Ympäristömerkinnät ohjaavat vastuullisiin valintoihin

Päämäärätietoinen työskentelymme tuotevastuun puolesta on tehnyt meistä maailman suurimman EU-ympäristömerkin saaneiden sanomalehti- ja toimistopaperien sekä graafisten paperien valmistajan. Ympäristömerkkien lisäksi kaikilla liiketoiminnoillamme on FSC™- (FSC N003385) ja/tai PEFC (PEFC/02-44-41) -sertifikaatit puun alkuperälle.

Kunnianhimoiset tavoitteet ympäristömerkeille ja -sertifikaateille

Tällä hetkellä useimmille tuotteillemme on myönnetty yleisesti tunnettuja ympäristömerkkejä, kuten EU-ympäristömerkki ja saksalainen Blauer Engel (Sininen Enkeli) -merkki.

Päämäärätietoinen työskentelymme tuotevastuun puolesta on tehnyt meistä maailman suurimman EU-ympäristömerkin saaneiden sanomalehti- ja toimistopaperien sekä graafisten paperien valmistajan. Tuotevalikoimaamme kuuluu noin 200 EU:n ympäristömerkillä varustettua paperituotetta. Tuotteet valmistetaan 12 paperitehtaassa Itävallassa, Suomessa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa.

Ympäristömerkkien lisäksi kaikilla liiketoiminnoillamme on FSC- ja/tai PEFC-sertifikaatit puun alkuperälle, mikä varmistaa puun alkuperän ja takaa, että kaikki tuotteissamme käytetty puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä eikä sitä tuoda kiistanalaisista lähteistä.

Vuonna 2023 89 % UPM:n paperista, kemiallisesta sellusta, vanerista, etikettimateriaaleista, puutavarasta ja biokomposiitista oli ekosertifiointikelpoista. Luku sisältää FSC- ja PEFC-metsäsertifikaatit, EU-ympäristömerkit sekä kansalliset ympäristömerkit.

Miksi ympäristömerkit- ja sertifikaatit ovat tärkeitä?

Ympäristömerkit auttavat asiakkaita tekemään vastuullisia valintoja ja tarjoavat tärkeää tietoa sidosryhmille.

Kolmannen osapuolen varmistamat ympäristösertifikaatit ja -merkit kertovat tuotteidemme ja ratkaisujemme ympäristösuorituskyvystä.

 
 

Ympäristömerkkimme ja -sertifikaattimme 

EU-ympäristömerkki auttaa tunnistamaan tuotteet, joilla on pienempi ympäristövaikutus koko elinkaarensa ajan – aina raaka-aineiden hankinnasta tuotantoon, käyttöön ja hävittämiseen. EU-ympäristömerkki kehittyy koko ajan.

Saksalainen Blauer Engel (Sininen Enkeli) on maailman vanhin ympäristömerkki; se otettiin käyttöön vuonna 1978. Se tarkastelee tuotteen vaikutuksia ilmastoon, luonnonvaroihin, veteen, maaperään ja ilmaan.

Pohjoismainen ympäristömerkki arvioi tuotteen ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren ajan, hankinnasta lopputuotteeseen.

FSC (Forest Stewardship Council™) -sertifikaatti varmistaa, että tuotteet ovat peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä, jotka ovat hyödyllisiä ympäristön, yhteiskunnan ja talouden kannalta. Sen periaatteet ja kriteerit muodostavat maailmanlaajuisen perustan metsänhoidon standardeille.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) toimii kattojärjestönä kansallisille ja alueellisille metsäsertifiointijärjestelmille, jotka täyttävät vastuullista metsänhoitoa koskevat kansainväliset vaatimukset.

Sustainable Forestry Initiative (SFI) -standardi perustuu periaatteisiin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät vastuullista metsänhoitoa ja jotka ottavat huomioon kaikki metsää koskevat arvot. Se sisältää puun alkuperän seurantajärjestelmän mukaiset sertifikaatit sekä tuotemerkit. 

ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) on kestävän kehityksen sertifiointijärjestelmä, joka kattaa koko toimitusketjun ja kaikenlaiset biopohjaiset raaka-aineet ja uusiutuvat energialähteet.

China Green Label -järjestelmä auttaa ihmisiä tunnistamaan ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka täyttävät valitut ympäristöstandardit.

Kaikki sertifikaatit ovat saatavana UPM:n Certificate Finder -palvelussa.

 

UPM:n ympäristömerkkien laajuus


 

Paperi – Kestävän viestinnän väline

 

Lue lisää aiheesta

Lobbaaja on tulkki päättäjien ja yritysmaailman välillä
Blogi | Stefan Sundman | 07/02/2024 10:58:41 | 3 min

Lobbaaja on tulkki päättäjien ja yritysmaailman välillä

Lue lisää
UPM:n vapaaehtoiset auttoivat Yrityskylän koululaisia tutustumaan työelämään ja yhteiskuntaan
Artikkeli | Sara Steensig | 06/19/2024 11:32:15 | 8 min

UPM:n vapaaehtoiset auttoivat Yrityskylän koululaisia tutustumaan työelämään ja yhteiskuntaan

Lue lisää
Laadukas WISA®-vaneri auttaa säästämään kustannuksia ja aikaa
Artikkeli | Sara Steensig | 06/17/2024 06:41:08 | 5 min

Laadukas WISA®-vaneri auttaa säästämään kustannuksia ja aikaa

Lue lisää
Vaneripakkauksen kierrätysmuovi vähentää niin jätettä, hiilidioksidi­päästöjä kuin kustannuksiakin
Artikkeli | Sara Steensig | 06/11/2024 13:33:13 | 5 min

Vaneripakkauksen kierrätysmuovi vähentää niin jätettä, hiilidioksidi­päästöjä kuin kustannuksiakin

Lue lisää