UPM.FI

Yhteistyö ja kumppanuudet

 

Kehitämme aktiivisesti uusia ratkaisuja, jotka vauhdittavat uusiutuvien materiaalien kestävää käyttöä ja siirtymistä kiertotalouteen. Etsimme jatkuvasti yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voimme kehittää erityisesti kiertotalousratkaisuja sekä asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita. Lisäksi pyrimme yhdessä hyödyntämään ydinliiketoimintaan kuulumattomia patentteja ja teollista internettiä.

Kumppanuudet lisäävät arvoa ja joustavuutta

Olemme mukana biotalouteen ja cleantech-tutkimukseen keskittyvässä kansallisessa CLIC-innovaatioklusterissa. Klusterin tutkimusohjelman painopisteitä ovat UPM:n tutkimusta ja kehitystä edistävät biotalous- sekä energia- ja kiertotaloustutkimushankkeet.

Circular Economy Platform -projekti on yksi CLIC Innovationin pääprojekteista, jossa olemme mukana. Hankkeen tavoitteena on rakentaa klusteri, joka palvelee kiertotaloustoimijoita ja uusia yrityksiä. Klusteri edistää sivuvirtojen ja jätteen hyötykäyttöä, sekä kehittää kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.

Olemme myös yksi BBI:n (European Joint Undertaking on Bio-based Industries) alla toimivan teollisuuskonsortion perustajajäsenistä. Tämän yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuden tavoitteita ovat investointien käynnistäminen sekä kilpailukykyisten markkinoiden luominen paikallisesti tuotetuille biopohjaisille tuotteille.

 

UPM toimi bio- ja kiertotalouden kasvuyrittäjien tukena Kasvu Open -tapahtumassa

UPM:n ja Yaran kierrätyslannoitehanke

UPM:n ja Yaran yhteinen kierrätyslannoitehanke päättyi alkuvuodesta 2019. Ympäristöministeriön rahoittaman Ravinteiden kierrätysohjelma (Raki2) -hankkeen aikana tutkittiin mahdollisuutta kehittää metsäteollisuuden lietteestä toimiva ja kustannustehokas kierrätyslannoite teollisen mittakaavan tuotantoon.

 

UPM:n ja Yaran kierrätyslannoitehankkeen opit hyötykäyttöön

UPM:n ja Yaran yhteinen kierrätyslannoitehanke on saatu päätökseen. Ympäristöministeriön rahoittaman Ravinteiden kierrätysohjelma (Raki2) -hankkeen aikana tutkittiin mahdollisuutta kehittää metsäteollisuuden lietteestä toimiva ja kustannustehokas kierrätyslannoite teollisen mittakaavan tuotantoon.

Hankkeen aikana sellu- ja paperitehtaiden valmistusprosesseissa syntyvä liete kuivattiin ja täydennettiin kasveille helpommin hyödynnettävissä olevilla mineraaliravinteilla. Lopuksi tuote pelletöitiin kuljetuksen, varastoinnin ja levittämisen helpottamiseksi. Lopputuloksena syntyi organo-mineraalinen lannoite, jonka satotulokset olivat kohtuullisen hyvät.

Koska tuotantoprosessi osoittautui teknisesti ja taloudellisesti haasteelliseksi, hankkeen puitteissa tuotteesta ei syntynyt taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiöt jatkavat yhteistyötä lietteen hyödyntämiseksi osana tulevaisuuden ravinneratkaisuja.

Hankkeen loppuraportti on luettavissa Ympäristöministeriön sivuilla.

Lue lisää hankkeesta:

 

 

 

Rauman jättiläinen

 

UPM Kaukas näyttää mallia kiertotaloudessa

 

UPM:n toimittajahaaste: Uusi tapa tehdä yhteistyötä toimittajien kanssa

Vastuullinen hankinta on meille ensiarvoisen tärkeää. Vuonna 2018 järjestimme uudenlaisen UPM Supplier Challenge -toimittajayhteistyötapahtuman. UPM Communication Papers haastoi kolmetoista eri raaka-ainetoimittajaamme keskustelemaan kanssamme kiertotalouden mahdollisuuksista ja haasteista. Meille kiertotalousajattelu on tulevaisuuden liiketoimintamalli, jota ohjaavat vastuullisuustavoitteemme. Kannustamme kumppaneitamme yhteistyöhön saavuttaaksemme yhdessä kunnianhimoiset tavoitteemme.

Innovatiivinen Supplier Challenge -tapahtuma oli yhdistelmä vapaata tiedonvaihtoa ja keskustelua, minkä kautta osallistujia haastettiin ideoimaan uusia tapoja vähentää jätettä sekä tehostaa raaka-aineiden käyttöä ja vedenpuhdistusta. Tavoitteena oli ja on löytää konkreettisia kiertotalousratkaisuja, joilla päästään asetettuihin tavoitteisiin.

Tapahtuman jälkeen pyysimme toimittajiamme konkretisoimaan päivän aikana ideoimiaan ratkaisuja. Tapasimme henkilökohtaisesti joitakin heistä keskustellaksemme tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksista. Suurin osa toimittajista lähetti meille ideoitaan ja monia niistä edistämme jo nyt.

Onnistunut tapahtuma kannustaa meitä jatkamaan verkostoitumista, ideointia ja yhteistyötä myös muiden liiketoimintojen toimittajien kanssa. 

 

Lue lisää aiheesta