UPM.FI
Artikkeli | 08/17/2017 10:30:00

Paperi – Kestävän viestinnän väline

Uusiutuvan raaka-aineen, pienen hiilijalanjäljen ja tehokkaan kierrätyksen ansiosta painettu media täyttää kestävän kehityksen vaatimukset. Paperi edustaa myös kestäviä arvoja ja vetoaa tunteisiin.

”Moni säilyttää kirjeet, kuvat ja viralliset paperit edelleen painetussa muodossa. Lukuisten tutkimusten mukaan paperiin ja painettuun mediaan liittyy myös myönteisiä oppimiskokemuksia”, UPM Paper ENAn Keski-Euroopan ympäristömarkkinatuesta vastaava päällikkö Stefanie Eichiner sanoo.

”Ihmiset esimerkiksi muistavat asioita paremmin, kun he kirjaavat muistiinpanoja käsin paperille sen sijaan, että kirjoittaisivat niitä tietokoneelle. Käsin kirjoittaessaan heidän on samalla keskityttävä jäsentelemään kuulemaansa, mikä luo uusia yhteyksiä aivoissa ja vahvistaa oppimisprosessia.”

Useat tutkimukset kertovat myös kirjojen lukemiseen liittyvistä tuloksista. Opiskelijat oppivat paremmin kirjoja lukiessaan ja sivuja selatessaan kuin rullatessaan ja silmäillessään tekstiä ruudulta. ”Tulokset osoittavat, että painettu media tukee sujuvan luku- ja kirjoitustaidon kehitystä, mikä on välttämätöntä kaikissa ammateissa. Tästä syystä UPM haluaa tukea ja kehittää nuorten lukutaitoa ympäri maailmaa toteutettavien erilaisten hankkeiden avulla.”

Viestinnän ympäristöjalanjälki

”Median kaikenlainen kulutus aiheuttaa väistämättä ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi Saksassa ihmiset lukevat uutisia keskimäärin 30 minuuttia päivässä. Ympäristövaikutus on kuitenkin suurempi, jos tämä aika vietetään sähköisillä laitteilla printtimedian lukemisen sijaan. Sähköiset laitteet kuluttavat energiaa jatkuvasti pitäessään sisältöä saatavilla ja päivitettynä.”

”Saksassa sanomalehden lukee keskimäärin kolme ihmistä, minkä ansiosta painettu media on sähköistä uutisointia ekologisempaa.”

”Painetun median hiilijalanjälki on tätäkin pienempi, jos useampi samassa taloudessa asuva ihminen lukee sanoma- tai aikakauslehden ja kierrättää paperin tämän jälkeen, mikä on erittäin tyypillinen toimintapa. Tässä mielessä sanomalehdet päihittävät elektroniset laitteet ylivoimaisesti. Tämä pitää paikkansa etenkin Saksan kaltaisissa maissa, jossa energiaa tuotetaan runsaasti hiilivoimalla”, Eichiner sanoo.

”Paperinvalmistajat sekä tuottavat että käyttävät merkittäviä määriä uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvien energialähteiden osuus on yli puolet kaikesta paperinvalmistuksessa käytetystä energiasta. UPM on toiseksi suurin biomassan käyttöön perustuvan sähkön tuottaja Euroopassa. Vuonna 2016 uusiutuvien polttoaineiden osuus oli 69 prosenttia UPM:n käyttämistä polttoaineista.”

Kiertotaloutta parhaimmillaan

Paperin kierrätys on erinomainen esimerkki, kuinka kiertotalouden periaatteet toteutuvat käytännössä.

Euroopassa paperin keräysaste on keskimäärin yli 70 prosenttia. ”Tämä on erinomainen saavutus, mutta parannettavaa riittää edelleen. Euroopassa on useita maita, jotka voivat lisätä keräysastettaan merkittävästi valistuksen ja yhä tehokkaampien kierrätysjärjestelmien avulla”, Eichiner painottaa.

Mutta edes paperia ei voida kierrättää loputtomiin. ”Prosessiin on jossakin vaiheessa lisättävä myös neitseellisiä kuituja. Puukuituja voidaan kierrättää noin seitsemän kertaa, mutta sen jälkeen niistä tulee liian lyhyitä ja heikkoja, jotta niistä voitaisiin enää valmistaa paperia. Tämän jälkeen kuidut voidaan vielä polttaa energiaksi.”

UPM on maailman johtava keräyspaperin käyttäjä graafisen paperin tuotannossa. Viime vuonna yhtiö käytti keräyspaperia yhteensä noin 2,8 miljoonaa tonnia. Kaikesta UPM:n paperintuotannossa käyttämästä raaka-aineesta kolmannes on kierrätyskuitua.

Eichiner huomauttaa, että elektronisen jätteen määrä kasvaa jatkuvasti ja suuri osa siitä ei edes ole kierrätettävissä. Vuonna 2014 maailmassa syntyi noin 42 miljoonaa tonnia elektronista jätettä, mutta ainoastaan pieni osa käsiteltiin kestävällä tavalla.

Elektroninen jäte sisältää haitallisia mutta usein myös arvokkaita ja harvinaisia materiaaleja, jotka päätyvät kaatopaikoille tai unohtuvat laatikostoihin makaamaan. Useissa maissa ei ole tehokkaita elektronisten laitteiden kierrätysjärjestelmiä. MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) mukaan Yhdysvalloissa alle 10 prosenttia matkapuhelimista puretaan ja käytetään uudelleen.

Nauti printistä

Painetun ja elektronisen media etuja vertaillessaan Eichiner huomauttaa, että molemmilla viestintävälineillä on vahva asema nykyisessä mediamaailmassa, ja esimerkiksi mainonnassa ne voivat jopa tukea toisiaan.

”Tilastojen mukaan verkkomainontaan sijoitetun pääoman tuotto on 62 prosenttia ja televisiomainonnan tuotto 36 prosenttia korkeampi, jos mainontaan yhdistyvät samanaikaisesti myös suoramarkkinointikampanjat”, hän huomauttaa. ”Osaltaan tämä johtuu siitä, että 70 prosenttia kuluttajista säilyttää myyntikatalogeja kotonaan yli kuukauden ja 34 prosenttia pitää niitä jopa vuoden ajan. He selaavat luetteloita ja hakevat niistä inspiraatiota yhä uudelleen ja uudelleen”, hän pohtii.

Eichiner luottaa vahvasti paperin tulevaisuuteen myös ympäristöön liittyvien tekijöiden vuoksi. ”Metsäteollisuus käyttää tunnettuja metsä- ja ympäristösertifikaatteja, jotka takaavat, että lopputuotteet täyttävät korkeimmat mahdolliset ympäristöstandardit. Elektronisten laitteiden tuotantoketjun jäljittämiseen liittyvät menetelmät eivät ole läheskään yhtä pitkälle kehittyneitä.”

Tänä kesänä UPM Paper ENA ilmoitti valmistavansa EU-ympäristömerkittyä paperia kaikilla tehtaillaan, kun UPM Hürthin paperitehtaan valmistamille papereille myönnettiin EU-ympäristömerkki. Merkki on markkinoiden laajin ympäristömerkki, sillä se ottaa huomioon tuotteen koko elinkaaren. UPM Paper ENAn valikoimista löytyy nyt yli 200 EU-ympäristömerkittyä tuotetta.

Lue lisää

Ylellisyys on aina muodissa

Oma lehti blogeille

Luetaan yhdessä – eletään yhdessä

Toimistopapereiden tulevaisuus on käsissäsi

Sanat haltuun! Lukumotivaatiota rap-sanoituksista

 

Petra Niemi