Medialle

 

Täältä löydät uusimmat tiedotteet, artikkelit ja blogit sekä kaikki konsernin ja liiketoimintojen mediakontaktitiedot. Ollaan yhteydessä!

 

Puh. +358 (0)40 588 3284

Sähköposti: media@upm.com tai etunimi.sukunimi@upm.com


 

Mediasuhteet

 
Marko Erola

Marko Erola

Päällikkö, mediasuhteet Puh. +358 204 150568
Markku Herrala

Markku Herrala

Johtaja, konserniviestintä Puh. +358 2041 50151
Hanna Maula

Hanna Maula

Johtaja, viestintä ja brändi Puh. +358 40 549 2001
 

 
 
 
Lehdistötiedote 11/29/2023 10:00:00

UPM Timber investoi Korkeakosken sahan modernisointiin

UPM investoi lähes 10 miljoonaa euroa Korkeakosken sahan modernisointiin. Sahalla otetaan vuonna 2025 käyttöön USNR:n toimittama uusi jakosaha. Kyseessä on hyvin merkittävä investointi Korkeakosken sahan tehokkuuteen ja kilpailukykyyn. ”Sahauksell...

Lehdistötiedote 11/28/2023 08:00:00

Luonnonvarakeskuksen tutkimus osoittaa uhanalaisen lajiston runsastuneen UPM:n avohakkuualoilla

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksen mukaan uudistushakkuualat voivat toimia lahopuusta riippuvaisen uhanalaisen ja silmälläpidettävän lajiston elinympäristöinä, ja lajien esiintymistä voidaan parantaa luonnonhoidolla. UPM:n omien metsien...

Lehdistötiedote 11/23/2023 10:00:00

Verlan maailmanperintökohteen päärakennus Patruunan Pytinki restauroidaan ja avataan yleisölle viimeistään kaudelle 2026

Verlan puuhiomon ja pahvitehtaan vanha päärakennus Patruunan Pytinki restauroidaan, minkä jälkeen rakennus avataan yleisölle. UPM:n omistama ja ylläpitämä Verla on yksi Suomen seitsemästä UNESCOn maailmanperintökohteesta. ”Patruunan Pytinki...

Lehdistötiedote 11/22/2023 13:05:00

UPM:n liiketoiminnot varautuvat sopeuttamaan tuotantoa tilapäisesti Suomessa ja aloittavat muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista

UPM Pulp, UPM Timber, UPM Communication Papers ja UPM Biofuels käynnistävät muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista. Neuvotteluilla varaudutaan mahdolliseen tuotannon tilapäiseen sopeuttamiseen liiketoimintojen suomalaisissa yksiköissä, mikä...

 
 
 


 

UPM perustiedot