UPM.FI

Hallituksen omistus

Hallituksen palkkioiden maksaminen osakkeina ja rahana on ollut jo pitkään käytäntönä UPM:ssä. Hallituksen jäseniä kannustetaan yhtiön osakkeiden pitkäaikaiseen omistukseen, ja useimmilla jäsenillä onkin hallussaan merkittävä määrä osakkeita, mikä viittaa siihen, että hallituksen jäsenten edut ovat yhteneväiset osakkeenomistajien etujen kanssa.

 

Hallituksen jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja) omistivat 31.12.2018 yhteensä 1 098 533 UPM:n osaketta, mikä vastaa 0,21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tämä osakeomistus vastaa hallituksen jäsenten omistuksia hallituspalkkioiden (palkkion osakeosuus) ja toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannusteosakkeiden maksamisen jälkeen keväällä 2018. Lisäksi toimitusjohtaja Jussi Pesonen osti 20 000 UPM:n osaketta joulukuussa 2018.

Hallituksen jäsenille vuonna 2018 hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä (27.4.2018) on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Hallituksen osakeomistus

​Hallituksen jäsen UPM:n osakkeita 31.12.2017 ​Ostettujen osakkeiden lkm​​ UPM:n osakkeita
31.12.2018​
​Björn Wahlroos, puheenjohtaja ​259 744 ​2 539​ ​262 283​
​Berndt Brunow, varapuheenjohtaja ​308 661 1 804​ ​310 465
Henrik Ehrnrooth​ ​6 351 ​1 470​ ​7 821
​Piia-Noora Kauppi ​16 236 ​1 470​​ ​17 706
​Marjan Oudeman ​- ​1 470​​ ​1 470​
​Jussi Pesonen, toimitusjohtaja ​353 491 45 368 *)​ ​418 859
​Ari Puheloinen ​8 376 ​1 470​​ ​9 846​
​Veli-Matti Reinikkala ​41 172 ​1 470​​ ​42 642
​Suzanne Thoma ​6 351 ​1 470​​ ​7 821
​Kim Wahl ​18 150 ​1 470​​ ​19 620​

*) Pitkän aikavälin kannusteosakkeet (tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015-2017)