Lukeminen ja oppiminen

Keskitymme hankkeisiin, jotka tukevat lukutaidon ja koulutusmahdollisuuksien kehittämistä alueilla, joilla toimimme aktiivisesti. Pyrimme myös lisäämään tietoisuutta lukutaidon ja jatkuvan oppimisen tärkeydestä.

 
 

Lasten ja nuorten säätiö – Read Hour -lukutaitokampanja

Olemme vuonna 2020 yksi Lasten ja nuorten säätiön Read Hour -lukutaitokampanjan pääyhteiskumppaneista yhdessä Moomin Charactersin ja Lasten ja nuorten lääkäriasema Pikkujätin kanssa. Kampanjan tavoitteena on juurruttaa Suomeen kirjallisuuteen keskittyvä tapahtuma ja nostaa esiin huolta lukemisen vähentymisestä erityisesti nuorten keskuudessa.

Kampanjan kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset nuoret ympäri Suomea ja siinä on mukana useita eri toimijoita ja julkisuuden henkilöitä. Kampanjan suojelijana toimii Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Yhteistyömme koostuu vapaaehtoistyöstä ja erilaisista viestinnällisistä tempauksista, joilla pyrimme kannustamaan nuoria lukemaan.

 
 

SOS-Lapsikylä

Olemme mukana vahvistamassa nuorten työelämätaitoja ja työllistymistä SOS-Lapsikylän ”H’uraa- Matkalla työelämään” -valmennuksessa. Valmennuksen aikana käydään läpi omien vahvuuksien hahmottamista, opiskelu- ja työelämäpolkujen yhdistämistä sekä työelämässä etenemistä. ”H’uraa” -työelämävalmennus on suunnattu maahan yksin tulleille sekä lastensuojelun asiakkaina oleville nuorille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea työnhaussa, työelämätaitojen kartuttamisessa ja oman identiteetin vahvistamisessa.

 
 

Pelastakaa lapset

Tuemme vähätuloisista perheistä lähtöisin olevien nuorten koulutusmahdollisuuksia Pelastakaa lapset -järjestön kautta. Tarjoamme oppimateriaaleja, jotta taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevat nuoret voisivat jatkaa opintojaan. Apu kanavoidaan paikallisten Pelastakaa lapset -järjestöjen kautta.

 
 

Yrityselämän nuoret sukupolvet

Yrityselämän nuoret sukupolvet tarjoaa digitaalisia bisneskursseja toisen asteen opiskelijoille. Nuoret oppivat kaupallista osaamista ja tulevaisuuden työelämätaitoja, joilla he menestyvät globaalissa toimintaympäristössä. Kumppaniyrityksenä tarjoamme  osaamista ja materiaaleja kurssien sisältöihin sekä osallistumme Yrityselämän nuorten sukupolvien järjestämään nuorten bisnestapahtumaan.

 
 

Stiftung lesen -säätiö

Tuemme saksalaista Stiftung Lesen -säätiötä pakolaislasten lukutaidon kartuttamisessa. Säätiö lahjoittaa kirjoja ja oppimateriaalia pakolaiskeskuksiin ympäri Saksaa.  

 
 

Yrityskylä

Yrityskylä on suomalainen koulutusinnovaatio. Siinä oppimisympäristönä on pienoiskaupunki, jossa peruskoulun oppilaat toimivat päivän työntekijöinä, kansalaisina ja kuluttajina. Olemme olleet jo vuosia mukana Helsingin ja Lappeenrannan yrityskylissä ja heinäkuussa 2019 konsepti starttasi myös Pekingissä, Kiinassa. Pekingin konsepti on sovitettu kiinalaiseen yhteiskuntaan ja pilottina toimivat 4. ja 5. luokan oppilaat, jotka pääsevät UPM:ssä kokeilemaan mm. paperinvalmistusprosessia ja 5G-teknologiaa. Lisäksi oppilaat tutustuvat ympäristönsuojelun käsitteisiin ja kierrätysprosessiin.

Lue lisää Pekingin yrityskylästä täältä: https://www.tat.fi/kiinalaislapsille-oma-yrityskyla-pekingiin/

Tulevaisuuslupaus-kampanja on osa Yrityskylän 10-vuotisjuhlavuotta. Kampanjan tavoitteena on herättää keskustelua ja haastaa organisaatioita tarjoamaan aktiivisemmin ja enemmän myönteisiä työelämäkokemuksia mahdollisimman monelle nuorelle. Olemme mukana kampanjassa omalla lupauksellamme tarjota useita satoja kesätyöpaikkoja paikkakunnillamme ympäri Suomea. Lue lisää Tulevaisuuslupaus.fi. 

 
 

Viemme kuudesluokkalaisia metsäretkille

Kutsumme kuudesluokkalaisia tutustumaan metsänhoitoon tuotantolaitostemme läheisyydessä. Retkiä järjestetään yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen ja 4H-järjestön kanssa Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarsaaressa ja Raumalla.

 
 

UPM Blandinin metsänhoitajat yhdistävät metsän ja koulutuksen

UPM Blandinin paperitehdas Minnesotassa, Yhdysvalloissa, tukee Treezy Does It -nimistä verkkosivustoa, joka tarjoaa minnesotalaisille peruskoulunopettajille maksutonta, informatiivista ja vuorovaikutteista opetusmateriaalia metsästä, metsätuotteista ja muista mielenkiintoisista aiheista. Oppilailla on mahdollisuus istuttaa puita ja retkeillä metsässä ja oppia näin metsän kierrosta, eläinten elinpiiristä ja tunnistaa puita ja kasveja.

 
 

Projekteja Kiinassa

Oppimateriaalia kouluille

Tuemme koulutusta Kiinan maaseudulla yhteistyössä Beijing Green and Shine -säätiön kanssa. Little Scientist Lab -hankkeen tarkoituksena on edistää alakouluoppilaiden luonnontieteiden opetusta syrjäisillä alueilla, missä ei ole resursseja laboratoriotarvikkeiden hankkimiseen. 
Green Bookshelf -projektin puitteissa lahjoitamme kirjoja Jiangsu-provinssin kouluille lukemisen ja opiskelun kannustamiseksi ja erityisesti keski- ja ala-asteikäisten lasten ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

Green Future

Green Future -ohjelma on UPM:n, Changshun ympäristöviraston ja opetusviraston yhteinen opetusohjelmahanke Kiinassa. Yhteistyön tavoitteena on kertoa koululaisille ympäristöstä ja opastaa heitä toimimaan arjessa niin, että se tukee kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua.