UPM.FI

Varsinainen yhtiökokous 2019

UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 4. huhtikuuta klo 14.00 alkaen Messukeskuksessa Helsingissä (Messuaukio 1). Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus ilmoituksella, joka julkaistaan tällä internetsivulla sekä pörssitiedotteena arviolta 31.1.2019.​

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 15.1.2019 mennessä.

Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan postitse tai sähköpostilla alla olevaan osoitteeseen.


UPM-Kymmene Oyj, Hallitus

PL 380

00101 Helsinki