UPM.FI

Varsinainen yhtiökokous 2019

Tervetuloa UPM-Kymmene Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 4. päivänä 2019 klo 14.00 alkaen Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki (Messukeskus Siiven sisäänkäynti). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00. Kahvitarjoilu kokouksen jälkeen.

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.03.2019 rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään 28.03.2019 klo 16.00.

 
 
 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua myös:

1. puhelimitse numeroon 020 770 6861 maanantaista perjantaihin klo 9-16 tai

2. kirjeitse osoitteeseen UPM-Kymmene Oyj, Lakiasiat, PL 380 (Alvan Aallon katu 1), 00101 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme ilmoittamaan seuraavat tiedot: osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus tai y-tunnus, puhelinnumero, mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus ja mahdollisen avustajan nimi. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 25.03.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 01.04.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

 

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja kokouskutsu kokonaisuudessaan ovat ladattavissa oheisista linkeistä. UPM-Kymmene Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla 28.02.2019 alkaen.

 

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 1,30 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä on 5.4.2019 ja osingonmaksun täsmäytyspäivä 8.4.2019. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 17.4.2019.

 
 

Sijoittajasuhteet:  0204 15 0033, ir@upm.com