Lukeminen ja oppiminen

Keskitymme hankkeisiin, jotka tukevat lukutaidon ja koulutusmahdollisuuksien kehittämistä alueilla, joilla toimimme aktiivisesti. Pyrimme myös lisäämään tietoisuutta lukutaidon ja jatkuvan oppimisen tärkeydestä.

 
 

Pelastakaa lapset

Tuemme vähätuloisista perheistä lähtöisin olevien nuorten koulutusmahdollisuuksia Pelastakaa lapset -järjestön kautta. Tarjoamme oppimateriaaleja, jotta taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevat nuoret voisivat jatkaa opintojaan. Apu kanavoidaan paikallisten Pelastakaa lapset -järjestöjen kautta.

 

Yrityselämän nuoret sukupolvet

Yrityselämän nuoret sukupolvet tarjoaa digitaalisia bisneskursseja toisen asteen opiskelijoille. Nuoret oppivat kaupallista osaamista ja tulevaisuuden työelämätaitoja, joilla he menestyvät globaalissa toimintaympäristössä. Kumppaniyrityksenä tarjoamme  osaamista ja materiaaleja kurssien sisältöihin sekä osallistumme Yrityselämän nuorten sukupolvien järjestämään nuorten bisnestapahtumaan.

 

Stiftung lesen -säätiö

Tuemme saksalaista Stiftung Lesen -säätiötä pakolaislasten lukutaidon kartuttamisessa. Säätiö lahjoittaa kirjoja ja oppimateriaalia pakolaiskeskuksiin ympäri Saksaa.  

 

Yrityskylä

Yrityskylä on suomalainen koulutusinnovaatio. Siinä oppimisympäristönä on pienoiskaupunki, jossa peruskoulun oppilaat toimivat päivän työntekijöinä, kansalaisina ja kuluttajina. Olemme olleet mukana hankkeessa sen käynnistämisestä eli vuodesta 2009 lähtien. 

 

Viemme kuudesluokkalaisia metsäretkille

Kutsumme kuudesluokkalaisia tutustumaan metsänhoitoon tuotantolaitostemme läheisyydessä. Retkiä järjestetään yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen ja 4H-järjestön kanssa Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarsaaressa ja Raumalla.

 

UPM Blandinin metsänhoitajat yhdistävät metsän ja koulutuksen

UPM Blandinin paperitehdas Minnesotassa, Yhdysvalloissa, tukee Treezy Does It -nimistä verkkosivustoa, joka tarjoaa minnesotalaisille peruskoulunopettajille maksutonta, informatiivista ja vuorovaikutteista opetusmateriaalia metsästä, metsätuotteista ja muista mielenkiintoisista aiheista. Oppilailla on mahdollisuus istuttaa puita ja retkeillä metsässä ja oppia näin metsän kierrosta, eläinten elinpiiristä ja tunnistaa puita ja kasveja.

 

Laboratoriotarvikkeita ja minikirjastoja kiinalaiskouluille

Tuemme koulutusta Kiinan maaseudulla yhteistyössä Beijing Green and Shine -säätiön kanssa. Little Scientist Lab -hankkeen tarkoituksena on edistää alakouluoppilaiden luonnontieteiden opetusta syrjäisillä alueilla, missä ei ole resursseja laboratoriotarvikkeiden hankkimiseen. Minikirjastohankkeessa lahjoitamme  kirjoja Yunnanin maaseudun kouluille. Tarkoituksena on edistää oppimista ja lukutaitoa kouluissa, joissa on rajalliset mahdollisuudet hankkia tietoa ja kirjoja.