman Lukkoa. Uruguayssa teemme yhteistyötä WWF:n kanssa Uuden sukupolven puuviljelmät (New Generation Plantations, NGP) -hankkeessa uusien käytäntöjen edistämiseksi.

 
 

WWF:n haaste – Valoa aurinkoenergialla

Syyskuussa 2020  Singaporen toimistomme otti vastaan paikallisen WWF:n haasteen ja lahjoitti 75 aurinkoenergialla toimivaa valaisinta perheille Kambodžassa. Lamput koottiin Singaporen toimistolla. Kambodžassa noin 30 prosenttia perheistä elää ilman sähköä ja yli 45 prosenttia lapsista päättää koulunsa ala-asteen jälkeen. Valaisimet tuovat noin kaksi tuntia lisää opiskeluaikaa lapsille ja nuorille päivittäin, ja niiden avulla vähennetään myös fossiilipohjaisten energialähteiden käyttöä.

 
 

MountainTrue’s Volunteer Water Information -verkosto

UPM Raflatac sponsoroi USA:ssa MountainTrue’s Volunteer Water Information -verkostoa. MountainTrue on voittoa tuottamaton, ympäristön hyvinvointiin keskittyvä organisaatio, joka tavoitteena on varmistaa, että läntisen North Carolinan osavaltion metsät ja paikallisyhteisöt voivat hyvin ja vesistöt pysyvät puhtaana. MountainTrue -verkoston visiona on, että vuoristoa ympäröivät paikallisyhteisöt kukoistavat yhdessä sitä ympäröivän luonnon kanssa.  Tämän vision saavuttamiseksi MountainTrue kannustaa paikallisia asukkaita lähtemään mukaan toiminnan suunnitteluun, toimimaan viestinviejinä and osallistumaan käytännön projekteihin.