UPM.FI

Kaikki talteen – selluntuotannon tähteet ja sivuvirrat

UPM Pulp sivuvirrat ja tähteet

 

HAASTE

Kasvava kulutus edellyttää kestäviä ratkaisuja

Ihmiset kaikkialla elävät pidempään, terveemmin ja vauraammin. Väestön ja sitä kautta kulutuksen kasvu luovat haasteita kestävälle kehitykselle. Tarvitaan lisää uusiutuvia ja kierrätettäviä vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille, ja tähteet ja sivuvirrat on käytettävä tehokkaasti. Lyhyesti sanottuna: tarvitaan kiertotalousajattelua, mistä UPM:n selluntuotanto on täydellinen esimerkki.

 

BIOFORE-RATKAISU

Sellun tähteet ja sivuvirrat tarjoavat uusia mahdollisuuksia

Tehokas sellun tuotanto perustuu kiertotalousmalliin, jossa materiaalit ja arvo kiertävät. Tähteet ja sivuvirrat ovat meille arvokkaita raaka-aineita, energian lähteitä ja todellisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kehitämme uusia teknologioita ja innovatiivisia tapoja laajentaa portfoliotamme uusiutuvilla tuotteilla ja ratkaisuilla, joilla voidaan korvata fossiilipohjaisia materiaaleja.

 

UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

Lisäarvoa älykkäillä ja kestävillä ratkaisuilla

Kaikki UPM:n sellutehtaat tuottavat uusiutuvaa energiaa, tähteitä ja sivuvirtoja, joista voidaan luoda lisää uusiutuvia tuotteita ja materiaaleja. UPM Kaukaan tehdas Lappeenrannassa on tästä malliesimerkki: sen tuotannon tähteistä valmistetaan esimerkiksi puupohjaista dieseliä, naftaa, tärpättiä, pikiä ja natriumbisulfiittia.

Näitä voidaan hyödyntää uusiutuvina raakaaineina esimerkiksi biopolttoaine-, biokemikaalija biomuoviteollisuudessa. Sellun tuotantomme tähteet ovat lisäarvoa tuottavia komponentteja jopa hajuvesissä ja valkaisuaineissa. Hyödynnämme kaiken matkalla kohti tulevaisuutta ilman fossiilisia raaka-aineita.

 
 
 

UPM:n selluliiketoiminnan sivuvirrat ja tähteet

  • Edistävät kiertotaloutta
  • Laajentavat UPM:n tulevaisuuden tuotevalikoimaa
  • Tarjoavat innovatiivisia, uusiutuvia vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille