Puu elää tuotteina

Uusiutuva raaka-aine, puu muuttuu monenlaisiksi tuotteiksi, jotka ovat kierrätettäviä ja myös hiilinieluja koko elinkaarensa ajan.

 
 

​Metsästä hankittu puu jalostuu tehtaillamme selluksi, paperiksi, sahatavaraksi ja vaneriksi. Ne ovat kuitenkin vasta alku ja raaka-ainetta mitä erilaisimmille tuotteille, joita käytämme ja käsittelemme joka päivä. Tämä ei riitä meille: hyödynnämme tuotteidemme valmistuksessa syntyvät sivutuotteet ja jätteet tarkkaan. Tavoitteemme on, että kierrätämme ja hyödynnämme puun 100-prosenttisesti periaatteella enemmän vähemmällä. Biofore-yhtiönä katsomme tulevaisuuteen ja kehitämme uutta.

Lue lisää:

Biokemikaalit

Puu on paljon muutakin kuin kuitua. Tavoitteemme on hyödyntää sen kaikki komponentit. Biopohjaiset kemialliset rakenneaineet ovat öljypohjaisia tuotteita korvaavia kemikaaleja ja monomeerejä, joita voidaan käyttää esimerkiksi biopohjaisten muovien valmistuksessa. Kehitämme ligniinipohjaisia tuotteita moniin eri käyttötarkoituksiin ja selluloosapohjaisia mikro- ja nanofibrillejä, joita käytetään materiaalien muokkaamiseen ja jotka tuovat materiaaleille uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi Growdex® on uusi puupohjainen selluloosananofibrilleihin perustuva hydrogeeli 3D -solukasvatukseen ja muihin biolääketieteen sovelluksiin.

Lue lisää:

Katso video

GrowDex 3D cell culture

Biokomposiitit

Biokomposiittituotteissamme yhdistyvät luonnonkuitujen ja muovin parhaat ominaisuudet. Niiden pääraaka-aineita ovat selluloosakuidut ja polymeerit, jotka voivat olla joko neitseellisiä tai kierrätettyjä. Esimerkiksi terassilautoina käytettävän UPM ProFin pääraaka-aine on UPM:n tarralaminaattivalmistuksesta yli jäävä paperi ja muovi. UPM Formi valmistetaan puhtaista polymeereista ja sertifioidusta sellusta.

Lue lisää:

Katso videot:

UPM ProFi Deck - 5 myyttiä ratkaistu

UPM and Metropolia proudly present: the Biofore Concept Car

Biopolttoaineet

Lappeenrannan biojalostamomme on tuottanut vuodesta 2015 alkaen UPM BioVerno -dieseliä raakamäntyöljystä, joka on yhtiön selluntuotannon tähdettä. Omiin innovaatioihimme perustuva biopolttoaine sopii kaikkiin dieselmoottoreihin.

Lue lisää:

Katso videot:

Making wood-based biofuels

UPM BioVerno -dieselin tarina – matka innovaatiosta lopputuotteeksi

UPM BioVerno -dieselin tarina

Energia

Energialiiketoimintamme on merkittävä kustannustehokkaan, vähäpäästöisen energian tuottaja ja aktiivinen toimija pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Sen lisäksi paperi-, sellu- ja vaneritehtailla sekä sahoilla sijaitsevat sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset (CHP) tuottavat sähköä näiden tuotantolaitosten omiin tarpeisiin. Yhteistuotantolaitosten polttoaineena hyödynnämme tehtaalla puun käsittelyssä syntyvän jätteen kuten puun kuoret ja jalostettavaksi kelpaamattoman hakkeen ja sahanpurun sekä puun korjuun yhteydessä kerättävää metsäenergiapuuta. Useilla tehdaspaikkakunnillamme sijaitsevat voimalaitokset tuottavat tehtaiden energiatarpeen lisäksi lämpöenergiaa paikalliseen kaukolämpöverkkoon. 

Lue lisää:

Erikoispaperit

Olemme johtava tarrapapereiden valmistaja maailmanmarkkinoilla ja toimistopapereiden tuottaja Aasiassa. Lisäksi valmistamme  joustopakkausmateriaaleja Euroopan markkinoille.

Lue lisää:

Paperi

Paperivalikoimamme sisältää aikakaus- ja sanomalehtipapereita sekä hienopapereita ja toimistopapereita. Aikakaus- ja sanomalehtipaperien raaka-aineena käytämme laajasti kierrätyspaperia. Voihan puukuidun kierrättää 5–7 kertaa. 

Lue lisää:

Katso videot:

A New Future in your hands!

Can office paper have an impact?

Sellu

Sellu on monipuolinen raaka-aine, josta asiakkaamme eri puolilla maailmaa valmistavat muun muassa pakkauksia, erilaisia pehmopapereita sekä paino-, kirjoitus- ja erikoispapereita. Sellu ja sen valmistuksen tähteet ovat myös omassa tuotekehityksessämme arvokkaita raaka-aineita. 

Lue lisää:

Katso videot:

Get impressed by Forest

Vastuullinen selluntuotanto alkaa metsästä

Sahatavara

Sahamme valmistavat sertifioidusta puusta mänty- ja kuusisahatavaraa kansainvälisille asiakkaillemme rakennus-, huonekalu-, puusepän- ja pakkausteollisuuteen.

Lue lisää:

Tarramateriaalit

Tarra on niin tavallinen tuote, että tuskin huomaamme sen olemassaoloa tai ajattelemme, että monen tarran raaka-aine on puu. Filmietikettienkin tausta on yleensä paperia. Tarrojen valmistuksessa ja jatkojalostuksessa syntyvät tähteet pystymme myös hyödyntämään esimerkiksi terassilankkuina:

Lue lisää:

Vaneri

Suomalaisella vanerilla on hyvä maine ja olemmekin yksi maailman johtavista vanerin valmistajista. WISA®-vanereidemme ja viilujen pääasiallisia käyttökohteita ovat rakentaminen, kuljetusvälineet ja huonekalut.

Lue lisää:

Katso videot:

UPM Grada - Efficiency made easy

Biofore Tea House