UPM.FI

Hallituksen omistus

Hallituksen palkkioiden maksaminen osakkeina ja rahana on ollut jo pitkään käytäntönä UPM:ssä. Hallituksen jäseniä kannustetaan yhtiön osakkeiden pitkäaikaiseen omistukseen, ja useimmilla jäsenillä onkin hallussaan merkittävä määrä osakkeita, mikä viittaa siihen, että hallituksen jäsenten edut ovat yhteneväiset osakkeenomistajien etujen kanssa.

 

Hallituksen jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja) omistivat 31.12.2018 yhteensä 1 098 533 UPM:n osaketta, mikä vastaa 0,21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakeomistus 2.5.2019 vastaa hallituksen jäsenten omistuksia hallituspalkkioiden (palkkion osakeosuus) ja toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannusteosakkeiden maksamisen jälkeen keväällä 2019.

Hallituksen jäsenille vuonna 2019 hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä (29.4.2019) on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Hallituksen osakeomistus

​Hallituksen jäsen UPM:n osakkeita 31.12.2018 ​Ostettujen osakkeiden lkm​​ UPM:n osakkeita
2.5.2019​
​Björn Wahlroos, puheenjohtaja ​262 283 ​2 911​ ​265 194​
​Berndt Brunow, varapuheenjohtaja ​310 465 2 068​ ​312 533
Henrik Ehrnrooth​ ​7 821 ​1 685​ ​9 506
​Piia-Noora Kauppi ​17 706 ​1 685​​ ​19 391
​Marjan Oudeman 1 470 ​1 685​​ 3 155​
​Jussi Pesonen, toimitusjohtaja ​418 859 47 613 *)​ ​466 472
​Ari Puheloinen 9 846 ​1 685​​ 11 531​
​Veli-Matti Reinikkala ​42 642 ​1 685​​ ​44 327
​Suzanne Thoma 7 821 ​1 685​​ ​9 506
​Kim Wahl ​19 620 ​1 685​​ ​21 305​

*) Pitkän aikavälin kannusteosakkeet (tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2016-2018)