Rakennamme kestävää tulevaisuutta

Sitoudumme toimimaan edelläkävijänä bio- ja metsäteollisuuden yhdistämisessä raivaten polkua kohti kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Globaaleihin haasteisiin ei ole koskaan helppoja ratkaisuja, mutta uskomme, että voimme osaltamme tehdä merkityksellisiä asioita. Biofore-strategia ohjaa toimintaamme tämän haasteen edessä ja UPM Toimintaohje on vakaa perusta kaikelle tekemisellemme.

 

Biofore-strategia vastaa globaaleihin haasteisiin

Biofore-strategiamme perustuu uusiutuvan puubiomassan monimuotoiseen käyttöön innovatiivisella, resurssitehokkaalla ja vastuullisella tavalla. Strategiamme avulla voimme vastata joihinkin suurimmista maailmamme nyt kohtaamista haasteista, kuten raaka-aineiden niukkuus, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja puhtaan veden saatavuus. Strategisen tarkkanäköisyytemme avulla pystymme myös tarttumaan uusiin, nouseviin mahdollisuuksiin.

 

Jokainen valinta on tärkeä – UPM Toimintaohje

Toimintaohjeemme (UPM Code of Conduct) on kaiken toimintamme sydän. Se koskee kaikkia työntekijöitämme ja varmistaa, että me toimimme arvokkaalla tavalla kaikissa tilanteissa. UPM Toimintaohje kattaa kaiken mitä teemme, aina laillisesta vaatimustenmukaisuudesta ja tiedonantovelvollisuuksista eturistiriitoihin, lahjonnan estämiseen, henkilöstöpolitiikan hyviin käytäntöihin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja ympäristökysymyksiin.

 

Kansainväliset sopimukset

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan YK:n ihmisoikeuksien  yleismaailmallista julistusta. Tärkeitä, omaan toimintaamme liittyviä aiheita ovat ympäristön saastuminen, työterveys ja -turvallisuus, työolosuhteet sekä lapsi- ja pakkotyöltä suojeleminen. Emme hyväksy syrjintää rodun, iän, kansallisuuden, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Asetamme erityisen painoarvon lasten, vähemmistöjen, siirtotyöntekijöiden ja alkuperäiskansojen oikeuksille.

Teemme työtä YK:n kestävän kehityksen 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteista  meille kaikkein olennaisimmat ovat Terveyttä ja hyvinvointia (tavoite 3); Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (tavoite 8); Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria (tavoite 9); Vastuullista kuluttamista (tavoite 12); Ilmastotekoja (tavoite 13) ja Maanpäällinen elämä (tavoite 15).

Olemme YK:n Global Compact -hankkeen jäsen ja noudatamme sen kymmentä perusperiaatetta, jotka liittyvät  ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin, ympäristöön ja korruption estämiseen.

Lisäksi kunnioitamme kansainvälisiä sopimuksia, kuten Kansainvälisen työjärjestön julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista (ILO) ja OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille.

 

UPM sitoutuu YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

 

Puhdas juomavesi kuuluu kaikille

 

Lue lisää aiheesta