UPM.FI

Toimitusjohtaja

Kasvua megatrendien ytimessä

 

Jussi Pesonen on toiminut UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtajana tammikuusta 2004 lähtien. Maaliskuusta 2007 alkaen hän on kuulunut myös yhtiön hallitukseen.

 

Jussi Pesonen on syntynyt vuonna 1960 ja on koulutukseltaan prosessiteknologian diplomi-insinööri Oulun yliopistosta. Hän tuli UPM:n palvelukseen tuotantoinsinööriksi vuonna 1987 ja työskenteli Jämsänkosken, Kajaanin, Kaukaan ja Shottonin tehtailla. Hän eteni nopeasti johtotehtäviin eri paperitoimialoilla ja toimi mm. sanomalehtipaperit-tuoteryhmän johtajana ja yhtiön paperitoimialojen operatiivisista toiminnoista vastaavana varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan varamiehenä 2001–2004.

Jussi Pesosen johdolla yhtiö on ryhtynyt voimakkaisiin ja päättäväisiin toimenpiteisiin pystyäkseen vastaamaan metsätuoteyhtiöiden uuden toimintaympäristön mukanaan tuomiin haasteisiin. Tämä on tarkoittanut mittavien ohjelmien käynnistämistä korkeampien tehokkuus- ja tuottavuustasojen saavuttamiseksi, UPM:n toimintojen laajentamista perinteisen eurooppalaisen kotimarkkinan ulkopuolelle ja yhtiön aseman vahvistamista itsekiinnittyvissä tarroissa, sellussa, energialiiketoiminnoissa ja biopolttoaineissa puupohjainen uusiutuva diesel mukaan lukien.

Jussi Pesonen on Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin Suomen osaston (ICC Finland) hallitusten puheenjohtaja ja Metsäteollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja työvaliokunnan jäsen. Hän on myös Euroopan paperiteollisuusjärjestö CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) ja East Office of Finnish Industries Oy:n hallitusten jäsen. Lisäksi Jussi Pesonen on jäsen innovatiivisen liiketoimintayhteistyön Kiina-Suomi komiteassa (China-Finland Committee for Innovative Business Cooperation) ja toinen sen metsätyöryhmän kahdesta puheenjohtajasta. Aiemmin hän on toiminut mm. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen puheenjohtajana vuosina 2012–2015 ja Maailman kestävän kehityksen yritysneuvoston WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) Forest Solutions Groupin toisena puheenjohtajana vuosina 2014–2015.​

Toimitusjohtajan tehtävistä on kerrottu osiossa Yhtiön johto. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehtoja ja palkitsemista käsitellään osioissa Johdon palkitseminen ja Johdon omistus.