UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Ennakoiva havainnointi ehkäisee onnettomuuksia
Artikkeli | 04/26/2017 11:28:00

Ennakoiva havainnointi ehkäisee onnettomuuksia

UPM on ottanut käyttöön globaalin One Safety -toimintatavan ja työkalun, jonka avulla hallinnoidaan ympäristöön, työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä turvallisuuteen liittyviä asioita. Työkalu on käytössä useimmissa UPM:n yksiköissä.

”Ennakoiva havainnointi on tutkimusten mukaan paras tapa ehkäistä ja vähentää onnettomuuksia. Uuden globaalin toimintamallin avulla haluamme kannustaa työntekijöitä kiinnittämään huomiota työympäristöönsä, kirjaamaan mahdollisia poikkeamia sekä raportoimaan vaaratilanteista järjestelmän kautta”, kertoo UPM:n työterveys- ja turvallisuusjohtaja Merja Partio.

Partio sanoo, että uusi järjestelmä on otettu hyvin vastaan. Vuoden 2016 aikana kirjattiin noin 44 000 havaintoa konsernissa.

”Järjestelmään syötetään kaikki työturvallisuuteen liittyvä data. Sinne kirjataan myös tapaturmat ja onnettomuudet. Järjestelmän ansiosta saamme käyttöömme kattavan tietopankin informaatiota, jota analysoimalla voimme parantaa työturvallisuutta edelleen.”

Ennakoivaan havainnointiin kannustetaan myös säännöllisesti toteutettavilla työturvallisuuskävelyillä.

”Tavoitteena on, että tietyissä tehtävissä toimivat henkilöt kiertävät kentällä aktiivisesti ja keskustelevat työntekijöiden kanssa turvallisuuteen liittyvistä asioista. Vuoden loppuun mennessä koko konsernissa tehtiin 38 400 turvallisuuskävelyä ja -keskustelua”, sanoo Partio.

Mukana ulkopuoliset urakoitsijat

Rauman tehtaan työsuojeluvaltuutettu Juha Viitala lisää, että UPM:n tiloissa työskentelevät ulkopuoliset urakoitsijat ja toimittajat voivat myös kirjata havaintojaan One Safety -järjestelmään. ”Urakoitsijoilla on mahdollisuus havainnoida toimintaamme ulkopuolisin silmin ja nostaa esille asioita, joita emme välttämättä itse omien rutiiniemme vuoksi huomaa. Toivonkin, että ulkopuoliset aktivoituvat ilmoitusten tekoon entistä enemmän.”

Viitala sanoo, että One Safety kattaa kokonaisvaltaisesti turvallisuuden eri osa-alueet. Myös työlupiin ja tehtävien suorittamiseen liittyvät riskinarvioinnit sekä ennakoivat toimenpiteet turvallisuuden takaamiseksi ovat järjestelmässä mukana.

”Esimerkiksi Rauman tehtaan hiomon riskien arvioinnit lisättiin suosikiksi valvomon yhteiskäyttökoneiden One Safetyn etusivulle. Kun työntekijä avaa koneen ja One Safetyn, niin työpaikan kartoitetut riskit ovat heti nähtävissä sivustolla”

Ympäristöhavainnot lisääntyneet

”One Safetyn ansiosta myös ympäristöriskeihin liittyvät havainnot ovat kasvussa, mikä on mielestäni erittäin hyvä asia”, lisää UPM Kymin paperitehtaan ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Hanna Eklund.

Aikaisemmin ympäristöasioista raportoivat pääasiassa ympäristöihmiset, nyt kaikki työtekijät voivat kirjata myös ympäristöhavaintojaan järjestelmään. ”Järjestelmä auttaa lisäämään ympäristötietoisuutta kokonaisvaltaisesti”, hän sanoo.

“Järjestelmään kirjatut havainnot käydään läpi konelinjojen aamupalavereissa, jonka jälkeen ryhdymme selvittämään, mitä niille voidaan tehdä. Ilmoitukseen päivitetään tarvittavat toimenpiteet. Kun tehtävä on suoritettu, niin ilmoituksen tekijälle lähtee viesti, josta näkyy korjaavat toimenpiteet.”

 

Vesa Puoskari

Lue lisää

Työntekijöiden turvallisuutta rakennetaan UPM:ssä jokaisena vuoden päivänä

Puhdas on paras