UPM.FI

WWF ja UPM Raflatac yhteistyöhön Oder-joen pelastamiseksi Puolassa

Lehdistötiedote 2.4.2012 11.45 EEST

(UPM, Helsinki, 2.4.2012) – WWF ja UPM Raflatac ovat aloittaneet yhteistyön Oderin jokilaakson suojelemiseksi Puolassa. UPM Raflatac tukee WWF:n Rivers for Life -projektia, jonka tavoitteena on suojella jokialueen eläimistöä ja parantaa laaksossa asuvien ihmisten turvallisuutta. UPM Raflatacin tarralaminaattitehdas sijaitsee Oderin jokilaaksossa Puolassa, minkä lisäksi UPM:llä on paperitehdas alempana joen varrella Schwedtissä, Saksassa.

Oder on yksi Keski-Euroopan merkittävimmistä ekologisista käytävistä. Tällä hetkellä jokea uhkaa tulvasuojausten rakentaminen.

”Ihmisten toimet, kuten vesitekninen rakentaminen, jokien virtausten säätely, patojen rakentaminen ja rantametsien kaataminen, haittaavat usein jokien ja jokilaaksojen luonnollista toimintaa”, toteaa WWF Puolan suojeluosaston johtaja Piotr Nieznański. ”Esimerkiksi Oderin jokilaakson alkuperäisistä tulvamaa-alueista on jäljellä enää vain noin 27 %. Lopuille on rakennettu joko perusinfrastruktuuria tai suojapatoja. Nyt tätä herkkää ja ainutlaatuista ympäristöä uhkaa jokien jakautuminen, rantojen elinympäristön tuhoutuminen ja tulva-alueiden rakentaminen”, Nieznański jatkaa.

UPM Raflatac tukee WWF:n joen ranta-alueiden ennallistamistyötä, jossa alueita palautetaan lähemmäksi niiden alkuperäistä luonnontilaa. Vuonna 2012 yhtenä tavoitteena on tunnistaa Oder-joen laakson arvokkaimmat luontoalueet, joiden suojeleminen on ensiarvoisen tärkeää sekä luonnon että jokivarren asukkaiden kannalta. Lisäksi WWF Puola edistää Wały Śląskiessa sijaitsevan padon uudistamista kalojen kulun turvaamiseksi.

UPM on yksi WWF:n pitkäaikaisista yhteistyökumppaneista. Organisaatiot tekevät monipuolista yhteistyötä useissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa, joiden tavoitteena on edistää vastuullista ja kestävää luonnonvarojen käyttöä.

”UPM Raflatac on tehnyt järjestelmällistä työtä ympäristövaikutustensa vähentämiseksi jo useiden vuosien ajan, ja WWF:n tavoitteet sopivat hyvin yhteen UPM:n vastuullisuusperiaatteiden ja Biofore-ajattelun kanssa”, sanoo UPM Raflatacin Puolan tehtaan johtaja Jani Konkarikoski. ”Rivers for Life -projektin kautta voimme konkreettisesti auttaa sekä Oderin jokilaakson luontoa että alueella asuvia ihmisiä. Yhteistyö tarjoaa meille myös mahdollisuuden jakaa ympäristöasioihin liittyvää osaamista WWF:n kanssa ja lisätä ympäristötietoutta erilaisten henkilöstölle ja asiakkaille suunnattujen tapahtumien kautta.”
 

Lisätietoja antavat :
Paweł Średziński, WWF Polska, puh. +48 604 631 633, psredzinski@wwf.pl
Jani Konkarikoski, tehtaanjohtaja, UPM Raflatac Puola, puh. +48 605 430 332

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
 

WWF on yksi maailman suurimmista ja arvostetuimmista riippumattomista suojelujärjestöistä. Sillä on lähes viisi miljoonaa tukijaa, ja se toimii yli 100 maassa. WWF:n tavoitteena on pysäyttää luonnon turmeltuminen ja rakentaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voisivat elää tasapainossa luonnon kanssa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on pyrittävä säilyttämään maailman biologinen monimuotoisuus, varmistamaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö sekä vähentämään saastuttamista ja haaskaavaa kulutusta.

UPM Raflatac on maailman johtavia tarralaminaatin valmistajia. Yhtiöllä on 12 tehdasta kuudella mantereella sekä laaja myyntikonttoreiden ja terminaalien verkosto ympäri maailman. UPM:n Tekniset materiaalit -liiketoimintaryhmään kuuluvan UPM Raflatacin palveluksessa on 2 400 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli yli 1,1 miljardia euroa. Lisätietoja osoitteessa www.upmraflatac.com.

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM:n Biofore-ajattelu merkitsee yhtiön pitkäjänteistä sitoutumista ympäristövastuuseen tuotteiden ja toimintojen koko elinkaaren ajan. Kestävät tuotteet, ilmasto, vesi, metsä ja jätteet ovat UPM:n ympäristövastuun avainalueita. UPM pyrkii jatkuvasti kehittämään suoritustasoaan ja saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut pitkän aikavälin tavoitteet. http://www.upm.com/fi/vastuullisuus