UPM vihkii käyttöön uuden selluterminaalin Montevideon satamassa

Sijoittajauutinen 5.10.2022 15.00 EEST

UPM vihkii tänään käyttöön uuden selluterminaalinsa Montevideon satamassa Uruguayssa. Tämä noin 280 miljoonan dollarin investointi on olennainen osa UPM:n 3,47 miljardin dollarin kasvuinvestointia Uruguayssa, johon sisältyy maailmanluokan sellutehdas Paso de los Torosissa, uusi eukalyptustaimitarha sekä paikallishankkeita Paso de los Torosissa.

”Tämä on merkittävä virstanpylväs Uruguayn kasvuhankkeessamme. Uudella selluterminaalilla, jolla on suora logistinen yhteys niin uuteen sellutehtaaseen kuin maailmanmarkkinoille, on merkittävä rooli selluliiketoimintamme kasvussa ja kilpailukyvyssä,” sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen. ”Julkiset investoinnit syväsatamaan ja raidehankkeeseen parantavat koko vientiteollisuuden asemaa Uruguayssa.”

Uusi selluterminaali sijaitsee Montevideon satamassa, josta on kehitetty syväsatama. Selluterminaalista tulee olemaan suora raideyhteys UPM:n uuteen sellutehtaaseen Paso de los Torosiin. Tulevaisuudessa kaikki UPM:n sellu Uruguaysta kuljetetaan täyteen lastatuilla aluksilla suoraan Uruguaysta. Tämä on merkittävä muutos nykyiseen logistiikkaan, joka on riippuvainen Brasilian syväsatamista. Uusi suora yhteys Uruguaysta maailmanmarkkinoille on kustannustehokas ja parantaa toimitusvarmuutta.

UPM operoi selluterminaalia pitkäaikaisella sopimuksella. Selluterminaali toimii ympärivuorokautisesti, ja sen kautta kulkee yli 2 miljoonan sellutonnia ja noin 100 laivaa vuodessa, mikä lisää 60 prosenttia Montevideon sataman vientiliikennettä. Selluterminaali työllistää noin 100 henkilöä, ja lisäksi noin 200 henkilöä työskentelee laivojen purku- ja lastaustoiminnoissa. Selluterminaali sisältää yli 50 000 neliömetrin varastohallin ja valvomon sekä logistiikka- ja toimistotiloja.

UPM:n uuden, Uruguayn keskiosissa lähellä Paso de los Torosin kaupunkia sijaitsevan eukalyptussellutehtaan on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa:
Sidosryhmäsuhdejohtaja Saara Tahvanainen, UPM Fibres, puh. 040 589 0223

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils