UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Työntekijöiden turvallisuutta rakennetaan UPM:ssä jokaisena vuoden päivänä
Artikkeli | 04/28/2016 07:36:00

Työntekijöiden turvallisuutta rakennetaan UPM:ssä jokaisena vuoden päivänä

Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä työturvallisuuden päivää vietetään maailmanlaajuisesti 28. huhtikuuta. Päivä muistuttaa meitä siitä, että joka päivä eri puolilla maailmaa ihmiset joutuvat kohtaamaan vaarallisia tilanteita työtään tehdessään. Jokaisella yrityksellä on velvollisuus säännöllisesti arvioida ja johdonmukaisesti kehittää työntekijöidensä hyvinvointia ja työturvallisuutta.

 

YK:n vuoden teema kansainväliselle työturvallisuuspäivälle on ”Stressi työpaikalla: yhteinen haaste”. Usein töissä tapahtuvan vaaratilanteen taustalla on huono keskittyminen käsillä olevaan hetkeen ja työtehtävään. Tämä taas on usein seurausta kuormittavasta työtilanteesta tai muuten stressaavasta työympäristöstä. Stressi heikentää työsuoritusta ja työhyvinvointia myös yleisellä tasolla, mutta toimii osatekijänä myös monissa työtapaturmissa.

Työturvallisuuden kehittäminen on ollut yksi UPM:n merkittävimmistä henkilöstötavoitteista viimeisen viiden vuoden aikana. UPM:n kolmen vuoden mittaisessa (2011–2014) Step Change in Safety -hankkeessa poissaoloihin johtaneita työtapaturmia onnistuttiin vähentämään jopa 70 prosenttia. Työ jatkuu tapaturmien vähentämiseksi edelleen.

Turvallisuus on kaikkein tärkeintä

UPM:n työturvallisuusperiaatteet ovat turvallisuus ensin, turvallisuus alkaa minusta ja kaikki tapaturmat ovat estettävissä. Periaatteet korostavat yksilön velvollisuutta pitää huolta omasta ja työkavereiden turvallisuudesta joka päivä. Turvallisuus ei ole UPM:ssä myöskään koskaan vähemmän arvokas asia kuin esimerkiksi tehokkuus tai jokin muu arvo.

safetylogo

Työturvallisuusviikon aikana toimipisteissä on järjestetty useita työturvallisuustapahtumia ja työturvallisuuteen keskittyviä tehdaskierroksia. UPM myös palkitsee jokaisella kuudella liiketoiminta-alueella ne yksiköt, joissa yhdessä asetettuihin työturvallisuustavoitteet ON saavutettu parhaiten. Palkintokategorioita on kaksi: Edelläkävijä ja Paras kehittyjä. 20 yksikköä ylsi Edelläkävijä-kategoriaan pääsemällä poissaoloon johtaneissa työtapaturmissa (LTAF) alle tavoitelukeman 3. Edelläkävijä-yksiköissä ei myöskään ole ollut vakavaa työtapaturmaa kolmeen vuoteen. Paras kehittyjä palkinnot annettiin niille yksiköille, jotka olivat parantaneet työturvallisuuttaan eniten. Työntekijöiden sitoutuminen työturvallisuuden parantamiseen on nähtävissä kautta koko yrityksen.

Kansainvälisenä työturvallisuuspäivänä voi käyttää hetken oman ja työkavereiden turvallisuuden arviointiin. Onko työympäristö turvallinen ja hyvässä järjestyksessä? Voiko työssä koettua stressiä jotenkin vähentää? Jos huomaat jotakin parannettavaa ota asia esille tiimissäsi tai työkavereiden kesken ja tee työpaikastasi hieman turvallisempi itsellesi ja muille.

Hyvää ja turvallista päivää!

Lue UPM:stä ja turvallisuudesta »

Lue juttu UPM:n tekemistä parannuksista sopimusurakoitsijoiden turvallisuuteen »

Opi tunnistamaan riskit omalla työpaikallasi »

 

Saara Töyssy