Toimitusjohtaja Jussi Pesosen katsaus

 
Jussi Pesonen_9_2022.jpg

VALMIINA VAHVAAN KASVUUN

UPM:n vuosi 2022 oli ennätyksellisen hieno. Onnistuimme kaikissa liiketoiminnoissamme, vaikka maailma ympärillämme oli poikkeuksellisessa murroksessa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa muutti merkittävästi geopoliittista toimintakenttää ja johti mittaviin sanktioihin. Energiakriisin myötä Euroopan maat keskittyivät vähentämään riippuvuuttaan Venäjästä. Vuotta väritti myös voimakas inflaatio. Tämä yhdistettynä nopeasti nousseisiin korkoihin ja Kiinan mittavina jatkuneisiin koronarajoituksiin vaikutti voimakkaasti globaaliin talouteen.

Vuosi 2022 oli UPM:lle käänteentekevä. Yhtiön liikevaihto ja tulos olivat kaikkien aikojen parhaat. Liikevaihtomme kasvoi 19 % samalla, kun vertailukelpoinen liikevoitto nousi 42 % edellisvuodesta. Myös merkittävät kasvuhankkeemme etenivät suunnitellusti kohti maalia. Toimintaympäristön haasteisiin vastasimme kaupallisella ja toiminnallisella ketteryydellä. UPM:n vuoden 2022 onnistumisiin lukeutuivat myös historialliset liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset, jotka lisäävät joustavuutta ja tuovat uusia mahdollisuuksia seitsemässä liiketoiminnassa Suomessa.

Kaiken kaikkiaan vuosi osoitti, että kykenemme suoriutumaan erinomaisesti hyvinkin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Olen erittäin ylpeä yhtiöstä ja kaikista UPM:läisistä.

 

Isoja investointeja loppusuoralla

Strategiamme on hyvin kiinni tässä ajassa. Globaalit megatrendit tukevat monien tuotteidemme kysyntää, ja niin asiakkaamme kuin kuluttajatkin haluavat tehdä kestäviä valintoja. Toimintamme tarkoitus on luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. Tarjoamme uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja sekä vähäpäästöistä energiaa. Lisäksi innovoimme uutta ja investoimme aktiivisesti kestävään kasvuun.

Uruguayssa suuri investointihankkeemme on valmistumassa. Montevideon selluterminaali vihittiin käyttöön lokakuussa. Paso de los Torosin sellutehtaan rakennustyöt on saatu päätökseen, ja tuotanto käynnistyy pian. Tehtaan kassakustannustaso toimitettua sellutonnia kohden on noin 280 dollaria, mikä tekee siitä yhden maailman kilpailukykyisimmistä sellutehtaista. Investoinnin myötä sellun tuotantokapasiteettimme kasvaa yli 50 % noin 5,8 miljoonaan tonniin vuodessa.

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikkö oli testikäytössä vuonna 2022. Yksikön kaupallinen toiminta on käynnistymässä, mikä kasvattaa UPM Energyn hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa lähes 50 %. Samalla parannamme myös Suomen energiaomavaraisuutta ja tarjoamme päästötöntä energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

UPM Biorefiningin biokemikaalijalostamohanke Leunassa, Saksassa edistyy hyvin. Kiinnostus uuden biojalostamon tuotteita kohtaan on ollut erittäin suurta, sillä kyseessä on maailman ensimmäinen puusta biokemikaaleja valmistava laitos. Rotterdamiin mahdollisesti rakennettavan biopolttoainejalostamon yksityiskohtainen kaupallinen ja tekninen suunnittelu jatkuu intensiivisesti.

Vastuullisuus on jatkossakin Biofore-strategiamme ytimessä. Meillä on kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat tavoitteet ja vankat näytöt konkreettisista toimista niin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kuin biodiversiteetin turvaamiseksi. Hankimme raaka-aineemme kestävästi hoidetuista metsistä ja jalostamme niistä ilmastopositiivisia tuotteita, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa.

 
 

Vahva taloudellinen asema

Omistaja-arvon kasvattaminen on ollut pitkäaikainen tavoitteemme, jonka eteen olemme tehneet vuosia järjestelmällistä työtä. Tämä työ on tuottanut tuloksia, joista hyötyvät kaikki sidosryhmämme sekä koko yhteiskunta. UPM:n hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 jaetaan osinkoa 1,50 (1,30) euroa osakkeelta, mikä kuvastaa UPM:n vahvaa taloudellista asemaa sekä hallituksen luottamusta yhtiön menestykseen tulevaisuudessa. Hallitus on myös päättänyt uudesta tulosperusteisesta osinkopolitiikasta, joka on linjassa transformatiivisen kasvustrategiamme kanssa.

Vaikka toimintaympäristöön liittyy edelleen epävarmuuksia, odotamme UPM:n vuoden 2023 tuloksen olevan vahva. Kuluneina vuosina olemme osoittaneet kykymme toimia ja tehdä tulosta vaihtelevassakin ympäristössä. Liiketoimintamme perusta on vankka, ja olemme saattamassa loppuun isoja investointihankkeita, jotka tuovat meille merkittävää kasvua.

Kiitän lämpimästi UPM:n henkilöstöä, sidosryhmiä ja osakkeenomistajia. Yhdessä teimme vuodesta 2022 yhtiön kaikkien aikojen parhaan! Samalla, kun olen ylpeä viimeaikaisista saavutuksista, katson luottavaisin mielin pitkälle tulevaisuuteen. Maailma tarvitsee vastuullisia ratkaisuja, ja kasvustrategiamme vastaa juuri tähän haasteeseen. Jatkamme määrätietoisesti fossiilisista raaka-aineista riippumattoman tulevaisuuden rakentamista!

Jussi Pesonen
Toimitusjohtaja

 

Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com

 
Sivua muokattu viimeksi 01.12.2023