Varsinainen yhtiökokous 2023

UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2023 Messukeskuksessa, Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja päätti, että vuodelta 2022 jaetaan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 toimielinten palkitsemisraportin ja valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, omien osakkeiden hankinnasta ja päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Pia Aaltonen-Forsell.

 
 

Yhtiökokousasiakirjat

agm@upm.com