Kuudesluokkalaisten metsäretkillä opitaan metsien kestävästä käytöstä

Lehdistötiedote 22.8.2022 9.00 EEST

UPM järjestää elo-syyskuun aikana alakoulujen kuudennen luokan oppilaille metsäretkiä viidellä tehdaspaikkakunnallaan Jämsässä, Kouvolassa, Pietarsaaressa, Raumalla ja Lappeenrannassa. Retket toteutetaan jo kuudentena vuonna peräkkäin yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen ja 4H-yhdistysten kanssa.

Metsäretkien tavoitteena on tarjota koululaisille kokemus retkeilystä sekä kertoa kiinnostavalla tavalla talousmetsien kestävästä käytöstä. Retkillä kierretään asiantuntijoiden ohjaamat toiminnalliset rastit, joilla päästään tutustumaan esimerkiksi puun kasvuun ja hiilen kiertoon, metsään harrastuspaikkana, metsän uudistamiseen ja taimien istutukseen sekä metsien käyttöön erilaisten puupohjaisten tuotteiden raaka-aineena.

Retkille odotetaan yhteensä 48 luokkaa ja arvioilta noin 1 023 oppilasta ja opettajaa.

”Haluamme antaa koululaisille mahdollisuuden päästä mukaan retkelle ja saada heidät kiinnostumaan metsistä ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa. Retket lisäävät koululaisten ymmärrystä metsien monipuolisesta käytöstä aina jokamiehenoikeuksista metsien hoitoon ja puupohjaisten tuotteiden valmistukseen saakka”, kertoo UPM Metsän ympäristöpäällikkö Tuomas Kara.

Metsäretkien sisältö on suunniteltu tukemaan alakoulujen opetussuunnitelman mukaisia ympäristöopin sisältöjä: luonnonvarojen kestävä käyttö, metsien hyötykäyttö, luonnon monimuotoisuus sekä ilmastonmuutos ja sen hillitseminen.

”Talousmetsiin tutustuminen asiantuntijoiden johdolla heti lukuvuoden alussa johdattaa oppilaat konkreettisesti metsäteemaan, jonka syventämistä on sitten helppo jatkaa esimerkiksi koulun lähimetsässä tai kansallispuistossa. Opettajat arvostavat suuresti vaivattomuutta saadessaan retkiaikataulut, kuljetukset ja ennakkomateriaalit valmiina.”, Suomen Metsäyhdistyksen nuorisoviestinnän johtava asiantuntija Sirpa Kärkkäinen kertoo.

Lisätietoja antavat:
Tuomas Kara, UPM Metsä, ympäristöpäällikkö. puh. 040 578 2551
Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys ry, nuorisoviestinnän johtava asiantuntija, puh. 050 351 2416

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Metsä
UPM Metsä auttaa metsänomistajia tekemään parhaat ratkaisut metsienhoidossa ja puukaupassa. Pidämme asiakkaamme ja heidän metsänsä rikkaana ja rakkaana ajattomasti, vaivattomasti ja vastuullisesti. Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen metsätalouteen ja monimuotoisuuden lisäämiseen metsiemme elinvoimaisuuden turvaamiseksi, kun hankimme kestävästi puuraaka-ainetta UPM:n tuotantolaitoksille. www.upmmetsa.fi

Seuraa UPM Metsää Twitter | Facebook | YouTube | Instagram

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils