Beyond fossils -hankkeet

Luomme arvoa tarttumalla biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin ja edistämme hankkeita ja innovaatioita, joilla luodaan vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin.

 

Biomedicum Helsinki –säätiö

Tuemme Biomedicum Helsinki -säätiötä uusien innovaatioiden hyödyntämiseksi sairauksien tutkimuksessa. Tukemme kohdentuu erityisesti solumallien käyttöön pohjautuvaan syöpätutkimukseen. Näiden mallien avulla tutkitaan sairauksien syntymekanismeja ja syöpälääkkeiden toimintaa. Uusien solumallien avulla voidaan tulevaisuudessa kehittää myös nykyistä tehokkaampia hoitoja ja parannuskeinoja vakaviin sairauksiin.

 

Yliopistoyhteistyö

Teemme yhteistyötä useiden kansainvälisten teknillisten yliopistojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tukea UPM:n liiketoimintoihin liittyvää tutkimusta, edistää yhtiön valmistamien materiaalien innovatiivista käyttöä ja löytää uusia tapoja kaupallistaa UPM:n teknologioita.

Yhteistyömme kattaa alkaen projektitasoisista yhteishankkeista aina pitkäaikaisiin strategisiin kumppanuuksiin. Tarjoamme myös opinnäytetyömahdollisuuksia alan opiskelijoille, joista toivomme saavamme tulevaisuuden työntekijöitä