Hallituksen omistus

Hallituksen palkkioiden maksaminen osakkeina ja rahana on ollut jo pitkään käytäntönä UPM:ssä. Hallituksen jäseniä kannustetaan yhtiön osakkeiden pitkäaikaiseen omistukseen, ja useimmilla jäsenillä onkin hallussaan merkittävä määrä osakkeita, mikä viittaa siihen, että hallituksen jäsenten edut ovat yhteneväiset osakkeenomistajien etujen kanssa.

 

Hallituksen jäsenet omistivat 31.12.2021 yhteensä 685 197 UPM:n osaketta, mikä vastaa 0,13 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

Hallituksen jäsenille vuonna 2021 tai 2022 hankittuja hallituspalkkioosakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä (28.4.2021 / 27.4.2022) on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Hallituksen osakeomistus

​Hallituksen jäsen ​Hallituspalkkiona
vastaanotetut
osakkeet 2021
Hallituspalkkiona
vastaanotetut
osakkeet 2022
UPM:n osakkeita
31.12.2022
​Björn Wahlroos, puheenjohtaja 2 383 2 489 273 189
Henrik Ehrnrooth​, varapuheenjohtaja1 1 405 1 742 14 461
Emma FitzGerald 1 405 1 431 4 644
Jari Gustafsson  1 405 1 431 2 836
​Piia-Noora Kauppi 1 405 1 431 24 035
Topi Manner2  - 1 431 1 431
​Marjan Oudeman 1 405 1 431 9 594
Martin à Porta 1 405 1 431 24 844
​Kim Wahl 1 405 1 431 25 949

1 Hallituksen varapuheenjohtaja 29.3.2022 alkaen
2 Hallituksen jäsen 29.3.2022 alkaen