Toimitusjohtaja Jussi Pesosen katsaus

 

KOHTI KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA

UPM:n vuosi 2021 oli vahva. Onnistuimme luovimaan poikkeuksellisen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja ylitimme konsernin taloudelliset tavoitteet.

Vuonna 2021 maailmantalous toipui nopeasti edellisvuoden syvästä taantumasta. Tuotteidemme kysyntä oli vahvaa kaikissa liiketoiminnoissa. Tuloksemme palasi pandemiaa edeltäneelle hyvälle tasolle, ja viisi liiketoiminta-aluetta kuudesta ylitti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Paransimme kannattavuuttamme, vaikka raaka-aine- ja energiakustannukset nousivat merkittävästi. Vuosi päättyi vahvaan viimeiseen neljännekseen.

Kokonaisuutena vuosi oli erinomainen. Liikevaihtomme nousi 14 % ja vertailukelpoinen liikevoittomme 55 % edellisvuodesta. Toimitusmäärät kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Myös myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueillamme graafisia papereita lukuun ottamatta. Liiketoiminnan rahavirta vahvistui entisestään.

Helmikuussa 2021 allekirjoitimme Climate Pledge -aloitteen, joka tähtää ilmastoneutraaliin toimintaan vuoteen 2040 mennessä eli 10 vuotta Pariisin ilmastosopimuksen aikataulua aikaisemmin. Vuonna 2021 energiaan liittyvät hiilidioksidipäästömme laskivat 8 %. Osana matkaamme kohti hiilineutraaliutta tavoitteemme on luopua hiilen energiakäytöstä vuoteen 2030 mennessä.

Saimme vuoden 2021 aikana jälleen useita tunnustuksia vastuullisuustyöstämme. Kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteemme kirittävät meitä jatkossakin.

 

Strategiset kasvuhankkeet etenivät

Vuosi 2021 oli strategisissa kasvuhankkeissamme merkittävä, mikä näkyi lähes 1,5 miljardin euron investoinneissa. Investointihankkeitamme on toteutettu poikkeuksellisena ajanjaksona, ja pandemia sekä globaalien toimitusketjujen häiriöt ovat aiheuttaneet vaikeasti ennakoitavia haasteita. Olosuhteisiin nähden hankkeet ovat edenneet hyvin.

Paso de los Torosin sellutehtaan rakentaminen on edennyt vaiheeseen, jossa keskeiset epävarmuustekijät on ratkaistu ja valmistumissuunnitelma täsmennetty. Tehdas käynnistyy vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä, ja investoinnin kustannusarviota on nostettu 10 prosentilla. Olennaisinta on, että investointi on edelleen erittäin kannattava, sillä kassakustannustaso on noin 280 dollaria toimitettua sellutonnia kohden.

UPM Biochemicals -liiketoiminnan valmistelu etenee hyvin, ja hankkeen pitkän aikavälin liiketoimintanäkymät ovat erinomaiset. Kiinnostus puupohjaisia biokemikaalejamme kohtaan on ollut voimakasta. Pandemia ja globaalien toimitusketjujen häiriöt ovat kuitenkin vaikuttaneet hankkeen etenemiseen. Arvioimme jalostamon käynnistyvän vuoden 2023 loppuun mennessä.

Aloitimme vuoden 2021 alussa myös seuraavan sukupolven biopolttoainejalostamon perussuunnittelun. Mahdollinen investointi tehtäisiin Rotterdamiin. Nykyinen investointiympäristö on hyvin haastava merkittäville uusille hankkeille, joten emme suunnittele tekevämme investointipäätöstä ennen vuoden 2022 loppua.

Strategiset investoinnit ovat tärkeä painopistealue myös kuluvana vuonna. Teemme parhaamme, jotta ne etenevät onnistuneesti ja turvallisesti.

 

Biofore-strategia ennallaan

Globaalit megatrendit lisäävät monien tuotteidemme kysyntää. Pyrkimys kestävämpään kulutukseen vaikuttaa asiakkaiden ja kuluttajien käyttäytymiseen. Yhä useampi haluaa tehdä vastuullisia ostopäätöksiä.

UPM:n toiminnan tarkoitus on luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. Me tarjoamme asiakkaillemme ja kuluttajille vastuullisia vaihtoehtoja: uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja sekä vähäpäästöistä energiaa.

Strategiamme on ennallaan. Tavoittelemme merkittävää kasvua liiketoiminnoissa, joiden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat hyvät. Olemme määritelleet selkeästi kasvumme keihäänkärjet: kuitutuotteet, erikoispakkausmateriaalit ja biojalosteet. Toimintamme kulmakivet ovat edelleen tulokset, innovaatiot ja vastuullisuus.

Vastuullisuus on keskeinen osa Biofore-strategiaamme. Hankimme raaka-aineemme kestävästi hoidetuista metsistä, ja edistämme luonnon monimuotoisuutta. Kehitämme ilmastopositiivisia tuotteita, jotka korvaavat fossiilisia. Meillä on myös kunnianhimoiset ja tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet.

 
 

Vahva taloudellinen asema

Omistaja-arvon kasvattaminen on pitkäaikainen tavoitteemme. Uskomme, että siitä hyötyvät kaikki sidosryhmämme ja koko ympäröivä yhteiskunta. UPM:n hallitus ehdottaa, että vuoden 2021 osinko on jälleen 1,30 euroa osakkeelta. Esitys kuvastaa UPM:n vahvaa taloudellista asemaa ja luottamusta yhtiön pitkän aikavälin menestykseen.

Uskon, että myös vuodesta 2022 tulee meille hyvä. Useimpien UPM:n tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän hyvänä ja monien tuotteidemme myyntihintojen odotetaan kehittyvän suotuisasti. Toimintaympäristöön liittyy epävarmuuksia myös vuonna 2022. Olemme kuitenkin osoittaneet tuloksentekokykymme myös epävakaassa ympäristössä, ja pitkän aikavälin strategiamme on vankalla pohjalla.

Kiitän lämpimästi UPM:n henkilöstöä, sidosryhmiä ja osakkeenomistajia vuodesta 2021! Katson luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Maailma tarvitsee vastuullisia ratkaisuja. Yhdessä luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

Jussi Pesonen
Toimitusjohtaja

 

Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com

 
Sivua muokattu viimeksi 09.01.2023