UPM.FI
Artikkeli | 05/23/2016 09:39:00 | 3 min Lukuaika

Luetaan yhdessä – eletään yhdessä

UPM ja Saksan aikakauslehtikustantajien liitto VDZ tukevat pakolaislasten lukutaidon kartuttamista Saksassa Stiftung Lesen -säätiön myötävaikutuksella. Lukutaito on olennaista ihmisen kehitykselle ja edellytys täysipainoiselle osallistumiselle nykypäivän mediavetoisessa ja kulttuurisesti monimuotoisessa yhteiskunnassa.

 

Stiftung Lesen -säätiö lahjoittaa lukupaketteja pakolaiskeskuksiin pakolaislasten ja heidän perheidensä hyödynnettäväksi eri puolilla Saksaa. Ensimmäinen 75 lukupaketista luovutettiin Berliinissä sijaitsevaan pakolaiskeskukseen maaliskuussa.

"Jokaisella on oikeus koulutukseen, ja kielen hallitseminen on perusedellytys oppimiselle. Lisäksi lukemalla lapsi tutustuu uuteen elinympäristöönsä. Toivon, että tämä lahjoitus edistää kotiseuduiltaan paenneiden perheiden kotoutumista. Olen vakuuttunut, että yhdessä lukemisella on siihen myönteinen vaikutus", UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur toteaa.

Winfried Schaur Winfried Schaur lukee lapsille.

Myös VDZ:n toimitusjohtaja Stephan Scherzer painottaa lukemisen ja ääneen lukemisen merkitystä kotouttamisessa. "Saksan aikakauslehtikustantajien liitto osallistuu mielellään Stiftung Lesen -säätiön ja monikulttuurisuutta tukevan Deutschlandstiftung Integration –säätiön toimintaan. Meistä on hienoa osallistua ja vaikuttaa lukemisen ja kotouttamisen edistämiseen."

"Saamme päivittäin yhteydenottoja ympäri Saksaa eri instituutioilta ja vapaaehtoisilta, jotka lukevat pakolaislasten kanssa ja pakolaislapsille. UPM:n ja VDZ:n tuen ansiosta voimme nyt auttaa näitä toimijoita heidän tärkeässä työssään", Stiftung Lesen -säätiön ohjelma- ja projektitoiminnan johtaja Sabine Uehlein kertoo.

Tuhansia kirjoja pakolaislapsille

"Luetaan yhdessä – eletään yhdessä" -niminen lukupaketti on suunnattu lukukummeille ja muille pakolaistyössä toimiville henkilöille. Siinä on 0–12-vuotiaille lapsille soveltuvia tehtäviä.

Paketissa on puuha- ja kuvasanakirjoja, monikielisiä kirjoja, laulu- ja lorukirjoja sekä äänikirjoja, kuvakorttipakka sekä lasten kuvitettuja tietosanakirjoja. Lisäksi mukana on oheismateriaalia, vinkkejä ja ideoita, joiden avulla lukuhetkistä saadaan mielekkäitä ja vaihtelevia.

UPM lahjoitti kirjoja kyläkouluille Uruguayssa

Myös Uruguayssa Quebrachon kahden kyläkoulun oppilaat ja opettajat ottivat UPM:n säätiön tekemät kirjalahjoitukset iloisina vastaan.

"Pyrimme kehittämään koululaisten lukutottumuksia uudella tavalla mutta samalla myös lisäämään heidän perheenjäsentensä kiinnostusta lukemiseen ja koulunkäyntiin. Ajatuksena on kiertää naapurustoa ja viettää aikaa lasten ja heidän perheidensä kanssa lukemalla ja lainaamalla kirjoja", kertoo Rosario Maldonado, joka toimii rehtorina toisessa projektissa mukana olevista kouluista.

Maldonado lisää, että kylässä on myös kirjasto, mutta suuri osa kirjoista on huonossa kunnossa ja painokset vanhentuneita, joten uusien kirjojen tarve on suuri.

"Ehdotimme UPM:n säätiölle hanketta kirjaston valikoiman uusimiseksi. He suostuivat ajatukseemme ja toimittivat meille noin 170 kirjaa, jotka olivat toivomuslistallamme. Lapset tulivat iloisiksi, sillä he pitävät tarinoista ja uusista tietosanakirjoista kovasti. Myös heidän vanhempansa ovat erittäin tyytyväisiä kokeiluun."

UPM:n säätiö edistää hankkeillaan koulutusta ja kehitystä Uruguayssa tekemällä läheistä yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa. Kolmen tuhannen asukkaan Quebracho-kylä on osallistunut säätiön lukuhankkeeseen jo aiemmin.