UPM myy Steyrermühlin tehdasalueen HEINZEL GROUPille

Sijoittajauutinen 21.6.2022 11.05 EEST

UPM on allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan se myy 100 % omistamistaan itävaltalaisen tytäryhtiönsä, UPM-Kymmene-Austria GmbH:n osakkeista HEINZEL GROUPille. HEINZEL on johtava sellun, pakkausmateriaalin ja paperin tuottaja Keski- ja Itä-Euroopassa.

Kauppa sisältää koko UPM Steyrermühlin tehdasalueen ja siellä työskentelevän henkilöstön, noin 400 henkilöä. Tehdasalueella on sanomalehtipaperikone, jonka vuosittainen tuotantokapasiteetti on 320 000 tonnia ja saha, jonka vuosittainen sahauskapasiteetti on 370 000 kuutiometriä. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

Kauppa on suunniteltu saatavan päätökseen vuoden 2023 lopulla, jolloin myös sanomalehtipaperin tuotanto tehtaalla loppuu. HEINZEL ottaa tehtaan vastuulleen kaupan toteutumisen jälkeen. Siihen asti toiminta jatkuu kuten tähänkin asti.

UPM ja HEINZEL GROUP aloittavat nyt tiiviit keskustelut tehdasalueen teknisistä ja organisatorisista näkökohdista suunnitellakseen tehtaan tulevaisuutta. HEINZELin suunnitelmissa on johtaa tehdasaluetta integraattina yhdessä HEINZELin samassa kunnassa toimivan Laakirchenin tehtaan kanssa. Yhtiön suunnitelmissa ei ole jatkaa graafisten papereiden tuotantoa tehtaalla, vaan harkinnassa on pakkausmateriaalin valmistus täydentämään nykyistä tuotevalikoimaa. Konkreettiset suunnitelmat uuden integraatin uudelleenkäytöstä julkistetaan niiden valmistuttua.

“Sopimus hyödyttää niin UPM:ää kuin HEINZELiä ja tukee kummankin yhtiön liiketoiminnan kehittämistä markkinatarpeiden mukaisesti. Sopimuksen myötä UPM voi sopeuttaa sanomalehtipaperituotantonsa pitkän tähtäimen markkinakehitykseen samalla, kun se voi hyödyntää Steyrermühlin tehdasalueen korkeaa arvoa. Tämä vahvistaa markkina-asemaamme ja parantaa taloudellista suorituskykyämme,” sanoo Massimo Reynaudo, joka vastaa UPM Communication Papers -liiketoiminnasta.

“Olemme hyvin tyytyväisiä sopimukseen. HEINZEL on vakaa ja menestynyt toimija alalla ja voi tarjota Steyrermühlin tehdasalueelle pitkäaikaisen tulevaisuuden. Jatkamme läheistä yhteistyötä HEINZELin kanssa varmistaaksemme sujuvan siirtymävaiheen ja mahdollistaaksemme tehdasalueen strategisen kehittämisen osana HEINZELin johtamaa integraattia,” Reynaudo jatkaa.

UPM on edelleen sitoutunut sanomalehtipapaperiliiketoimintaan yhtenä alan johtavista valmistajista ja jatkaa sanomalehtipaperin tuotantoa Schongaun, Ettringenin, Hürthin ja Jämsänkosken tehtaillaan. UPM on myös sitoutunut Itävallan sanomalehtipaperimarkkinaan ja palvelee paikallisia asiakkaitaan muilta sanomalehtipaperitehtailtaan.

HEINZEL GROUPin mediatiedote on luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Lisätietoja antaa:
UPM Communication Papers, Sidosryhmäsuhteet, +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe 9–16
Puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.com

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

UPM Communication Papers
UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papersin pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 6 500 henkilöä. Lue lisää UPM Communication Papersista ja tuotteistamme:www.upmpaper.com

Seuraa UPM Communication Papersia: LinkedIn

UPM Steyrermühl
UPM Steyrermühlin tehdas sijaitsee Itävallassa lähellä Salzburgia. Vuonna 1868 perustetun paperitehtaan lisäksi tehdasalueella on saha sekä näiden toimintaan liittyviä yrityksiä. Tehdasalueella työskentelee noin 400 henkilöä.


HEINZEL GROUP
HEINZEL GROUP valmistaa neljällä tehdasalueellaan Euroopassa markkinasellua, pakkauspaperia ja aikakauslehtipaperia sekä myy selluloosaa, paperia, keräyspaperia ja pakkausratkaisuja. HEINZEL GROUPilla on 4 tuotantoyhtiötä, Zellstoff Pöls, Laakirchen Papier, Raubling Papier ja Estonian Cell, jotka tekevät siitä yhden tärkeimmistä sellun ja paperin valmistajista Keski- ja Itä-Euroopassa. HEINZEL GROUPin kolme myyntiyhtiötä, heinzelsales, Europapier ja Bunzl&Biach vastaavat joustavasti kansainvälisten asiakkaiden vaatimuksiin. Yhtiön menestys perustuu yrittäjähenkeen ja sitoutumiseen pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Kestävä kehitys on tärkeässä roolissa HEINZEL GROUPin kaikessa toiminnassa.