Beyond fossils -hankkeet

Luomme arvoa tarttumalla biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin ja edistämme hankkeita ja innovaatioita, joilla luodaan vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin.

 

Uusi kiertotalouden kemian professuuri Helsingin yliopistoon

Helsingin yliopisto on perustanut uuden kiertotalouden kemian professuurin, joka keskittyy kiertotalouteen ja uusiin innovaatioihin. Tuemme yhdessä Nesteen ja Borealis Polymersin kanssa tätä professuuria. Uuden kiertotalouden kemian professorin tutkimusala tulee olemaan kemiallinen kierrätys ja sivuainevirtojen hyödyntäminen. Tehtävä vahvistaa Helsingin yliopiston luonnontieteen ja kokeellisen tutkimuksen osaamista kiertotalouden alalla pitkäjänteisesti ja monialaisesti.

 

Biomedicum Helsinki -säätiö

Tuemme Biomedicum Helsinki -säätiötä uusien innovaatioiden hyödyntämiseksi sairauksien tutkimuksessa. Tukemme kohdentuu erityisesti solumallien käyttöön pohjautuvaan syöpätutkimukseen. Näiden mallien avulla tutkitaan sairauksien syntymekanismeja ja syöpälääkkeiden toimintaa. Uusien solumallien avulla voidaan tulevaisuudessa kehittää myös nykyistä tehokkaampia hoitoja ja parannuskeinoja vakaviin sairauksiin.

 

Tukea yksilölliseen syöpätutkimukseen

Tuemme Syöpäsäätiötä, joka jakoi vuonna 2021 apurahoina yli 7 miljoonaa euroa syöpätutkimukseen. Yhä useampi rahoituksen saaneista tutkimusryhmistä pyrkii kehittämään menetelmiä, joiden avulla voidaan kohdentaa kuhunkin kasvaimeen tehokkain ja turvallisin mahdollisin hoito. Samoin tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävien tutkimusten osuus on kasvanut. Suurapurahat myönnettiin tutkimushankkeisiin, joiden kohteena ovat eturauhassyöpä, akuutti leukemia ja B-solulymfooma.

 

Suurapurahojen saajien haastatteluihin perustuvat artikkelit

 

UPM x Suomen Partiolaiset

Luomme keskustelua ilmastonmuutoksesta, vastuullisesta kuluttamisesta ja metsistä. 

UPM:n ja Suomen Partiolaisten yhteistyön tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja vuoropuhelua nuorten sekä eri toimijoiden välillä ilmastonmuutoksesta ja vastuullisuudesta. Yhteistyötä toteutetaan laajasti vuosina 2020-2022. 

 

Yhteistyötä Aalto Design Factoryn kanssa vastuullisen muotoilun edistämiseksi

Teemme yhteistyötä Aalto Design Factoryn kanssa kestävän kehityksen mukaisen muotoilun tutkimiseksi. Tavoitteena on selvittää, missä määrin vastuullisuus ohjaa muotoilijoiden valintoja sekä löytää uusia näkökulmia ja keinoja vastuullisuuden huomioimiseen jo tuotteiden ja palveluiden elinkaaren alkuvaiheessa. Yhteistyön tuloksena syntyy uutta, kansainvälisesti vertaisarvioitua ja julkaistua tietoa siitä, miten vastuullisuus ohjaa ja voi olla osa muotoilijoiden työtä sekä millaisia vastuullisuuden osa-alueita muotoiluvaiheessa tulisi huomioida. Design Factory on globaali toimija, ja tämäkin tutkimus tehdään kansainväliset kohderyhmät huomioiden. Tutkimustulokset tulevat julkisesti saataville, joten hankkeesta on hyötyä erilaisille toimijoille.

UPM yhteistyöhön Aalto-yliopiston kanssa

 

 

Yliopistoyhteistyö

Teemme yhteistyötä useiden kansainvälisten teknillisten yliopistojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tukea UPM:n liiketoimintoihin liittyvää tutkimusta, edistää yhtiön valmistamien materiaalien innovatiivista käyttöä ja löytää uusia tapoja kaupallistaa UPM:n teknologioita.

Yhteistyömme kattaa alkaen projektitasoisista yhteishankkeista aina pitkäaikaisiin strategisiin kumppanuuksiin. Tarjoamme myös opinnäytetyömahdollisuuksia alan opiskelijoille, joista toivomme saavamme tulevaisuuden työntekijöitä