Lukeminen ja oppiminen

Keskitymme hankkeisiin, jotka tukevat lukutaidon ja koulutusmahdollisuuksien kehittämistä alueilla, joilla toimimme aktiivisesti. Pyrimme myös lisäämään tietoisuutta lukutaidon ja jatkuvan oppimisen tärkeydestä.

 
 

Uruguayn Tekninen Yliopisto (UTEC)

Tuemme alueellista teknisen alan ammattikoulutusta Fray Bentosissa yhdessä Uruguayn Teknisen Yliopiston (UTEC) kanssa. Tavoitteena on edistää teknistä koulutusta Uruguayn maaseudulla, erityisesti mekatroniikan, uusiutuvan energian sekä kuljetuksen ja logistiikan alalla.

 
 

Metsäpäiväkodit Saksassa

Saksassa toimii lähes 2000 metsäpäiväkotia, joissa suurin osa päivästä vietetään lähiluonnossa. Ne ovat osa valtakunnallista päivähoitoverkostoa ja toimivat läheisessä yhteistyössä kuntien kanssa. Metsäpäiväkodissa saadut positiiviset fyysiset ja tunnepohjaiset luontokokemukset kasvattavat lapsen taitoja monin eri tavoin. Lapsi oppii vastaanottamaan ja käsittelemään tietoa sekä toimimaan sosiaalisissa tilanteissa. Myös luovuus ja pitkäjänteisyys kehittyvät myönteisesti.

Metsäpäiväkotien toimintaa tukee valtakunnallinen Metsäpäiväkotien yhdistys, joka tarjoaa juridista ja asiantuntija-apua sekä koulutustukea kunnille, jotka suunnittelevat metsäpäiväkodin perustamista. UPM on mukana tukemassa yhdistyksen toimintaa. Kuvassa tunnelmia uuden metsäpäiväkodin avajaisista Buchenbergissä, missä kunta ja valtion metsäpalvelu ovat yhdistäneet voimansa.

 
 
 

Yrityskylä

Yrityskylä on suomalainen koulutusinnovaatio. Siinä oppimisympäristönä on pienoiskaupunki, jossa peruskoulun oppilaat toimivat päivän työntekijöinä, kansalaisina ja kuluttajina. Olemme olleet jo yli kymmenen vuoden ajan mukana Yrityskylä-toiminnassa. Tällä hetkellä toimimme Helsingin, Lappeenrannan ja Tampereen yrityskylissä. Helsingissä tehdään myös vapaaehtoistyötä. 

Tulevaisuuslupaus-kampanja on osa Yrityskylän 10-vuotisjuhlavuotta. Kampanjan tavoitteena on herättää keskustelua ja haastaa organisaatioita tarjoamaan aktiivisemmin ja enemmän myönteisiä työelämäkokemuksia mahdollisimman monelle nuorelle. Olemme mukana kampanjassa omalla lupauksellamme tarjota useita satoja kesätyöpaikkoja paikkakunnillamme ympäri Suomea. Lue lisää Tulevaisuuslupaus.fi. 

 

Yrityskylän oppimisympäristö

 

UPM ja Yrityskylä opastavat lapsia kestävän kulutuksen saloihin

Viemme kuudesluokkalaisia metsäretkille

Kutsumme kuudesluokkalaisia tutustumaan metsänhoitoon tuotantolaitostemme läheisyydessä. Retkiä järjestetään yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen ja 4H-järjestön kanssa Jämsässä, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarsaaressa ja Raumalla. Metsäretkien tavoitteena on tarjota koululaisille myönteinen metsäkokemus ja lisätä tietämystä suomalaisesta metsien käytöstä. Retkillä tutustutaan muun muassa metsien talous- ja virkistyskäyttöön, riistanhoitoon sekä puusta saataviin tuotteisiin. 

UPM Blandinin metsänhoitajat yhdistävät metsän ja koulutuksen

UPM Blandinin paperitehdas Minnesotassa, Yhdysvalloissa, tukee Treezy Does It -nimistä verkkosivustoa, joka tarjoaa minnesotalaisille peruskoulunopettajille maksutonta, informatiivista ja vuorovaikutteista opetusmateriaalia metsästä, metsätuotteista ja muista mielenkiintoisista aiheista. Oppilailla on mahdollisuus istuttaa puita ja retkeillä metsässä ja oppia näin metsän kierrosta, eläinten elinpiiristä ja tunnistaa puita ja kasveja. Oppilailla on käytössään myös keräilykansio eri puiden lehtien tunnistamista varten ja UPM on ollut mukana kansion suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Blandinin metsäammattilaiset ovat myös vuosittain mukana Minnesota Educator Academyn järjestämässä tapahtumassa, johon kokoontuu opettajia kaikkialta Yhdysvalloista. Opettajat saavat mukaansa hyödyllistä opetusmateriaalia ja lisätietoa mm. paperinvalmistuksesta ja itse TreezyDoesIt.comista.