Toimitusjohtaja Massimo Reynaudon katsaus

 
UPM AR Massimo Reynaudo.jpg

KASVUA VAHVALLA POHJALLA

UPM:n vuosi 2023 oli hyvä poikkeuksellisen haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Saimme päätökseen kaksi merkittävää investointia, jotka luovat pitkän aikavälin arvoa sidosryhmillemme. 

Vuotta 2023 leimasivat voimakas geopoliittinen epävarmuus ja epätavallisen voimakkaat maailmantalouden suhdanteet. UPM:lle vuosi oli kaksijakoinen. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla markkinoiden käänne huonompaan oli todella jyrkkä erityisesti Euroopassa. Ennennäkemätön varastojen purku vaikutti markkinatoimituksiin, ja samaan aikaan sellun ja energian hinnat laskivat. Vuoden edetessä monien tuotteidemme markkinat alkoivat elpyä vähitellen. 

Liikevaihtomme laski 11 % ja vertailukelpoinen liikevoitto 52 % edellisvuoden ennätystasosta. Tuloksemme oli kuitenkin hyvä haastavassa toimintaympäristössä: vertailukelpoinen liikevoittomme oli 1 013 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 9,7. Onnistuimme katteiden hallinnassa, laskimme päättäväisesti muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia ja sopeutimme kapasiteettiamme vastaamaan heikkoa kysyntää. Rahavirta oli ennätystasoa, ja taloudellinen asemamme säilyi vahvana. Olemme hyvissä asemissa, kun markkinat edelleen elpyvät. 

UPM:n hallitus ehdottaa, että vuodelta 2023 jaetaan osinkoa 1,50 (1,50) euroa osakkeelta, mikä kuvastaa UPM:n vahvaa taloudellista asemaa sekä hallituksen luottamusta yhtiön menestykseen tulevaisuudessa. 

 

Investoinnit valmiina tuottamaan

UPM:llä on selkeä strategia, ja tähtäämme kasvuun. Globaalit megatrendit tukevat monien tuotteidemme kysyntää, ja niin asiakkaamme kuin kuluttajatkin haluavat tehdä kestäviä valintoja. Olemme vauhdittaneet kasvua merkittävillä investoinneilla, joista kaksi valmistui vuoden 2023 aikana ja on nyt valmiina tuottamaan tulosta. 

Uruguayssa valmistui yhtiön historian suurin investointihanke, joka kasvatti sellun tuotantokapasiteettimme yli 50 % noin 5,8 miljoonaan tonniin vuodessa. Kun tuotanto on optimoitu, Paso de los Torosin tehtaan kassakustannustaso toimitettua sellutonnia kohden on noin 280 US-dollaria, mikä tekee siitä yhden maailman kilpailukykyisimmistä sellutehtaista. 

Myös Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikkö otettiin käyttöön vuonna 2023, ja se kasvatti UPM Energyn hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa lähes 50 %. Investoinnilla on myös yhteiskunnallinen merkitys, sillä se parantaa Suomen energiaomavaraisuutta ja tarjoaa hiilidioksidivapaata energiaa yhteiskunnan tarpeisiin. 

UPM:n biokemikaalijalostamohanke Leunassa, Saksassa edistyy täyttä vauhtia. Biojalostamo on ainutlaatuinen, sillä kyseessä on maailman ensimmäinen puusta biokemikaaleja valmistava laitos. Lukuisat uudet kumppanuudet osoittavat, että sen tuotteille on kysyntää. Myös Rotterdamiin mahdollisesti rakennettavan biopolttoainejalostamon yksityiskohtainen kaupallinen ja tekninen suunnittelu jatkuu. 

 
 

Vastuullisuus toimintamme ytimessä

UPM:n toiminnan tarkoitus on luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. Tarjoamme asiakkaille uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja sekä vähäpäästöistä energiaa. Lisäksi innovoimme uusia ratkaisuja ja investoimme kestävään kasvuun. 

Vastuullisuus on strategiamme ja toimintamme ytimessä. Meillä on kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat tavoitteet ja vankat näytöt konkreettisista toimista, joilla hillitsemme ilmastonmuutosta ja edistämme luonnon monimuotoisuutta. Hankimme raaka-aineemme kestävästi hoidetuista metsistä ja jalostamme niistä uusiutuvia tuotteita, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa. 

 

Arvonluontia sidosryhmille

Vaikka toimintaympäristöön liittyy edelleen monia epävarmuuksia, odotamme UPM:n koko vuoden 2024 tuloksen nousevan vuodesta 2023. Lähitulevaisuudessa keskitymme hyvään suoritukseen, investointien tuottamiseen, tulevan kasvun valmisteluun sekä arvojemme pohjalta kehittymiseen. 

Vuosi 2023 osoitti, että toimintamallimme on vahva ja kykenemme suoriutumaan hyvin myös poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa. Tämän vankan pohjan rakentamisesta haluan kiittää edeltäjääni Jussi Pesosta, joka on tehnyt pitkän, erittäin ansiokkaan ja ihailtavan tuloksellisen uran UPM:n johdossa. Hänen toimitusjohtajakaudellaan yhtiötä on uudistettu rohkeasti ja määrätietoisesti ja yhtiön omistaja-arvo on kasvanut merkittävästi. Vuosien järjestelmällisen työn tuloksista ovat hyötyneet kaikki sidosryhmämme sekä koko yhteiskunta. 

Itse olen tarttunut toimitusjohtajan tehtävään vuoden 2024 alussa innostuneesti ja päättäväisesti. UPM on erinomainen yhtiö, jonka luotsaaminen on minulle kunnia-asia, ja kiitän hallitusta saamastani luottamuksesta. Kiitän lämpimästi myös UPM:n henkilöstöä, asiakkaita, osakkeenomistajia ja muita sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä, jonka ansiosta meillä on erinomaiset edellytykset menestyä myös jatkossa. Maailma tarvitsee vastuullisia ratkaisuja, ja meillä on kyky tuottaa niitä. Yhdessä luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta! 

Massimo Reynaudo
Toimitusjohtaja

 

Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com

 
Sivua muokattu viimeksi 24.05.2024