Artikkeli | 04/27/2017 13:03:00 | 3 min Lukuaika

Vapaa-ajan turvallisuus on osa vastuullista työnantajatoimintaa

Yksi UPM:n turvallisuutta ja terveyttä tukevan toiminnan painopisteistä vuonna 2016 oli vapaa-ajan tapaturmien välttäminen. Vuoden aikana UPM:n Suomen vaneritehtaat onnistuivat vähentämään vapaa-ajan onnettomuuksia puoleen.

UPM Plywoodin Suomen tehtailla saatiin vuoden aikana vähennettyä vapaa-ajan tapaturmista johtuvia poissaoloja lähes kuudella henkilötyövuodella. Vapaa-ajan tapaturmista johtuvia poissaoloja oli vuonna 2015 noin 2500 päivää. Viime vuonna lukema pieneni 1400 päivään. Merkittävään parannukseen päästiin konkreettisilla teoilla ja johdonmukaisella viestinnällä.

”UPM:n työturvallisuuden ryhtiliikkeen aikana 2012─2014 saimme työtapaturmia alas, mutta vapaa-ajan tapaturmat eivät laskeneet. Vapaa-ajan tapaturmien vähentämiseen keskittymällä haluamme nostaa esiin sen, että tapaturma on ihan yhtä kivulias ja vakava riippumatta siitä, missä se sattuu,” kertoo UPM Plywoodin turvallisuuspäällikkö Jari Hassinen. ”Myös vapaa-ajan turvallisuus on osa vastuullista työnantajatoimintaa.” Koska esimerkiksi kotioloissa tehtävissä remonteissa sattuu paljon vapaa-ajan tapaturmia, työnantaja voi auttaa ehkäisemään tapaturmia kiinnittämällä huomiota oikeanlaisten työkalujen, suojainten sekä turvallisten työmenetelmien käyttöön. Työturvallisuuden vaatimustaso viedään myös vapaa-ajalle. Tätä ajatusta tukemaan UPM Plywoodin kaikilla Suomen tehtailla on otettu käyttöön Turvanurkka. Siihen saatiin idea vuosi sitten keväällä järjestetystä ideakilpailusta. Turvanurkasta saa lainata tarkoituksenmukaisia välineitä ja suojaimia vapaa-ajan remontteihin ja projekteihin. Turvanurkka on sijoitettu niin, että mahdollisimman moni kulkee päivittäin sen ohi ja siten Turvanurkka myös pysyy mielessä.

Henkilöstö ja yhteistyökumppanit saivat myös turvallisuuskalenterit, joihin oli merkitty kuukausittain turvallisuusteemat. Aiheista kannustettiin keskustelemaan kotona. Lisäksi jaossa oli kodin turvallisuuden tarkistuslistoja sammutuspeitteiden, portaiden liukuesteiden ynnä muiden arkisten turvallisuustekijöiden tunnistamiseksi. Vapaa-ajan turvallisuuden parantamiseksi käyttöön otettiin myös työtapaturmien raportoinnista tuttu metodi, jossa yhdellä kalvolla kuvataan, mitä on tapahtunut, millaisissa olosuhteissa ja miten tilanne voitaisiin tulevaisuudessa välttää. Tapaturmista ja tapaturmien välttämisestä myös tiedotetaan aktiivisesti.

Tavoitteena pysyvä turvallisuuskulttuuri

”Pääasiassa henkilöstö on suhtautunut työnantajan ylläpitämään vapaa-ajan keskusteluun myönteisesti. Työnantajan ei kuulu holhota eikä käskeä, mutta työnantaja voi tukea turvallisuuden lisäämistä. Maailmanluokan turvallisuuskulttuuriin kuuluu myös vapaa-ajan turvallisuudesta huolehtiminen. Tehtaan aitojen ulkopuolellakin sattuu kaikenlaista”, Hassinen kertoo.

Työturvallisuuden ryhtiliikkeellä oli vaikutuksia vapaa-ajankin valintoihin. Hassinen kertoo, että henkilöstöltä saadun palautteen mukaan putoamissuojaimien ja turvalasien käyttö on lisääntynyt myös vapaa-ajalla. UPM Plywoodin yksiköistä kysyttäessä Hassinen toteaa, että saavutetut tulokset vapaa-ajan tapaturmien vähentämiseksi on tehty hyvällä yhteistyöllä PLY-yksiköiden kesken.

Jari Hassinen sanoo, että vapaa-ajan turvallisuus on otettu jatkuvaksi osaksi turvallisuusviestintää. ”Vuosi on lyhyt aika muuttaa asenteita, ja meillä on tavoitteena pysyvä turvallisuuskulttuuri”, hän tiivistää. 

 

Petra Niemi

Lue lisää

Ennakoiva havainnointi ehkäisee onnettomuuksia

Työntekijöiden turvallisuutta rakennetaan UPM:ssä jokaisena vuoden päivänä

Tehdasinvestointi toi mahdollisuuden opettaa ja oppia

Pääkuva: Turvallisuuskalenteri oli UPM Plywoodin työntekijöiden lasten ja lastenlasten kuvittama. Kuvan piirtäjä Iida Päivinen 10 v.

UPM Pellos lahjoitti turvaliivit Ristiinan uudelle päiväkodille
Artikkeli | 03/27/2024 13:16:24 | 1 min

UPM Pellos lahjoitti turvaliivit Ristiinan uudelle päiväkodille

Lue lisää
Jesper tahtoo muuttaa näkemyksesi vanerista
Artikkeli | 02/08/2024 07:38:06 | 5 min

Jesper tahtoo muuttaa näkemyksesi vanerista

Lue lisää
Näin EU-säädökset vaikuttavat puurakentamiseen
Artikkeli | 02/05/2024 12:48:46 | 8 min

Näin EU-säädökset vaikuttavat puurakentamiseen

Lue lisää