Mahdollistamme, huomioimme ja palkitsemme hyvät suoritukset

Menestyksesi on avain meidän menestykseemme. Siksi haluammekin tukea työntekoasi parhaalla mahdollisella tavalla ja palkita sinut hyvin tehdystä työstä. Jatka lukemista ja tutustu palkitsemiskäytäntöihimme sekä etuihimme.

 
 

Kilpailukykyistä ja houkuttelevaa palkitsemista 

Pyrimme siihen, että palkitsemisemme on houkuttelevaa, sitouttavaa sekä motivoivaa. Räätälöimme palkitsitsemisratkaisummme markkinoiden yleisen kilpailukyvyn perusteella, ja niiden on tarkoitus motivoida huippusuorituksiin. Tarkastelemme peruspalkkojamme vuosittain ja pidämme ne kilpailukykyisinä tekemällä säännöllistä vertailua muihin toimijoihin. 

 

Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen palkka

Varmistamme sukupuolten välisen palkkatasa-arvon, emmekä hyväksy selittämättömiä palkkaeroja. Selittämättömät palkkaerot ovat sellaisia, joita ei voida perustella esimerkiksi työsuorituksella, kokemuksella, tehtävän vaativuudella tai tehtävän sijainnilla. Maksamme samasta työstä saman palkan. Palkkojen yhdenvertaisuutta tarkastellaan vuosittain ja niihin tehdään tarvittaessa korjauksia.

 

UPM & kokonaispalkitseminen

Käytämme palkitsemiseen kokonaispalkitsemisen mallia. Se koostuu kilpailukykyisestä peruspalkasta, erilaisista kannuste- ja bonuspalkkioista, monipuolisista eduista ja aineettomasta palkitsemisesta.

 
Peruspalkka

Peruspalkka

Kannuste- ja bonuspalkkiot

Kannuste- ja bonuspalkkiot

 

UPM-edut ja aineeton palkitseminen

Tarjoamme monipuolisia etuja sekä aineetonta palkitsemista, joilla pyrimme tukemaan työntekoasi ja hyvinvointiasi. Näitä ovat muun muassa:

 

Työterveydenhuolto ja sairauskassa

Laajennettu työterveyshuolto ja sairauskassa sekä hoitorahakäytäntö

Joustavat työskentelytavat

Työskentelemme joustavasti - tai hybridisti - työtehtävän salliessa

ePassi-etu

Edun määrä enintään 350€ vuodessa

Palkallinen vanhempain- ja raskausvapaa

Vapaata voivat saada vanhempien lisäksi myös heidän puolisonsa tai lapsen muut huoltajat, joille lapsen vanhemmat ovat lain mukaisesti luovuttaneet vanhempainvapaata omasta kiintiöstään

Osaamisen kehittäminen

Kattava koulutus- ja kehittymistarjonta

Monipuoliset uramahdollisuudet

Erilaisia mahdollisuuksia mielenkiintojesi mukaan - UPM:llä ei ole ennalta määriteltyjä urapolkuja