Artikkeli | 06/15/2016 06:19:00 | 3 min Lukuaika

Lukukeskus järjestää UPM:n tuella 100 lukutaitotyöpajaa teknisten alojen opiskelijoille

Sujuvaa lukutaitoa tarvitaan laajasti kaikissa ammattiryhmissä. UPM:n tukeman ja Lukukeskuksen toteuttaman Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena on innostaa teknisten alojen ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Samalla UPM haluaa Lukukeskuksen kanssa kehittää toimintamalleja opiskelijoiden lukutaidon parantamiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös hankkeen avulla herättää keskustelua ja nostaa tietoisuutta erityisesti ammattikouluissa opiskelevien nuorten lukutaidon kehittämisestä.

 

Lukukeskuksen-logo

Lukukeskus järjestää 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikouluissa teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea. Lukutaitotyöpajojen suunnitteluun osallistuu Lukukeskuksen lisäksi ammattikoulujen äidinkielen opettajia, kirjailijoita ja alan tutkijoita. Puolentoista vuoden pituinen hanke käynnistyy syksyllä 2016. Ensimmäiset lukutyöpajat järjestetään syyskuussa.

”Lukukeskuksella on laaja valtakunnallinen verkosto ja pitkä kokemus kirjailijavierailujen ja työpajojen järjestämisestä. Kirjailijavierailut ja etenkin toiminnalliset työpajat on koettu hyväksi keinoksi innostaa lapset ja nuoret lukemaan. UPM:n tuki hankkeelle on ratkaiseva ja olemme todella iloisia tästä yhteistyöstä,” Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís kertoo.

Ammattiin opiskelevat tarvitsevat sujuvaa lukutaitoa

”Nykypäivän työelämässä opitaan jatkuvasti uutta. On uusia toimintatapoja, laitteita ja päivitettyjä standardeja. Jos lukeminen on hidasta tai hankalaa, on vaikea kehittää ammatillista osaamistaan. Sanat haltuun -hankkeella UPM tukee teknisten alojen ammattiin opiskelevien tekstitaitojen kehittämistä. Valtakunnallisesti toimivalla Lukukeskuksella on hyvät keinot tarttua haasteeseen,” UPM:n sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela toteaa.

Tutkimusten mukaan joka kymmenennellä nuorella on heikko lukutaito. Ero tyttöjen ja poikien välillä on Suomessa kasvanut - toisin kuin monissa muissa PISA-tutkimukseen osallistuneissa maissa. Siksi poikien lukutaidon parantamiseksi on tehtävä työtä. Vaarana on, että poikien heikko lukutaito rajoittaa heidän elämäänsä ja vaikeuttaa menestymistä jatko-opinnoissa ja työelämässä.

UPM:llä on lukutaitohanke myös Saksassa, yhdessä Lukukeskuksen sisarorganisaation, Stiftung Lesenin kanssa. Siellä UPM tukee maahanmuuttajalasten lukutaidon kehitystä ja lukuharrastusta.

”Kannamme osaltamme huolta nuorten lukutaidosta ja haluamme lisätä tietoutta lukemisen ja jatkuvan oppimisen tärkeydestä. Kuvat ja videot ovat tärkeä osa nuorten elämää, mutta työpaikalla on helpompaa, jos ymmärtää luettua sujuvasti ja pystyy myös kirjaamaan ajatuksiaan muille,” sanoo Harrela.

Sanat haltuun -hanke on osa UPM:n ”Biofore Share and Care” -ohjelmaa. Ohjelma keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. Painopistealueet ovat Lukeminen & oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen.

 

Sini Paloheimo

Metsien kasvun vahvistaminen vai hakkuista luopuminen?
Blogi | 01/25/2023 08:26:34 | 3 min

Metsien kasvun vahvistaminen vai hakkuista luopuminen?

Lue lisää
Merien muoviroskista merkkituotteiksi
Artikkeli | 01/26/2023 11:09:09 | 4 min

Merien muoviroskista merkkituotteiksi

Lue lisää
UPM:n esimerkki osoittaa, miten teollisuus voi joustaa sähkömarkkinoilla
Blogi | 10/10/2022 08:30:27 | 9 min

UPM:n esimerkki osoittaa, miten teollisuus voi joustaa sähkömarkkinoilla

Lue lisää