UPM.FI

Toimitusjohtaja Jussi Pesosen katsaus

 

UUSIUTUVIA VAIHTOEHTOJA

Pandemia muutti vuoden 2020 globaaliksi epävarmuuden vuodeksi. Keskityimme henkilöstön turvallisuuden ja tulosten varmistamiseen sekä kasvuhankkeidemme edistämiseen.

Vuonna 2020 globaali pandemia aiheutti äkillisen ja ankaran taloudellisen shokin, joka koetteli kaikkia yhteiskuntia ja yrityksiä. Suuresta epävarmuudesta huolimatta onnistuimme varmistamaan henkilöstömme turvallisuuden, tuloksentekokyvyn ja kahden strategisen kasvuhankkeemme onnistuneen etenemisen. Hankkeemme Uruguayssa ja Saksassa etenivät aikataulun ja budjetin mukaisesti.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa tuloksemme oli tyydyttävä. Liikevaihtomme laski 16 % ja vertailukelpoinen liikevoittomme 32 %. Onnistuimme kuitenkin pitämään liikevoittomarginaalin yli 11 %:ssa, ja liiketoiminnan rahavirta oli riittävän vahva kattamaan kasvuinvestointiemme vauhdittumisen.

UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers olivat vuoden tähtiä. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä verkko- ja vähittäiskaupan kasvu piristivät markkinakysyntää, mistä molemmat liiketoiminnot hyötyivät. Yhteistä oli myös vuoden alusta jatkunut marginaalien hyvä kehitys, kun kannattavuutta parannettiin johdonmukaisilla kaupallisilla toimilla ja tehostamisella.

Samaan aikaan viranomaisten asettamat COVID-19-sulkutoimet laskivat merkittävästi graafisten paperien kysyntää. Myös sellun markkinahinnat pysyivät suhdanteessa matalalla tasolla suurimman osan vuotta.

Toimimme monella rintamalla kiinteiden kustannusten vähentämiseksi. Chapellen ja Kaipolan paperitehtaiden sekä Jyväskylän vaneritehtaan sulkeminen sekä useiden liiketoimintojen ja funktioiden tehostamistoimet olivat oikea-aikaisia ja välttämättömiä liiketoiminnan tehokkuuden ja kilpailukyvyn kannalta.

Vastuullisuus on strategiamme ydintä. Vuonna 2020 sitouduimme YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja tieteeseen perustuviin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Olimme alamme johtava toimija useissa tunnetuissa vastuullisuuslistauksissa. Laadimme vihreän rahoituksen viitekehyksen ja laskimme liikkeelle ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainamme. Myös valmiusluottomme on sidottu monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin.

Haluan kiittää vilpittömästi kaikkia UPM:läisiä ja kumppaneitamme ponnisteluista turvallisuuden ja menestyvän liiketoiminnan varmistamiseksi poikkeuksellisena vuonna.

Tarjoamme vastuullisia valintoja

Olemme erinomaisessa asemassa: vastaamme globaaleihin megatrendeihin ja uusiutuvien tuotteiden kasvavaan kysyntään. Tuotteemme auttavat asiakkaitamme ja kuluttajia tekemään vastuullisempia valintoja. Tavoitteemme on luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

Strategiamme säilyi muuttumattomana: kasvamme liiketoiminnoissa, joiden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat hyvät ja joissa kynnys tulla markkinoille on korkea. Toimintamme kulmakivet ovat edelleen tulokset, innovaatiot ja vastuullisuus. Huolehdimme myös, että henkilöstöllämme on strategian toteuttamiseen tarvittava osaaminen ja halu pyrkiä parempaan.

Olemme määritelleet selkeästi kasvumme keihäänkärjet: korkean arvon kuitutuotteet, erikoispakkausmateriaalit ja molekulaariset biotuotteet. Innovoimme ilmastopositiivisia tuotteita ja luomme niistä kasvavaa liiketoimintaa. Hankimme raaka-aineemme kestävästi hoidetuista metsistä ja vähennämme päästöjämme. Samalla rajoitamme riskejä, jotka liittyvät ilmastopolitiikkaan ja ilmastonmuutoksen fyysisiin vaikutuksiin. Tämä kaikki on tärkeää yhtiön arvolle pitkällä aikavälillä.

Uskomme että asiakkaat, sijoittajat sekä muut sidosryhmämme arvostavat vastuullista toimintaa, jolla hallitaan riskejä ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tavoitteemme on merkittävä tuloskasvu, ja siksi edellytämme jatkossakin investoinneilta vahvaa pitkän aikavälin tuottoa. Vuosi 2021 on tärkeä Uruguayn sellutehtaan ja Saksan biokemikaalijalostamon rakentamisen kannalta. Olemme myös aloittaneet uuden sukupolven uusiutuvia polttoaineita tuottavan biojalostamon perussuunnitteluvaiheen. Mahdollinen investointi nostaisi UPM:n menestyksekkään biopolttoaineliiketoiminnan uudelle tasolle.

 
 

Vahva taloudellinen asema

Strategiamme olennainen osa on omistaja- arvon kasvattaminen. Uskomme, että se hyödyttää myös muita sidosryhmiämme ja yhteiskuntaa pitkällä aikavälillä. UPM:n hallitus ehdottaa, että vuoden 2020 osinko on edelleen 1,30 euroa osakkeelta. Esitys kuvastaa UPM:n vahvaa taloudellista asemaa ja luottamusta yhtiön kykyyn luoda rahavirtaa tulevaisuudessa.

Vuonna 2021 maailmantalouden odotetaan alkavan toipua vuonna 2020 koetusta jyrkästä taantumasta. Yleinen taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään, joka näin ollen riippuu taloudellisen elpymisen muodosta ja vauhdista. Teemme kaikkemme varmistaaksemme liiketoiminnan jatkuvuuden ja tuloksentekokyvyn sekä merkittävien kasvuhankkeidemme turvallisen ja onnistuneen etenemisen.

Liiketoimintojemme pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät. UPM on valmis tarttumaan biotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin luoda arvoa ja kasvattaa liiketoimintaa.

Jussi Pesonen
Toimitusjohtaja

 

Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com

 
Sivua muokattu viimeksi 28.05.2021