UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Tehdasinvestointi toi mahdollisuuden opettaa ja oppia
Artikkeli | 11/11/2016 12:22:00

Tehdasinvestointi toi mahdollisuuden opettaa ja oppia

Marjut Meronen

Uusi teknologia ja automaatio tuovat UPM:n tuotantolinjoille uudenlaisia turvallisuusratkaisuja, mutta ne eivät muuta UPM:n tuttuja turvallisuusperiaatteita. Viron Otepään laajentuvalla vaneritehtaalla työskentely vaatii tarkkaavaisuutta sekä uusilla että jo viisitoista vuotta käyneillä linjoilla.

Tämän tietää myös Svetlana Liiv, joka pääsi Otepään investointiprojektin (OIP) myötä työskentelemään tehtaan uusilla linjoilla. Laajennuksen myötä tehtaan tuotantokapasiteetti kasvaa lähes kaksinkertaiseksi.

Svetlana on tutkinnon suorittanut vanerituotannon ammattilainen. Hän aloitti uransa viitisentoista vuotta sitten, kun Otepään vaneritehdas käynnistyi. Svetlana työskentelee pääsääntöisesti vaneriprosessin alkupäässä viilun kuivauksessa ja lajittelussa. Otepään investointiprojektin käynnistyttyä hän on opetellut myös uuden kuivaajan, viilun lajittelulinjan ja jatkoslinjan käytön. Svetlana on aktiivisesti mukana myös turvallisuuden kehittämisessä. Hän edustaa työntekijöitä tehtaan turvallisuustyöryhmässä.

Svetlana Liiv

Svetlana Liiv

”Meille työntekijöille OIP toi suuren haasteen oppia uusien laitteiden käytön. Uudet linjat on täysin automatisoitu, mikä tekee työstä helpompaa ja nopeampaa. Mutta jotta pääsemme parhaaseen tulokseen, on koneiden käytävä häiriöittä”, Svetlana toteaa.

Automatiikka tuo toisaalta myös lisävaatimuksia työhön. Puu on epätasainen luonnonmateriaali, minkä lisäksi monenlaiset herkät laatu- ja turvasensorit edellyttävät erityistä tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta.

upm-otepaa-2

Teoriaa ja työssäoppimista

Otepään tehtaalla, kuten muillakin UPM:n vaneritehtailla, toiminta perustuu työkiertoon usealla työpisteellä. Tämä vaatii työntekijöiltä useiden tehtävien hallintaa.

Tuotantokapasiteetti lähes tuplaantuu, kun tehdas saadaan täyskäyntiin. Siksi jo hyvissä ajoin rekrytoitiin 40 uutta työntekijää. Periaatteena on ollut muodostaa työryhmiä kokeneista työntekijöistä ja tulokkaista sekä käyvälle tehtaalle että uusille linjoille. Svetlana pääsi opettamaan tietotaitoaan tulokkaille, sillä uudet tehtävät opitaan pääsääntöisesti ohjatusti työtä tekemällä. Mutta pääsi Svetlana itsekin koulunpenkille ja työssäoppimaan.

Otepään projektikoulutus koostui sekä laitetoimittajien järjestämästä teoriaopetuksesta luokkahuoneessa että opastuksesta linjoilla. Svetlanan mukaan oppiminen sujui hyvin, vaikka välillä kieli aiheuttikin pieniä ongelmia. Luokkahuonekoulutuksissa asiat tulkattiin yleensä englannista viroksi, mutta työpisteissä tulkkia ei ollut käytettävissä. Projektijohto oli tarvittaessa tukena käytännön opettelussa.

”Onneksi kollegani puhuu suomea, ja ymmärrämmehän me muutenkin sitä vähän”, sanoo Svetlana ja viittaa viron ja suomen kielen samankaltaisuuteen.

Tehtaan käynti neljässä vuorossa toi oman haasteensa koulutusten aikatauluihin. Koulutukset järjestettiin päivisin, ja työntekijät jatkoivat vuorotyössä. Kuitenkin kaikki on sujunut niin oppimisen kuin projektin osalta alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Marraskuun yhdentenätoista päivänä vietetään Otepään tehtaalla laajennuksen ja uuden biovoimalan avajaisia.

Lue lisää Otepään vaneritehtaan investoinnista

Pääkuva: Svetlana Liiv tuntee UPM:n turvallisuusperiaatteet, jotka on myös kirjattu hänen työvaatteensa selkään: ”turvallisuus ensin”, ”turvallisuus alkaa minusta”, ja ”voimme estää kaikki tapaturmat”.