Tulosvaroitus, sisäpiiritieto: UPM laskee tulosnäkymiään, koska toimitusmäärät ovat elpyneet ennakoitua hitaammin useimmissa liiketoiminnoissa ja sellun hinnat ovat laskeneet nopeasti

Pörssitiedote 11.5.2023 19.30 EEST

UPM-Kymmene Oyj                Pörssitiedote (sisäpiiritieto)                11.5.2023 klo 19.30

Tulosvaroitus, sisäpiiritieto: UPM laskee tulosnäkymiään, koska toimitusmäärät ovat elpyneet ennakoitua hitaammin useimmissa liiketoiminnoissa ja sellun hinnat ovat laskeneet nopeasti

UPM laskee tulosnäkymiään vuodelle 2023. Vertailukelpoisen liikevoiton vuoden 2023 alkupuoliskolla odotetaan nyt laskevan viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Koko vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan laskevan vuodesta 2022.

Aiemmin UPM odotti vertailukelpoisen liikevoiton nousevan vuoden 2023 alkupuoliskolla vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta ja koko vuoden 2023 tuloksen odotettiin olevan vahva.

Varastojen purkaminen eri tuotearvoketjuissa on jatkunut, vaikuttaen UPM:n useimpien liiketoimintojen toimitusmääriä heikentävästi. Tämän seurauksena toimitusmäärien elpymisen odotetaan tapahtuvan aiemmin arvioitua hitaammin. Lisäksi sellun markkinahinnat ovat laskeneet odotuksia nopeammin kohti syklin arvioituja pohjatasoja. Kuten aiemmin on kerrottu, toiselle vuosineljännekselle ajoittuu myös merkittäviä suunniteltuja kunnossapitotöitä.

Vuoden 2023 edetessä UPM:n toimitusmääriä odotetaan kasvattavan tuotannon käynnistyminen UPM Paso de los Torosin sellutehtaalla ja OL3-ydinvoimalaitosyksikössä, sekä tuotearvoketjujen varastojen purun vaikutusten väheneminen.

UPM keskittyy katteiden hallintaan toimitusmäärien lyhytaikaisen puutteen aikana. Monien tuotannontekijöiden kustannukset ovat alkaneet laskea odotetusti, joskin laskeneiden sellun hintojen kustannushyöty UPM:n kahdessa paperiliiketoiminnassa näkyy normaalilla viiveellä.

Viitteeksi UPM:n aiemmat tulosnäkymät vuodelle 2023:

”UPM saavutti ennätystuloksen vuonna 2022. Myös vuoden 2023 tuloksen odotetaan olevan vahva. UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuoden 2023 alkupuoliskolla vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta.

Vuonna 2023 UPM:n toimitusmääriä kasvattaa tuotannon käynnistyminen UPM Paso de los Torosin sellutehtaalla ja OL3-ydinvoimalaitosyksikössä. Vuoden 2023 alkupuoliskolla varastojen purkamisen eri tuotearvoketjuissa odotetaan kuitenkin vaikuttavan UPM:n tuotteiden kysyntää heikentävästi. Kiinan koronarajoitusten poistaminen sekä muiden keskeisten talouksien inflaation maltillistuminen luovat kysynnän kasvupotentiaalia vuoden edetessä.

Vuoden 2023 alussa monien tuotannontekijöiden kustannustaso on korkea, kun taas matalampi kysyntä luo painetta tuotehintoihin. Monien tuotannontekijöiden kustannukset ovat kuitenkin ohittaneet huippunsa. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

Näkymissä vuodelle 2023 on merkittäviä sekä positiivisia että negatiivisia epävarmuuksia, jotka liittyvät Euroopan, Kiinan ja globaaliin talouteen, Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, pandemian jäljellä oleviin vaikutuksiin, energian hintoihin ja energiasääntelyyn Euroopassa sekä OL3-voimalaitosyksikön käyttöönottoon.”

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils