UPM.FI

Toimitusjohtaja Jussi Pesosen katsaus

 

 

BEYOND FOSSILS

  • UPM teki ennätystuloksen 2018
  • Vaihtoehdot fossiilisen talouden ratkaisuille ovat avainasemassa tulevaisuudessa
  • UPM:n taloudellinen tilanne on erinomainen
  • Pitkän aikavälin näkymät ovat vahvemmat kuin koskaan

Vuosi 2018 oli UPM:lle ennätyksellinen. Vaikka maailmantalouden epävarmuudet kasvoivat vuoden loppua kohden, teimme erinomaisen tuloksen ja saavutimme 23. peräkkäisen tuloskasvun neljänneksen vuoden lopussa.

Vuosi oli kaupallinen menestys. Liikevaihtomme kasvoi ja onnistuimme kompensoimaan tuotantokustannusten nousun. Loimme perustan tulevaisuuden kasvulle nykyisissä ja uusissa liiketoiminnoissa, ja vastuullisuustyömme sai poikkeuksellisen arvokasta tunnustusta. Vuoden 2018 tulokset osoittavat, mitä monen vuoden uudistumisella voidaan saada aikaan. Haluan kiittää kaikkia UPM:läisiä ja yhteistyökumppaneitamme yhdessä saavutetusta, erinomaisesta tuloksesta.

Liikevaihtomme kasvoi 5 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 17 %. Rahavirta oli vahva, ja vuoden lopussa nettovelkamme oli alle nollan, –311 miljoonaa euroa.

Strategiamme säilyi muuttumattomana. Portfoliossamme on kuusi kilpailukykyistä liiketoiminta-aluetta, joissa markkina-asemamme on vahva ja markkinoille tulon kynnys korkea. Neljä toimintamme kulmakiveä ovat edelleen hyvä tuloksentekokyky, kasvu, innovaatiot ja vastuullisuus.

Marraskuussa saimme suruviestin, kun UPM Biorefiningin liiketoimintajohtaja Heikki Vappulan vahvistettiin menehtyneen onnettomuudessa. Muistamme Heikkiä syvästi kiitollisina. Hän oli visionääri ja inspiroiva johtaja. Niin kollegat kuin liikekumppanit eri puolilla maailmaa jäävät kaipaamaan hänen näkemyksellisyyttään ja energiaansa.

Katse tulevaisuuteen

Alkanut vuosi 2019 on kiinnostava ja innostava. UPM:n tulevaisuuden hankkeissa avainasemassa on vaihtoehtojen kehittäminen fossiilisen talouden ratkaisuille. Olemme määritelleet selkeästi kasvumme keihäänkärjet: korkean arvon kuitutuotteet, erikoispakkausmateriaalit ja molekulaariset biotuotteet.
 

Rakennamme kestävää tulevaisuutta korvaamalla öljypohjaisia ja muita uusiutumattomia materiaaleja uusiutuvilla vaihtoehdoilla, käyttämällä niitä tehokkaasti ja luomalla kokonaan uusia tuotteita ja palveluita. Biotalouden innovaatioilla meillä on mahdollisuus laajentaa toimintaamme täysin uusille liiketoiminta-alueille.

Tulevina vuosikymmeninä muuttuvat kulutusmieltymykset ja uudet kuluttajat kehittyvissä talouksissa luovat uutta kysyntää mutta asettavat myös entistä korkeampia vaatimuksia liiketoimintojen vastuullisuudelle.

Asiakkaat, sijoittajat sekä muut sidosryhmämme arvostavat vastuullista toimintaamme, jolla hallitaan riskejä ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä kasvattaa yhtiömme arvoa.

Tavoitteemme on tuloskasvu, emmekä tingi kasvuinvestointien tuotoille asetetusta korkeasta vaatimustasosta.

Samalla kun jatkamme kohdennettujen, vähäriskisten kasvuhankkeiden toteuttamista, arvioimme yhtiötä merkittävästi uudistavia hankkeita, jotka tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia huomattavaan pitkän aikavälin tuloskasvuun.

Uruguayssa mahdollisen uuden maailmanluokan sellutehtaan valmistelu etenee. Uruguayn hallituksen ja UPM:n välisen investointisopimuksen toteutus on tänä vuonna intensiivisessä vaiheessa. Mahdollinen uusi tehdas merkitsisi UPM:n selluliiketoiminnalle mittaluokan muutosta liiketoiminnan koossa ja tuotoissa.

Mahdollisen teollisen mittakaavan biokemikaalijalostamon esisuunnittelu Saksassa jatkuu. Biopolttoaineissa saimme valmiiksi uutta biojalostamoa koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin Suomen viranomaisille. Nämä molekulaariset biotuoteliiketoiminnat voivat tarjota UPM:lle merkittäviä kasvumahdollisuuksia vuosikymmeniksi eteenpäin.

 
 

Ytimessä omistaja-arvo

Strategiamme ytimessä on omistaja-arvon kasvattaminen. Uskomme, että tämä hyödyttää myös muita sidosryhmiämme ja yhteiskuntaa pitkällä aikavälillä. Jatkoimme uudistumista, ja hyvä kehitys niin talouden kuin vastuullisuuden osa-alueilla on heijastunut positiivisesti yhtiön osakekurssiin viime vuosina. Vuoden 2018 syksyllä saavutimme uuden ennätyksen osakekurssissa, vaikka osakekurssi laski vuoden loppua kohti.

UPM:n hallitus on ehdottanut vuoden 2018 osingoksi 1,30 (1,15) euroa per osake, joka on 13 % viime vuotta korkeampi. Ehdotus on yhtiön pitkän ajan osinkopolitiikan 30-40 % vaihteluväliä korkeampi ja kuvastaa UPM:n poikkeuksellista taloudellista asemaa ja luottamusta yhtiön kykyyn luoda rahavirtaa tulevaisuudessa.

Lähivuosina voimme ohjata enemmän pääomaa yhtiön kasvuun ja uudistumiseen. Samanaikaisesti voimme kasvattaa osakkeenomistajiemme tuottoja ja säilyttää liikkumatilan vahvassa taseessamme. Huolehdimme myös siitä, että henkilöstöllämme on strategian toteutukseen tarvittava osaaminen, terve arvopohja ja halu pyrkiä parempaan.

Maailmanlaajuisen talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2019, tosin hitaampana kuin vuonna 2018. Toimintaympäristön epävarmuuksista huolimatta UPM:n lähtökohdat vuoteen 2019 ja siitä eteenpäin ovat hyvät. Kaiken kaikkiaan liiketoimintojemme pitkän ajan näkymät ovat vahvemmat kuin koskaan. Niitä tukevat globaalit megatrendit, kestävämmät kuluttajavalinnat ja tarve vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

UPM on valmis tarttumaan biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin luoda arvoa ja kasvattaa liiketoimintaa.

Jussi Pesonen
Toimitusjohtaja

 

Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com