UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Sanat haltuun! Lukumotivaatiota rap-sanoituksista
Artikkeli | 01/03/2017 07:45:00 | 3 min Lukuaika

Sanat haltuun! Lukumotivaatiota rap-sanoituksista

Lukukeskuksen Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena on innostaa teknisten alojen ammattikoulujen opiskelijoita parantamaan lukutaitoaan. Muun muassa rap-musiikkia hyödyntävä projekti toteutetaan yhteistyössä UPM:n kanssa. Hanke on osa UPM:n Biofore Share and Care -ohjelmaa ja osallistumista Suomi100-juhlavuoteen.

Aikuisten lukutaitoa selvittävän PIAAC-tutkimuksen mukaan ammatillisen koulutuksen päättäneiden nuorten lukutaito ei juurikaan ole kohentunut peruskoulun jälkeisten opintojen aikana.

”Haluamme Sanat haltuun -hankkeen avulla tarttua ongelmaan ja tukea erityisesti näiden nuorten lukutaidon kehittämistä, sanoo Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís.

Kansainvälisen PISA-tutkimuksen mukaan erot tyttöjen ja poikien lukutaidon välillä kasvavat Suomessa. Villacís on huolissaan suuntauksesta, sillä pojat menestyvät keskitasoa heikommin myös kansainvälisissä lukutaitovertailuissa.

Teknisen alan opiskelijoista noin 80 prosenttia on poikia.

”Lukutaito liittyy vahvasti matemaattisten taitojen osaamiseen sekä menestykseen yhteiskunnassa yleensä. Heikko lukutaito vaikeuttaa menestystä jatko-opinnoissa ja työelämässä yleensä. Ammatillista osaamista on vaikea kehittää, jos lukeminen on hidasta ja hankalaa.”

Ammattikouluissa äidinkielen ja yleisopetuksen aineita on vähennetty säästöjen vuoksi, mikä vaikeuttaa tilannetta entisestään. Oppilailta vaaditaan aiempaa enemmän omaa aktiivisuutta.

Inspiraatiota rap-lyriikasta

Syksyllä alkaneen projektin ensimmäisissä työpajoissa on perehdytty suomalaisen rapmusiikin sanoituksiin. Vetäjinä ovat toimineet kouluttaja ja kirjallisuus- ja kuvataidekriitikko Aleksis Salusjärvi sekä Atomirotta-yhtyeessä räppäävä Mikko Sarjanen.

”Vetäjien tehtävänä on saada hyvä ja luonteva kontakti nuoriin ja samalla saada heidät pohtimaan hyvän lukutaidon merkitystä”, kertoo Lukukeskuksen tiedottaja Emmi Jäkkö.

Perimmäisenä tavoitteena on haastaa nuoria lukemisen pariin. ”Monilta oma lukemisen ilo ja elämyksellisyys on kadonnut, joten projektin avulla yritämme innostaa opiskelijoita lukemaan itse. Omat kokemukset ovat ratkaisevia.”

Jatkossa järjestetään muun muassa mediatyöpaja, jossa analysoidaan internetsivustojen klikkiotsikoita ja pohditaan trollausta.”Oppilaat ovat työpajoissa esimerkiksi oivaltaneet, että tekstien rivien välistä voi löytää merkityksiä, joihin on hyvä kiinnittää huomioita. Lukutaito on tärkeää myös nykyisessä mediaympäristössä.”

Projektista uutta oppimateriaalia

Kaikkiaan Lukukeskus järjestää 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikouluissa teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea. Projekti on suunnattu myös nuorten kanssa työskenteleville aikuisille, kuten opettajille ja koulujen rehtoreille.

”Työpajat ovat vain osa kokonaisuutta, sillä projektin avulla saamamme oppi ja materiaali jää käyttöön kaikille ammattikouluille. Hankkeen jälkeen opettajat pystyvät videoiden avulla toteuttamaan vastaavanlaisia työpajoja itse.

”Hanke on meille myös erinomainen oppitunti, sillä kulttuurialan toimijoiden ja yritysten välinen yhteistyö on ollut vähäistä Suomessa. Toivomme, että saamme hankkeesta hyvän toimintamallin myös tulevaisuutta varten.”

UPM:n Biofore Share and Care -ohjelma keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. Lukeminen ja oppiminen on yksi ohjelman painopistealueista.

”Kannamme huolta nuorten lukutaidosta ja haluamme lisätä tietoutta lukemisen ja jatkuvan oppimisen tärkeydestä. Kuvat ja videot ovat tärkeä osa nuorten elämää, mutta esimerkiksi työpaikalla on helpompaa, jos ymmärtää luettua sujuvasti ja pystyy myös kirjaamaan ajatuksiaan muille”, UPM:n sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela toteaa.

 

Tustustu UPM:n Biofore Share and Care -ohjelmaan

Sanat haltuun -hanke on osa Suomi100-juhlavuotta

Kuvat: Rami Lappalainen ja Vesa Puoskari

 

Vesa Puoskari