UPM.FI

Toimitusjohtaja Jussi Pesosen katsaus

 

BIOTALOUDEN RATKAISUT OVAT TODELLISUUTTA

Teimme hyvän tuloksen, ja rahavirtamme oli ennätyksellinen. Vuoden lopussa taloudellinen asemamme oli poikkeuksellisen vahva. Investoinnit Uruguayn sellutehtaaseen ja uuden sukupolven biokemikaaleihin Saksassa kasvattavat yhtiön arvoa ja vahvistavat asemaamme ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Vuosi 2019 oli meille tärkeä strategisen uudistumisen vuosi. UPM päätti rakentaa Uruguayhin toisen sellutehtaan, joka kasvattaa selluliiketoimintaa merkittävästi ja nostaa yhtiön tuloksentekokyvyn uudelle tasolle. Myös molekulaarisiin biotuotteisiin liittyvät kasvuhankkeemme edistyivät hyvin. Tulevaisuudessa ne avaavat UPM:lle täysin uusia, merkittäviä kasvumarkkinoita.

Liiketoimintojemme tulokset olivat edelleen hyvällä tasolla hidastuvasta talouskasvusta huolimatta. Onnistuimme säilyttämään marginaalit vakaina koko vuoden, ja rahavirtamme nousi uuteen ennätykseen. Tämä oli hyvä saavutus ottaen huomioon, että tuotteidemme hinnat laskivat vuoden toisella puoliskolla.

Vuonna 2019 liikevaihto laski 2 % ja vertailukelpoinen liikevoitto 7 %. Operatiivinen rahavirta nousi yli puolella miljardilla 1 847 miljoonaan euroon, ja vuoden lopussa nettovelkamme oli ennätyksellisen matala -453 miljoonaa euroa.

Haluan vilpittömästi kiittää kaikkia UPM:läisiä ja kumppaneitamme menestyksekkäästä vuodesta 2019.

Beyond fossils -lupauksesta todellisiin hankkeisiin

Strategiamme säilyi muuttumattomana: portfoliossamme on kuusi kilpailukykyistä liiketoiminta-aluetta, joiden markkina-asemat ja kyky tehdä tulosta ovat vahvat. Kasvamme liiketoiminnoissa, joiden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat hyvät ja joissa kynnys tulla markkinoille on korkea. Toimintamme kulmakivet ovat edelleen tulokset, kasvu, innovaatiot ja vastuullisuus.

Olemme määritelleet selkeästi kasvumme keihäänkärjet: korkean arvon kuitutuotteet, erikoispakkausmateriaalit ja molekulaariset biotuotteet. UPM:n tulevaisuuden hankkeissa kehitämme vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille.

Vuoden 2020 alussa UPM sitoutui YK:n 1,5 celsius-asteen ilmastotavoitteeseen. Yhtiöllä on ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Innovoimme ilmastopositiivisia tuotteita ja luomme niistä kasvavaa liiketoimintaa. Hankimme raaka-aineemme kestävästi hoidetuista metsistä ja vähennämme päästöjämme. Samalla rajoitamme riskejä, jotka liittyvät ilmastopolitiikkaan ja ilmastonmuutoksen fyysisiin vaikutuksiin. Tämä kaikki on tärkeää yhtiön arvolle pitkällä aikavälillä.

Asiakkaat, sijoittajat sekä muut sidosryhmämme arvostavat vastuullista toimintaa, jolla hallitaan riskejä ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Vuoden aikana UPM kutsuttiin YK:n Global Compact LEAD -yritykseksi. Yhtiö on saavuttanut useita huippusijoituksia kestävän kehityksen listauksissa, kuten Dow Jones Sustainability Index sekä MSCI:n ja CDP:n AAA-luokitukset.

Jatkamme kohdennettujen ja matalariskisten kasvuhankkeiden toteuttamista. Tavoitteemme on merkittävä tuloskasvu, ja siksi edellytämme jatkossakin investoinneilta vahvaa pitkän aikavälin tuottoa.

UPM Biorefiningissa Uruguayn sellutehtaan rakentaminen etenee hyvää vauhtia. Tammikuussa 2020 päätimme rakentaa biokemikaaleja valmistavan teollisen mittakaavan biojalostamon Saksaan. Biokemikaalit tarjoavat UPM:lle merkittäviä kasvumahdollisuuksia vuosikymmeniksi eteenpäin. Biopolttoaineissa uutta biojalostamoa koskeva ympäristövaikutusten arviointi on saatu päätökseen.

 
 

Ytimessä omistaja-arvo

Strategiamme ytimessä on omistaja-arvon kasvattaminen. Uskomme, että biotalouden ratkaisumme hyödyttävät myös muita sidosryhmiämme ja yhteiskuntaa pitkällä aikavälillä.

UPM:n hallitus on ehdottanut vuoden 2019 osingoksi 1,30 (1,30) euroa osakkeelta, eli 38 % liiketoiminnan osakekohtaisesta rahavirrasta. Esitys kuvastaa UPM:n poikkeuksellisen hyvää taloudellista asemaa ja hallituksen luottamusta yhtiön kykyyn luoda rahavirtaa tulevaisuudessa.

Lähivuosina voimme ohjata enemmän pääomaa yhtiön kasvuun ja uudistumiseen. Samanaikaisesti voimme kasvattaa osakkeenomistajiemme tuottoja ja säilyttää vahvan taseemme. Huolehdimme myös, että henkilöstöllämme on strategian toteutukseen tarvittava osaaminen, vankka arvopohja ja halu pyrkiä parempaan.

Maailmanlaajuisen talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2020, tosin melko vaatimattomana. Euroopassa kasvun odotetaan olevan hidasta. Liiketoimintojemme pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät. Niitä tukevat globaalit megatrendit, kuluttajien kestävämmät valinnat ja yhteiskuntien tarve vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista. UPM on valmis tarttumaan biotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin luoda arvoa ja kasvattaa liiketoimintaa.

Vuosi 2020 näyttää monella tavalla kiinnostavalta. Meillä on merkittäviä uudistushankkeita käynnissä ja suunnittelupöydällä. Ne mahdollistavat tulevaisuuden tuloskasvun ja arvon nousun. Poikkeuksellisen vahvan taloudellisen asemamme ansiosta voimme tehdä monista mahdollisuuksista totta.

 

Jussi Pesonen
Toimitusjohtaja

 

Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com

 
Sivua muokattu viimeksi 28.02.2020