UPM.FI

Ympäristömerkinnät ohjaavat vastuullisiin valintoihin

Päämäärätietoinen työskentelymme tuotevastuun puolesta on tehnyt meistä maailman suurimman EU-ympäristömerkin saaneiden sanomalehti- ja toimistopaperien sekä graafisten paperien valmistajan. Ympäristömerkkien lisäksi kaikilla liiketoiminnoillamme on FSC™- (FSC N003385) ja/tai PEFC (PEFC/02-44-41) -sertifikaatit puun alkuperälle.

Kunnianhimoiset tavoitteet ympäristömerkeille ja -sertifikaateille

Tällä hetkellä useimmille tuotteillemme on myönnetty yleisesti tunnettuja ympäristömerkkejä, kuten EU-ympäristömerkki ja saksalainen Blauer Engel (Sininen Enkeli) -merkki.

Päämäärätietoinen työskentelymme tuotevastuun puolesta on tehnyt meistä maailman suurimman EU-ympäristömerkin saaneiden sanomalehti- ja toimistopaperien sekä graafisten paperien valmistajan. Tuotevalikoimaamme kuuluu noin 200 EU:n ympäristömerkillä varustettua paperituotetta. Tuotteet valmistetaan 14 paperitehtaassa Itävallassa, Suomessa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa.

Ympäristömerkkien lisäksi kaikilla liiketoiminnoillamme on FSC- ja/tai PEFC-sertifikaatit puun alkuperälle, mikä varmistaa puun alkuperän ja takaa, että kaikki tuotteissamme käytetty puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä eikä sitä tuoda kiistanalaisista lähteistä.

Vuonna 2020 82 % UPM:n paperista, kemiallisesta sellusta, vanerista, etikettimateriaaleista, puutavarasta ja biokomposiitista oli ekosertifiointikelpoista. Luku sisältää FSC- ja PEFC-metsäsertifikaatit, EU-ympäristömerkit sekä kansalliset ympäristömerkit.

Miksi ympäristömerkit- ja sertifikaatit ovat tärkeitä?

Ympäristömerkit auttavat asiakkaita tekemään vastuullisia valintoja ja tarjoavat tärkeää tietoa sidosryhmille.

Kolmannen osapuolen varmistamat ympäristösertifikaatit ja -merkit kertovat tuotteidemme ja ratkaisujemme ympäristösuorituskyvystä.

 
 

Ympäristömerkkimme ja -sertifikaattimme 

EU-ympäristömerkki auttaa tunnistamaan tuotteet, joilla on pienempi ympäristövaikutus koko elinkaarensa ajan – aina raaka-aineiden hankinnasta tuotantoon, käyttöön ja hävittämiseen. EU-ympäristömerkki kehittyy koko ajan.

Saksalainen Blauer Engel (Sininen Enkeli) on maailman vanhin ympäristömerkki; se otettiin käyttöön vuonna 1978. Se tarkastelee tuotteen vaikutuksia ilmastoon, luonnonvaroihin, veteen, maaperään ja ilmaan.

Pohjoismainen ympäristömerkki arvioi tuotteen ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren ajan, hankinnasta lopputuotteeseen.

FSC (Forest Stewardship Council™) -sertifikaatti varmistaa, että tuotteet ovat peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä, jotka ovat hyödyllisiä ympäristön, yhteiskunnan ja talouden kannalta. Sen periaatteet ja kriteerit muodostavat maailmanlaajuisen perustan metsänhoidon standardeille.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) toimii kattojärjestönä kansallisille ja alueellisille metsäsertifiointijärjestelmille, jotka täyttävät vastuullista metsänhoitoa koskevat kansainväliset vaatimukset.

Sustainable Forestry Initiative (SFI) -standardi perustuu periaatteisiin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät vastuullista metsänhoitoa ja jotka ottavat huomioon kaikki metsää koskevat arvot. Se sisältää puun alkuperän seurantajärjestelmän mukaiset sertifikaatit sekä tuotemerkit. 

Itävallan ympäristömerkki ohjaa kuluttajia valitsemaan tuotteita tai palveluja, jotka ovat vähemmän haitallisia ympäristölle tai terveydelle.

China Green Label -järjestelmä auttaa ihmisiä tunnistamaan ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka täyttävät valitut ympäristöstandardit.

Kaikki sertifikaatit ovat saatavana UPM:n Certificate Finder -palvelussa.

 

UPM:n ympäristömerkkien laajuus

Merkki Kierrätyskuidun käyttö Puuraaka-aine Kemikaalit Energian käyttö Päästöt Jätteiden hallinta
EU Ympäristömerkki 1)    x    x    x    x    x    x
​Pohjoismainen Ympäristömerkki2)    x    x    x    x    x    x
Itävallan Ympäristömerkki    x    x    x    x    x    x
Saksan Blauer Engel (Sininen Enkeli)    x    x    x      
FSC    x    x        
PEFC    x    x        

1) EU Ympäristömerkkikriteeriä ei ole tarra- eikä teollisille pakkauspapereille
2) Pohjoismainen Ympäristömerkki tarkastettu status on seuraavilla UPM:n tehtailla: Kaukas (paperi ja sellu), Kymi (paperi ja sellu), Jämsänkoski (SC), Rauma, Nordland, Plattling, Pietarsaari ja Fray Bentos.


 

Paperi – Kestävän viestinnän väline

 

Lue lisää aiheesta