Beyond fossils -hankkeet

Luomme arvoa tarttumalla biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin ja edistämme hankkeita ja innovaatioita, joilla luodaan vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin.

 

Biomedicum Helsinki -säätiö

Tuemme Biomedicum Helsinki -säätiötä uusien innovaatioiden hyödyntämiseksi sairauksien tutkimuksessa. Tukemme kohdentuu erityisesti solumallien käyttöön pohjautuvaan syöpätutkimukseen. Näiden mallien avulla tutkitaan sairauksien syntymekanismeja ja syöpälääkkeiden toimintaa. Uusien solumallien avulla voidaan tulevaisuudessa kehittää myös nykyistä tehokkaampia hoitoja ja parannuskeinoja vakaviin sairauksiin.

 

UPM x Suomen Partiolaiset

Luomme keskustelua ilmastonmuutoksesta, vastuullisesta kuluttamisesta ja metsistä. 

UPM:n ja Suomen Partiolaisten yhteistyön tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja vuoropuhelua nuorten sekä eri toimijoiden välillä ilmastonmuutoksesta ja vastuullisuudesta. Yhteistyötä toteutetaan laajasti vuosina 2020-2022. 

 

Yhteistyötä Aalto Design Factoryn kanssa vastuullisen muotoilun edistämiseksi

Teemme yhteistyötä Aalto Design Factoryn kanssa kestävän kehityksen mukaisen muotoilun tutkimiseksi. Tavoitteena on selvittää, missä määrin vastuullisuus ohjaa muotoilijoiden valintoja sekä löytää uusia näkökulmia ja keinoja vastuullisuuden huomioimiseen jo tuotteiden ja palveluiden elinkaaren alkuvaiheessa. Yhteistyön tuloksena syntyy uutta, kansainvälisesti vertaisarvioitua ja julkaistua tietoa siitä, miten vastuullisuus ohjaa ja voi olla osa muotoilijoiden työtä sekä millaisia vastuullisuuden osa-alueita muotoiluvaiheessa tulisi huomioida. Design Factory on globaali toimija, ja tämäkin tutkimus tehdään kansainväliset kohderyhmät huomioiden. Tutkimustulokset tulevat julkisesti saataville, joten hankkeesta on hyötyä erilaisille toimijoille.

UPM yhteistyöhön Aalto-yliopiston kanssa

 

 

Yliopistoyhteistyö

Teemme yhteistyötä useiden kansainvälisten teknillisten yliopistojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tukea UPM:n liiketoimintoihin liittyvää tutkimusta, edistää yhtiön valmistamien materiaalien innovatiivista käyttöä ja löytää uusia tapoja kaupallistaa UPM:n teknologioita.

Yhteistyömme kattaa alkaen projektitasoisista yhteishankkeista aina pitkäaikaisiin strategisiin kumppanuuksiin. Tarjoamme myös opinnäytetyömahdollisuuksia alan opiskelijoille, joista toivomme saavamme tulevaisuuden työntekijöitä