Artikkeli | 07/19/2017 08:28:00 | 5 min Lukuaika

Lukutaito avartaa maailmaa

Toukokuun lopulla Jämsänkosken ammattiopistolla Sanat haltuun -lukutaitotyöpajassa pohdittiin sitä, miten viestin merkitys muuttuu kertojasta ja vastaanottajasta riippuen. Työpajan jälkeen oppilaille kerrottiin UPM:n tarjoamista työmahdollisuuksista Jämsän alueella.

Lukutyöpajaan Jämsänkoskella osallistui reilun 20 oppilaan ryhmä, joista suurin osa oli 2. vuosikurssin metsäalan opiskelijoita.

”Ikäjakauma tehtailla on sellainen, että viiden vuoden sisään meidän pitää saada uutta, pitkäjänteistä työvoimaa. Tämä sukupolvi on juuri niitä tulevia UPM:n työntekijöitä”, UPM:n Jokilaakson tehtaiden johtaja Antti Hermonen sanoo. Jämsän kaupungissa on noin 900 UPM:n työntekijää. UPM tekee yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa esimerkiksi työelämään tutustumisen ja opinnäytetöiden kautta.

Lukeminen auttaa ammatillisessa kehittymisessä

Hermonen korostaa lukutaidon yhteyttä ammatilliseen osaamiseen. ”Älypuhelimien lyhytjänteisessä maailmassa tarvitsee edelleen välillä lukea pitkiä tekstejä kuten teknisiä dokumentteja ja ohjeita. Ja pitää osata keskittyä. Esimerkiksi vuorotyössä saattaa olla hetkiä, jolloin ei tapahdu mitään, ja silti pitää olla hereillä.” Lukeminen auttaa myös itsensä kehittämisessä ja uuden oppimisessa.

”Lukeminen kasvattaa avarakatseisemmaksi. Lukemalla erilaisia lähteitä oppii lähdekriittisyyttä, ja tieto sekä tiedonjano kasvavat samalla. Ajassa kiinni oleminen ja uteliaisuus auttavat siinä, että on yhteydessä muihin eikä putoa kyydistä”, Hermonen toteaa.

Lukutaidon ylläpito vaatii uusia keinoja

Kouluttaja, kirjallisuus- ja kuvataidekriitikko Aleksis Salusjärvi ja räppäri Mikko Sarjanen havainnollistivat lukutaitotyöpajassa musiikin avulla, kuinka päättelemällä ja lyriikoita lukemalla avautuu paljon tietoa puhujasta ja siitä, kenelle viesti on suunnattu. Lukupajalaiset saivat rap-tekstejä analysoitavakseen.

”Harvat nuoret lukevat nykyisin, mutta kaikki kuuntelevat musiikkia. Sen kautta pääsee mukaan nuorten maailmaan”, Mikko Sarjanen kertoo. ”Rap on nyt suosittua, joten se valittiin välineeksi lukutyöpajoihin. Rap-lyriikoissa pelataan paljon sanoilla ja tekstit ovat isossa roolissa, joten musiikkilaji sopii siltäkin osin työpajoihin hyvin”, Sarjanen jatkaa. Hän kuuli lukupajahankkeesta sattumalta ystävältään ja kiinnostui ideasta. Lukupajojen muotoa mietittiin yhdessä Aleksis Salusjärven kanssa, ja alun perin ajatuksena oli, että Sarjanen vierailisi vain muutamassa lukupajassa. Sittemmin kaksikko on vetänyt jo kymmeniä lukupajoja yhdessä.

”Lukutaito auttaa ymmärtämään maailmaa ja ennen kaikkea se opettaa ajattelemaan”, Sarjanen toteaa. ”Pajoissa opitaan myös kriittistä kuuntelua ja mediakriittisyyttä. Kyllähän nuoret usein tietävät jo perusasiat, mutta lukutyöpajan jälkeen voi pysähtyä miettimään tarkemmin, miksi joku sanoo mitä sanoo ja mihin kaikki liittyy.”

Jämsänkosken ammattiopiston äidinkielenopettaja Saija Pohjola toivottaa lukupajojen tuoman vaihtelun tervetulleeksi. ”On hienoa, kun tällaista palvelua tarjotaan ammatilliselle puolelle ja ajatellaan myös poikia”, Pohjola iloitsee. Hän on työssään huomannut, että pitkiin teksteihin keskittyminen on monelle oppilaalle hankalaa. Klikkimaailmaan tottuneille nuorille myös kirjoittaminen voi olla työlästä. ”Äidinkieli ei sananakaan ole kovin houkutteleva nykyisin. Lukemisen ja kirjoittamisen edistämiseksi on keksittävä uusia keinoja. Tällaisille lukupajojen kaltaisille hankkeille on selkeä tarve”, sanoo Pohjola.

Oma työ löytyy kokeilujen kautta

Lukutyöpajan jälkeen Antti Hermonen jutteli oppilaiden kanssa työelämästä. ”Hakekaa kaikenlaisia hommia. Ei kannata heti rajoittua yhden alan tehtäviin. Kokeilemalla erilaisia töitä löytää sen oman juttunsa”, Hermonen vinkkasi nuorille. Hänen oma urapolkunsa on kiertänyt UPM:n Voikkaan tehtaalta muun muassa Itävallan ja Lappeenrannan kautta Jämsään.

Hermonen kertoi oppilaille UPM:n tehtaiden työpaikoista ja siitä, miten monia eri ammattiryhmiä tehtaat työllistävät. Ison firman eduista Hermonen nosti esiin sen, että yrityksen sisällä pääsee vaihtamaan tehtäviä ja kokeilemaan eri asioita, niin ammatillisesti kuin teknologian ja innovaatioidenkin suhteen. Hän painotti nuorille myös sosiaalisten taitojen merkitystä työnhaussa ja työelämässä. ”On tärkeää, että tulette toimeen työkavereidenne ja esimiesten kanssa työyhteisönä ja teillä vallitsee hyvä keskusteluyhteys porukassa.”

Teknisiä aloja opiskelevien nuorten lukutaidon parantamiseen keskittyviä, Lukukeskuksen vetämiä ja UPM:n tukemia työpajoja on järjestetty jo kuutisenkymmentä usealla paikkakunnalla ympäri Suomea. Tavoitteena on toteuttaa yhteensä 100 lukutaitotyöpajaa. Työpajat ovat osa UPM:n Biofore Share and Care -ohjelmaa ja osallistumista Suomi 100 -juhlavuoteen. Hanke on suunnattu myös opettajille ja rehtoreille, jotka voivat jatkossa toteuttaa ja kehittää työpajoja itse.

Lue lisää

 Sanat haltuun! Lukumotivaatiota rap-sanoituksista

Lukukeskus järjestää UPM:n tuella 100 lukutaitotyöpajaa teknisten alojen opiskelijoille

Luetaan yhdessä – eletään yhdessä

 

Petra Niemi

Metsien kasvun vahvistaminen vai hakkuista luopuminen?
Blogi | 01/25/2023 08:26:34 | 3 min

Metsien kasvun vahvistaminen vai hakkuista luopuminen?

Lue lisää
Merien muoviroskista merkkituotteiksi
Artikkeli | 01/26/2023 11:09:09 | 4 min

Merien muoviroskista merkkituotteiksi

Lue lisää
UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: Oikea-aikainen kunnossapito takaa sujuvan tuotannon
Artikkeli | 01/05/2023 09:06:04 | 3 min

UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: Oikea-aikainen kunnossapito takaa sujuvan tuotannon

Lue lisää