UPM.FI

Tarratuotannon sivuvirrasta uudeksi tuotteeksi

UPM ProFi® -komposiittiterassit

 

HAASTE

Kiertotalousratkaisuilla kova kysyntä

Kestävä kehitys määrittää tarrateollisuuden tulevaisuutta. Arvoketjun eri toimijat etsivät uudenlaisia, resurssitehokkaita kiertotalouden ratkaisuja parantaakseen ympäristösuorituskykyään. Tarrajätteen käsittely kaatopaikka- tai energiajätteenä ei ole enää jatkossa vaihtoehto.

 

BIOFORE-RATKAISU

Jätteestä raaka-aineeksi

RafCycle®-kierrätyskonsepti on UPM Raflatacin innovatiivinen ratkaisu sekä UPM:n omasta tuotannosta että tarrajalostajien ja tuotevalmistajien tuotannosta syntyvän tarrajätteen kierrätykseen.

Tarrajäte soveltuu erinomaisesti komposiittituotteisiin, koska se sisältää sekä muoveja että luonnonkuituja. Tämän ansiosta komposiitti on kulutusta kestävä materiaali, joka voidaan pitkän elinkaarensa päässä kierrättää uudeksi raaka-aineeksi.

 

UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

Ensimmäinen teollisen mittakaavan ratkaisu tarrajätteen käsittelyyn

Jätteistä, sivuvirroista ja tähteistä tuotetut uudet, innovatiiviset materiaalit ja tuotteet ovat osoitus kiertotalouden toimivuudesta käytännössä.

UPM ProFi® -puumuovikomposiitti on ensimmäinen teollisen mittakaavan ratkaisu tarrajätteen käsittelyyn. UPM ProFi® terassilaudat valmistetaan pääosin kierrätysmateriaalista. Niiden valmistukseeen on viimeisen kymmenen vuoden aikana käytetty yli 42 000 tonnia kierrätettyä tarrajätettä. Jokainen neliömetri UPM ProFi® Deck -lautaa sisältää 10 kg kierrätettyä tarrajätettä ja sitoo 18 kg hiilidioksidia. UPM ProFi® edustaa kiertotalousajattelua puhtaimmillaan, vähentää kaatopaikkajätettä ja pidentää materiaalien elinkaarta.

 
 
 

UPM ProFi®

  • 100-prosenttisesti kierrätettävä biokomposiitti
  • Kulutusta kestävä, tyylikäs ja korkealaatuinen materiaali terassikäyttöön
  • 55-75 % kierrätysraaka-ainetta eli tarratuotannon sivuvirtoja
 

UPM RafCycle®

  • Tarrajätteen kierrätyskonsepti

  • Edistää kiertotaloutta

  • Vähentää ympäristövaikutuksia