UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • UPM Raflatac puolustaa Puolan jokien elinvoimaisuutta yhdessä WWF Puolan kanssa
Artikkeli | 01/05/2017 11:04:00

UPM Raflatac puolustaa Puolan jokien elinvoimaisuutta yhdessä WWF Puolan kanssa

UPM Raflatac tekee Puolassa yhteistyötä Maailman luonnonsäätiön (WWF) kanssa Rivers for Life -projektissa parantaakseen maan jokien tilaa ja lisätäkseen päättäjien sekä paikallisten tietoisuutta jokien merkityksestä luonnolle. Yhteistyö on saanut vuosien mittaan monia muotoja: tieteellistä tutkimusta, korjaavia rakennustöitä ja julkaisutoimintaa. Kehitteillä on myös mobiilipeli. UPM Raflatacilla on Puolassa kaksi tehdasta, Wrocław ja Nowa Wieś, jotka sijaitsevat Oder-joen laaksossa.

Puolan läpi virtaavat joet ja niiden rantamaisemat kuuluvat Euroopan parhaiten luonnontilassa säilyneisiin. Joista tunnetuimpia ovat Biebrza, Vistula ja Oder. Näiden arvokkaiden jokien hyvinvointia uhkaavat padot, jotka rajoittavat vaeltavien kalalajien liikkeitä, rakentaminen liian lähelle rantaviivaa ja luonnollisia tulvatasankoja, roskaaminen ja saastuminen.

”WWF on tehnyt UPM Raflatacin tuella tutkimuksen jokien pohjarakenteista, joka osoitti, että vain 20 % pienistä joista on hyvässä tai erittäin hyvässä kunnossa. Yli 60 % on huonossa tai erittäin huonossa kunnossa. Suurimpia uhkia ovat veden pintakorkeuden tarpeeton sääntely, niin sanotut jokien hoitotoimenpiteet (etenkin ruoppaus) sekä veden saastuminen. Töitä täytyy tehdä valtavasti, jotta jokien epäasianmukainen muokkaus saadaan päättymään ja jokialueiden rooli tärkeinä vesiekosysteemeinä saadaan palautettua”, sanoo WWF Puolan luonnonsuojelutoiminnan johtaja Piotr Nieznański.

Merkittävä osa ongelmaa on tiedon puute. Jokien ajattelematon muokkaaminen tulvien estämiseksi lisää veden valumista maaseutualueilta. Tämä taas tuo lisää tulvavettä suuriin jokiin ja kasvattaa tulvariskiä kaupunkialueilla. Puolassa myös rakennetaan patoja, jotka eivät sovellu tulvien torjumiseen. Osa näistä on EU-rahoitteisia. Rakennelmat ovat tuhoisia vaeltaville kalalajeille, kuten lohelle, ja muille joista riippuvaisille kasvi- ja eläinlajeille.

”On erittäin harmillista, että näistä asioista tiedetään vielä niin vähän. Ihmiset ovat enemmän huolissaan taloudesta kuin luonnon tilasta. Toisaalta, kun heiltä kysytään, niin he yleensä kertovat tukevansa luonnonsuojelua”, kertoo Nieznański.

Pienistä puroista muodostuu vahva yhteistyön virta

UPM Raflatacin ja WWF:n yhteistyön aloitti UPM Raflatacin Puolan myyntijohtaja Przemysław Różycki. Różycki oli yksityishenkilönä lahjoittanut rahaa WWF Puolan projektille, jonka tavoitteena oli elvyttää Puolan luonnonvaraista susikantaa. Różycki lähestyi WWF Puolaa ja pyysi heitä laatimaan ehdotuksen yhteistyöstä UPM Raflatacille. Yhteistyö sovittiin ensin kahdeksi vuodeksi alkaen 2012, sitä jatkettiin toisella kaudella 2014 ja kolmen vuoden kaudella 2016.

rozycki-sales

UPM Raflatacin Puolan myyntijohtaja Przemysław Różycki pisti yhteistyön alulle vuonna 2012.

Ensimmäisenä yhteistyövuonna 2012 UPM Raflatacin tuki mahdollisti Oder-joen rakenteellisen kuntokartoituksen. Yhteistyössä tuotettiin muun muassa jokien suojelua käsitteleviä esitemateriaaleja ja kirja. Lisäksi muutamia patoja muokattiin siten, että vaeltavat kalalajit pääsevät nyt liikkumaan.

UPM Raflatacin jatkuva tuki on mahdollistanut jokien rakenteiden laajemman kartoituksen. Kartoitus jatkuu ja antaa koko ajan uutta arvokasta tietoa, jonka avulla voidaan vaikuttaa poliittisiin päättäjiin Puolassa ja Euroopassa. Tekeillä on myös Puolan jokien ainutlaatuisia luontoarvoja esittelevä seinäkalenteri sekä nuorille suunnattu mobiilipeli, jossa saastuneessa joessa vaeltavaa kalaa autetaan muuttoreitillään.

upm-game-graphic

Parhaillaan kehitettävä mobiilipeli toimii myös englanniksi, joten sitä tullaan pelaamaan monissa maissa

UPM Raflatac ja WWF Puola kampanjoivat jokien puolesta aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Lisäksi UPM Raflatac jakaa tietoa kampanjasta omille asiakasyrityksilleen Puolassa. Merkittävässä roolissa on koko projektin ajan ollut UPM:n paikallisten työntekijöiden osallistaminen. WWF Puola on vieraillut tehtailla kertomassa projektista muun muassa erilaisten ympäristöpäivien yhteydessä. WWF:n edustaja istuu myös UPM Raflatacin järjestämän Label Life -kilpailun palkintoraadissa. Kilpailussa palkitaan vastuullisesti toimivia yrityksiä. UPM Raflatac on järjestänyt puolalaisille asiantuntijoille myös vierailun Suomeen ja esitellyt heille kalaystävällisiä patorakennelmia.

”Haluamme rohkaista työntekijöitämme ja asiakkaitamme mukaan Rivers for Life -projektiin. Pitkän tähtäimen kehitystä ajatellessa täytyy ympäristöasiat huomioida. Yrityksillä on mahdollisuus ottaa nykyistä suurempi rooli, johtaa esimerkillä ja toimia vastuullisemmin. Esimerkiksi Wrocławin tehtaalla olemme vähentäneet hiilidioksidipäästöjä, vedenkulutusta ja kaatopaikkajätettä merkittävästi. Kaikki käyttämämme energia tulee uusiutuvista lähteistä”, kertoo Wrocławin tehtaan johtaja Krzysztof Minta.

upm-minta

Krzysztof Minta on UPM Raflatacin Wrocławin tehtaan päällikkö. Tehdas on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä, vedenkulutusta ja kaatopaikkajätteen määrää merkittävästi.

Paikallisten sitoutuminen on onnistumisen edellytys

Paikallisten sitouttaminen jokien suojeluun on projektin onnistumisen kannalta olennaista. Rivers for Life -projekti pyrkii rakentamaan vapaaehtoisten verkoston suojelemaan jokialueita. Mallia haetaan WWF:n Itämeren suojeluun keskittyvästä Blue Patrol -toimintamallista, jossa suuri joukko vapaaehtoisia on kukin ottanut pienen siivun rantaviivan valvonnasta vastuulleen.

”Guardians of Rivers -toimintamallissa jokien lähistöllä asuvat ihmiset valvoisivat jokien tilaa vapaa-ajalla tekemillään kävelyretkillä. Vapaaehtoiset saavat koulutuksen, jonka avulla he osaavat tarkkailla oikeita asioita. Jos he huomaavat roskaantumista tai muita epäkohtia, he voivat ottaa yhteyttä WWF:n paikalliseen johtajaan. Tämän jälkeen alueelle voidaan järjestää esimerkiksi siivoustalkoot. Uskomme, että UPM:n työntekijät lähtevät mukaan toimintaan,” kertoo Przemysław Różycki UPM Raflatacista.

”Yhteistyö WWF Puolan kanssa on hyvä esimerkki konkreettisesta toiminnasta, joka tukee UPM:n Biofore-strategiaa ja on linjassa Biofore Share and Care -sponsorointiohjelman tavoitteiden kanssa. Ohjelman painopistealueita ovat veden käyttö, lukeminen ja oppiminen sekä paikallinen sitoutuminen. Voimme yhdessä tarjota tukea ja ratkaisuja näillä alueilla. Kestävässä toiminnassa mietitään tulevaisuutta ja suunnataan katse kauas. Meidän sitoutumisemme tähän projektiin on vahvistunut vuodesta 2012. Odotamme innolla tulevia yhteistyön vuosia ja sitä kaikkea hyvää, jota projekti tuo alueen eläin- ja kasvilajistolle ja asukkaille”, sanoo UPM Raflatacin kestävyysjohtaja Robert Taylor.

Robert Taylor

UPM Raflatacin kestävyysjohtaja Robert Taylor

Lue lisää

Tiedote: yhteistyö alkoi vuonna 2012

Yhteistyö jatkui vuonna 2014

Uusi yhteistyökausi alkoi vuonna 2016

Biofore Share and Care -ohjelma

 

Pääkuva: Rivers for Life -seinäkalenterin kuvissa Puolan jokiluonto näyttäytyy kauneimmillaan, Wista-joki. Kalenterin kuvat: Arthur Tabor, Agnieszka Szymkowiak, Bartlomiej Szewczykowski

 

Saara Töyssy