UPM tukee Hiitolanjoen kolmannen voimalapadon purkua ja Laatokan järvilohen nousua vanhoille kutupaikoilleen

Lehdistötiedote 1.11.2023 14.00 EET

UPM on mukana tukemassa Etelä-Karjalassa sijaitsevan Hiitolanjoen ennallistamisprojektin kolmatta ja viimeistä vaihetta, jossa Ritakosken voimalapato purettiin ja koski kunnostettiin. Kunnostamisen myötä Laatokan järvilohi pääsee nousemaan joen latvavesien poikastuotantoalueille ja myös virtavesiluonnon tila paranee.

Hiitolanjoki-hanke käynnistyi vuonna 2021 ja sen aikana on purettu ja kunnostettu kaksi muuta koskialuetta – Kangaskoski vuonna 2021 ja Lahnasenkoski vuonna 2022. Ritakosken kunnostaminen saadaan päätökseen vuoden 2023 loppuun mennessä.

”Kahden ensimmäisen hankkeen tulokset ovat lohenpoikasten määrissä mitattuna todella lupaavia. Nyt kun Ritakoski on avattu ja kutualueet valmiina, varmasti kutu onnistuu myös siellä. Tarkempia tuloksia nähdään sitten ensi vuonna,” kertoo hanketta johtavan Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön (EKVAS) toimitusjohtaja Hanna Ollikainen.

Hiitolanjoki on luonnonvaraisen Laatokan järvilohen ainoa Suomen puolella oleva lisääntymisjoki. Lohen nousun mahdollistamiseksi Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö hankki vuosikymmenen vaihteessa omistukseensa kolme Hiitolanjoella sijaitsevaa vesivoimalaa ja on siitä lähtien edistänyt hanketta lahjoitusvarojen turvin.

Ritakosken voimalapadon purkamisen jälkeen koski kunnostettiin vaelluskalojen nousulle sopivaksi. (Kuva: Mikko Nikkinen)

”On hienoa olla mukana kunnostamassa Ritakoskea, sillä myös UPM on ollut osa Hiitolanjoen historiaa. Tämän kaltaiset kohteet ovat luonnollinen lisä UPM:n virtavesiohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää vesistöjen monimuotoisuutta,” kertoo UPM Energyn ympäristöpäällikkö Mikael Rytkönen.

Hankkeen päärahoituksesta on vastannut Maa- ja metsätalousministeriön Nousu-ohjelma. Muita rahoittajia ovat olleet yksityishenkilöiden lisäksi mm. WWF, Lassi Leppisen säätiö, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, OP Simpele, Lähi-Tapiola, Rautjärven kunta sekä viimeisimpinä Euroopan virtavesiekosysteemien ennallistamista rahoittava Open Rivers Programme ja UPM. UPM:n lahjoitus on osa yhtiön Share and Care -ohjelmaa.

Lue lisää: UPM tukee Hiitolanjoen kolmannen voimalapadon purkamista – Laatokan järvilohi nousee pian latvavesille | UPM Energy

Lisätietoja antavat:
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toimitusjohtaja Hanna Ollikainen, puh. 040 823 5105
Ympäristöpäällikkö ja UPM:n virtavesiohjelman koordinaattori Mikael Rytkönen, UPM Energy, puh. 040 826 3636

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Energy
UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Tuotamme päästötöntä sähköä omissa ja osakkuusyhtiöiden voimalaitoksissa. Sähköntuotannon lisäksi käymme sähkömarkkinoilla kauppaa fyysisellä sähköllä ja sen johdannaisilla sekä vauhditamme alan kehitystä energiamurroksessa. www.upmenergy.fi

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils.www.upm.fi 

Seuraa UPM:ää X | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils