UPM osavuosikatsaus Q3 2022: UPM teki ennätyksellisen osavuosituloksen – kaikki liiketoiminnot menestyivät erinomaisesti

Pörssitiedote 25.10.2022 9.40 EEST

UPM-Kymmene Oyj                        Pörssitiedote (Osavuosikatsaus)                        25.10.2022 klo 9.40

UPM osavuosikatsaus Q3 2022:
UPM teki ennätyksellisen osavuosituloksenkaikki liiketoiminnot menestyivät erinomaisesti

Q3 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 36 % ja oli 3 420 (Q3 2021: 2 523) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 84 % ja oli 779 (424) miljoonaa euroa eli 22,8 % (16,8 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -201 (318) miljoonaa euroa, mihin vaikutti energiasuojausten rahavirta. Muilta osin liiketoiminnan rahavirta oli pääasiassa odotusten mukainen
 • Energiafutuurihintojen nousu jatkui, mikä aiheutti lyhyen aikavälin rahavirtavaikutusta energiasuojauksista. Vastaavasti se luo UPM Energylle vahvaa tuloksentekopotentiaalia
 • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla ja ylittivät korkeampien muuttuvien kustannusten negatiivisen vaikutuksen
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 5,2 miljardia euroa katsauskauden lopussa. UPM allekirjoitti 4,3 miljardin euron luottolimiitit vuoden kolmannen neljänneksen aikana
 • Elokuussa EcoVadis nimesi vastuullisuusarvioinnissaan UPM:n korkeimmalle mahdolliselle Platinum-tasolle
 • Syyskuussa UPM Raflatac sai AMC AG:n oston päätökseen
 • Lokakuussa uusi selluterminaali Montevideon satamassa Uruguayssa vihittiin käyttöön

Q1–Q3 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 8 489 (Q1–Q3 2021: 7 141) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 43 % ja oli 1 443 (1 010) miljoonaa euroa, mikä oli 17,0 % (14,1 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -1 068 (844) miljoonaa euroa, mihin vaikutti energiasuojausten rahavirta hyvin poikkeuksellisessa energiamarkkinassa
 • Nettovelka nousi 3 133 (667) miljoonaan euroon ja nettovelan suhde EBITDAan oli 1,39 (0,38). Merkittävä osa nettovelan lisäyksestä on väliaikaista johtuen energiasuojausten ja tulevaisuuden energiantuotannon rahavirtavaikutuksista
 • UPM päätti keskeyttää toimitukset Venäjälle, puun ostamisen Venäjällä ja UPM Chudovon vaneritehtaan toiminnan
 • Lakko Suomessa vaikutti tuotanto- ja toimitusmääriin vuoden alkupuolella. Vaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen koko vuoden tulokseen
 • Huhtikuussa UPM ja Paperiliitto solmivat ensimmäistä kertaa liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset
 • Kesäkuussa UPM ilmoitti Steyrermühlin tehdasalueen myynnistä Itävallassa kilpailukykynsä turvaamiseksi ja sanomalehtipaperituotannon sopeuttamiseksi pitkän aikavälin markkinakehitykseen

Tunnuslukuja

 Q3/2022Q3/2021Q2/2022Q1–Q3/2022Q1–Q3/2021Q1–Q4/2021
Liikevaihto, milj. euroa        3 420        2 523        2 562        8 489        7 141        9 814
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa        894        535        506        1 777        1 351        1 821
% liikevaihdosta        26,1        21,2        19,7        20,9        18,9        18,6
Liikevoitto, milj. euroa        781        564        335        1 299        1 147        1 562
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa        779        424        387        1 443        1 010        1 471
% liikevaihdosta        22,8        16,8        15,1        17,0        14,1        15,0
Voitto ennen veroja, milj. euroa        766        558        361        1 306        1 128        1 548
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa        764        418        413        1 449        991        1 457
Kauden voitto, milj. euroa        622        497        292        1 053        968        1 307
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa        629        359        329        1 190        832        1 204
Tulos per osake (EPS), euroa        1,15        0,92        0,53        1,93        1,78        2,41
Vertailukelpoinen EPS, euroa        1,16        0,66        0,60        2,18        1,53        2,22
Oman pääoman tuotto (ROE), %        21,1        19,9        10,5        12,0        12,9        12,7
Vertailukelpoinen ROE, %        21,3        14,3        11,8        13,6        11,1        11,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %        18,7        17,9        10,0        11,4        12,5        12,4
Vertailukelpoinen ROCE, %        18,6        13,4        11,5        12,6        11,0        11,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa        -201        318        -879        -1 068        844        1 250
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa        -0,38        0,60        -1,65        -2,00        1,58        2,34
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa        22,35        19,08        20,57        22,35        19,08        20,34
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa        18 052        13 039        15 637        18 052        13 039        13 759
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa        3 133        667        2 688        3 133        667        647
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)        1,39        0,38        1,42        1,39        0,38        0,35
Henkilöstö kauden lopussa        17 289        17 085        17 601        17 289        17 085        16 966


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q3:n tulosta:

“UPM ylsi Q3:lla kaikkien aikojen osavuositulokseen. Liiketoimintamallimme vahvuus näkyi selvästi siinä, että UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac, UPM Energy ja UPM Biofuels tekivät kaikki samanaikaisesti ennätystuloksen. Myös UPM Fibresin ja UPM Plywoodin tulokset olivat vahvat. Kaiken kaikkiaan kolmas vuosineljännes oli suuri menestys, kun otetaan huomioon erittäin epävarma ja epävakaa liiketoimintaympäristö.

Hyvä kysyntä jatkui useimmissa liiketoiminnoissa. Myyntihinnat nousivat enemmän kuin muuttuvat kustannukset. Toimitusmäärät normalisoituivat poikkeuksellisen ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen, ja toiminnan tehokkuus oli hyvällä tasolla. Merkittäviä riskejä ei toteutunut vuosineljänneksen aikana.

Liikevaihto kasvoi 36 % ja oli 3 420 (Q3 2021: 2 523) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 84 % ja oli 779 (424) miljoonaa euroa. Edellisen neljänneksen tavoin energiasuojausten rahavirta vaikutti merkittävästi liiketoiminnan rahavirtaan, joka oli -201 miljoonaa euroa. Suojaustemme luonteesta johtuen tämän rahavirran odotetaan kääntyvän tulevaisuudessa.

Taloudellinen asemamme on edelleen vahva. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 5,2 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa. Nettovelan suhde EBITDAan oli terveellä tasolla 1,39. Näin vankalta pohjalta on hyvä luovia vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä.

Vuosineljännestä leimasi vahvasti Euroopan energiakriisi. Energiamarkkinoilla hinnat ja vaihtelu olivat ennennäkemättömällä tasolla. Markkinoiden hintasignaalit ovat ensiarvoisen tärkeitä koko energiajärjestelmälle sekä UPM:n energiantuotannolle ja -kulutukselle. Optimoimme jatkuvasti sähkönkulutusta tunneille, jolloin hinnat ja yhteiskunnan energiantarve ovat alimmillaan, ja lisäämme vesivoimatuotantoa energiatarpeen ollessa suurinta. Osallistumme näin sähkömarkkinoiden tasapainottamiseen erityisesti Suomessa. Samalla tämä kaikki luo merkittävää arvoa ja kilpailuetua paitsi energialiiketoiminnallemme myös paljon energiaa käyttäville liiketoiminnoillemme.

UPM Energy ylsi ennätystulokseen. Se hyötyi korkeista markkinahinnoista, epävakailla markkinoilla optimoidusta vesivoimatuotannosta ja OL3-ydinvoimalaitosyksikön toimittamista ensimmäisistä merkittävistä tuotantomääristä.

UPM Fibresin osavuositulos oli erinomainen vakaana jatkuneen kysynnän ja sellun korkeiden hintojen ansiosta. Sahatavaraliiketoimintaan vaikutti rakentamisen loppukäyttöjen kysynnän selvä hidastuminen.

UPM Communication Papersin erinomainen tulostaso on huomionarvoinen saavutus. Tuotantokustannukset, erityisesti energian ja kuitujen hinnat, ovat nousseet radikaalisti, mutta kustannusnousu on onnistuttu kattamaan myyntihinnoilla. Liiketoiminta on siirtynyt päättäväisesti aiempaa ketterämpään toimintamalliin erittäin epävarmoilla markkinoilla.

UPM Specialty Papers teki kaikkien aikojen parhaan osavuosituloksensa huolimatta historiallisen korkeista raaka-ainekustannuksista. Irroke- ja pakkauspaperien markkinat jatkuivat vahvoina. Aasian hienopaperimarkkinat olivat yhä haastavat.

Markkinat olivat edelleen suotuisat UPM Raflatacille. Tarrojen asiakaskysyntä jatkui hyvänä, ja liiketoiminta menestyi todella hienosti. Saksalaisen AMC AG:n osto saatiin päätökseen syyskuussa, ja se vauhdittaa liiketoiminnan kasvua sekä laajentaa tuotetarjontaa.

UPM Plywoodin vuosineljännes oli hyvä, vaikka rakennusteollisuuden tuotteiden kysyntä hiipui. Useimpien tuotteiden myyntihinnat nousivat.

Muista liiketoiminnoista UPM Biofuelsin tuotanto ja kannattavuus ylsivät ennätystasolle vahvoilla uusiutuvien polttoaineiden markkinoilla. Strategiamme, joka perustuu erittäin vastuullisten uusiutuvien polttoaineiden valmistamiseen omista integroiduista raaka-aineista ja ainutlaatuisella teknologialla, tuottaa todellakin tulosta.

Uruguayssa Paso de los Torosin sellutehtaan on määrä aloittaa kaupallinen tuotanto ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2023. Investointi kasvattaa selluliiketoimintaamme yli 50 %. Hankkeessa saavutettiin lokakuussa tärkeä merkkipaalu, kun Montevideon sataman uusi selluterminaali vihittiin käyttöön. Suora yhteys tehtaalta maailmanmarkkinoille on keskeistä selluliiketoiminnan kilpailukyvylle.

OL3-ydinvoimalaitosyksikön koekäyttö jatkuu. Kaupalliseen tuotantoon päästyään yksikkö kasvattaa energialiiketoimintaamme lähes 50 % ja tuo markkinoille kaivattua päästötöntä sähköä.

Biokemikaalijalostamon rakentaminen jatkuu suunnitellusti Leunassa, Saksassa. Uusi kasvuliiketoiminta tarjoaa kestäviä ratkaisuja korvaamaan fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuvia materiaaleja monissa loppukäytöissä. Asiakkaiden kiinnostus innovatiivisia biokemikaalituotteitamme kohtaan on innostavaa. Rotterdamiin Hollantiin mahdollisesti rakennettavan biopolttoainejalostamon perussuunnittelu jatkuu.

Vuosineljänneksen aikana saimme ennätyksellisen korkeat pisteet johtavalta toimitusketjujen vastuullisuutta arvioivalta EcoVadis-luokituslaitokselta ja pääsimme jälleen Platinum-tasolle, jolle yltää vain yksi prosentti arvioiduista 90 000 yhtiöstä. Kestävä kehitys on UPM:n Biofore-strategian ytimessä. Tarjoamme maailmalle vastuullisesti tuotettuja, uusiutuvia materiaaleja lukuisiin loppukäyttökohteisiin sekä kilpailukykyistä päästötöntä sähköä.

Kun katsomme eteenpäin, liiketoimintaympäristössä on edelleen monia epävarmuuksia, mutta UPM on hyvissä asemissa kohtaamaan ne. Liiketoimintojemme suorituskyky on hyvä, toimintamallimme ketterä ja taseemme vahva. Lisäksi kasvuhankkeemme ovat lähellä käynnistymistään ja tuovat merkittävää uutta tulosta tulevaisuudessa. Tänä vuonna odotamme vuosituloksemme olevan ennätyksellinen.”

Näkymät vuodelle 2022

UPM:n koko vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuodesta 2021. Ennätysvahvan Q3 2022 tuloksen jälkeen UPM:n tuloksentekokyvyn odotetaan jatkuvan viime vuotta parempana.

Näkymissä on edelleen merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät sotaan Ukrainassa, pandemian jäljellä oleviin vaikutuksiin, talouskasvuun Euroopassa ja globaalisti, energian hintoihin, saatavuuteen ja energiasääntelyyn Euroopassa, OL3-voimalaitosyksikön käynnistymiseen ja tiukkoihin raaka-aine- ja logistiikkamarkkinoihin.

Myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten odotetaan olevan korkeammat useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuoden 2022 jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskoon verrattuna. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

Kutsu UPM:n Q3 2022 osavuosituloksen webcastiin ja lehdistötilaisuuteen

Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu englanninkielinen webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi alkaa klo 13.15. Osavuosikatsausta esittelevät toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja talousjohtaja Tapio Korpeinen. Webcastia voivat kaikki seurata UPM:n verkkosivuilla, mutta kysymysten esittäminen edellyttää puhelinkonferenssiin osallistumista. Ilmoittautuminen konferenssiin tapahtuu soittamalla alla olevaan numeroon:

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January–September 2022
Puhelinnumero: 09 2319 5437

Puhelinkonferenssiin ei tarvita PIN-koodia. Konferenssiin osallistuvan tulee ilmoittaa teleoperaattorille haluavansa liittyä UPM Q3 2022 Interim report -tilaisuuteen sekä kertoa nimensä ja edustamansa yhtiö. Osallistujien toivotaan soittavan numeroon 5–10 minuuttia ennen lähetyksen alkua, jotta lähetys voi alkaa aikataulussa. Tallenne webcastista on katsottavissa 12 kuukauden ajan osoitteessa www.upm.fi.

Heti sijoittajapuhelun jälkeen klo 14.45 toimitusjohtaja Pesonen esittelee osavuosikatsausta medialle suomenkielisessä mediatilaisuudessa ja verkkolähetyksessä. Ilmoittautuminen sekä pääkonttorilla pidettävään tilaisuuteen että verkkolähetykseen tapahtuu tästä linkistä. Vain ilmoittautuneille lähetetään linkki itse verkkotilaisuuteen.

*

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2021 vuosikertomuksen sivuilla 165–166. Riskit ja mahdollisuudet esitellään sivuilla 34–35 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 131–135.

*

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils