UPM.FI

UPM kaksinkertaistaa lehtipuuston määrän omissa metsissään

Lehdistötiedote 20.5.2020 11.00 EEST

UPM on asettanut uuden tavoitteen kaksinkertaistaa lehtipuuston määrän omistamissaan metsissä Suomessa. Nykytutkimuksen valossa lehtipuuosuuden lisääminen parantaa metsän kasvua ja tuottoa sekä monipuolistaa metsälajistoa monin tavoin. Samalla metsän ilmastokestävyys paranee. Tavoitteen myötä lehtipuuston osuus nousee koivulle soveltuvilla kohteilla viidesosaan puuston kokonaismäärästä. Metsien valtapuut ovat havupuut mänty ja kuusi.

Lehtipuiden lisääminen on merkittävä ja ajankohtainen toimenpide. ”Lehtipuuston lisäämiselle on kaikki perusteet niin puuntuotannon kehittämisen kuin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta. Pyrimme myös siihen, että metsämme kestävät mahdollisimman hyvin muuttuvan ilmaston luomia olosuhteita ja pysyvät terveinä. Tässä monitavoitteisessa metsätaloudessa luotamme vahvasti suomalaisiin puulajeihin”, UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander sanoo.

Lehtipuuta tullaan lisäämään muuttamalla taimikonhoitoa ja kasvatushakkuita koskevia ohjeita. Niissä säästettävän lehtipuuston osuutta kasvatetaan sopivilla kasvupaikoilla. Uudet työohjeet otetaan käyttöön tänä vuonna. Muutos näkyy myös yhtiön omalla taimitarhalla Joroisissa. ”Olemme määrätietoisesti kehittäneet valmiutta kasvattaa rauduskoivutaimien määrää”, UPM:n taimitarhan päällikkö Anne Immonen kertoo.

UPM:n metsäomaisuus Suomessa on yli puoli miljoonaa hehtaaria. Vaikka yhtiö hankkii pääosan puusta yksityisiltä metsänomistajilta, omilla metsillä on tärkeä rooli tehtaiden puuhuollossa, metsänhoidon kehittämisessä ja henkilöstön kouluttamisessa. Yhtiön metsissä kehitetyt parhaat käytännöt halutaan siirtää myös metsänomistajien hyödyksi.

UPM on asettanut ensimmäisenä metsäyhtiönä maailmassa tavoitteen parantaa todennetusti metsäluonnon tilaa omissa metsissään Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Lehtipuuston lisääminen on uusi tavoite laajassa keinovalikoimassa monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Yhtiön näkemyksen mukaan tehdyillä muutoksilla parannetaan yhtä aikaa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueisiin liittyviä tavoitteita, ja suomalaisen metsän kilpailukyky vahvistuu kaikilla mittareilla mitattuna myös kansainvälisesti.

Lue lisää aiheesta UPM:n verkkosivuilta.

Lisätietoja antaa:
Metsäjohtaja Sauli Brander, UPM Metsä, puh. 040 567 4155

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils