UPM.FI

Positiivinen tulosvaroitus: UPM nostaa tulosnäkymiään vuodelle 2022

Pörssitiedote 14.6.2022 9.25 EEST

UPM-Kymmene Oyj                        Pörssitiedote (Sisäpiiritieto)                        14.6.2022 klo 09.25

Positiivinen tulosvaroitus: UPM nostaa tulosnäkymiään vuodelle 2022

UPM nostaa tulosnäkymiään vuoden 2022 alkupuoliskolle ja koko vuodelle 2022. Yhtiö arvioi nyt vertailukelpoisen liikevoiton nousevan sekä vuoden 2022 alkupuoliskolla edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, että koko vuonna 2022 vuodesta 2021. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton vuoden 2022 alkupuoliskolla olevan vuoden 2021 ensimmäistä vuosipuoliskoa vastaavalla tasolla, kun taas koko vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton odotettiin olevan vuotta 2021 vastaavalla tasolla tai tätä korkeampi. UPM:n vertailukelpoinen liikevoitto oli 586 miljoonaa euroa vuoden 2021 alkupuoliskolla, ja 1 471 miljoonaa euroa koko vuonna 2021.

Vahva markkinatilanne on jatkunut kaikissa UPM:n liiketoiminnoissa. Yhtiön on onnistunut hyvin hallitsemaan marginaaleja haastavassa kustannusympäristössä. Lisäksi yhtiön suomalaisten tehtaiden tuotannon käynnistäminen liiketoimintakohtaisten työehtosopimusten solmimisen jälkeen huhtikuussa onnistui hyvin ja asiakastoimitukset pääsivät ripeästi liikkeelle.

Vuoden 2022 näkymiin liittyy edelleen merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät sotaan Ukrainassa, pandemiaan, talouskasvuun Euroopassa ja globaalisti, poikkeukselliseen energiamarkkina-tilanteeseen ja OL3-voimalaitoksen käynnistymiseen, ja tiukkoihin raaka-aine- ja logistiikkamarkkinoihin.

UPM julkaisee puolivuosikatsauksensa 2022 torstaina 21. heinäkuuta 2022.

Viitteeksi edelliset näkymät vuodelle 2022:

”UPM:n tulos nousi takaisin pandemiaa edeltäneelle vahvalle tasolle vuonna 2021, ja myös vuodesta 2022 odotetaan tulevan yhtiölle hyvä vuosi.

Vuoden 2022 näkymiin liittyy merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät sotaan Ukrainassa, pandemiaan, talouskasvuun Euroopassa ja globaalisti poikkeukselliseen energiamarkkina-tilanteeseen ja tiukkoihin raaka-aine- ja logistiikkamarkkinoihin.

Useimpien UPM:n tuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä vuonna 2022. Vuoden alkupuoliskolla tuotantoon ja tulokseen vaikuttaa lakko suomalaisissa yksiköissä UPM Pulp-, UPM Biofuels-, UPM Raflatac-, UPM Specialty Papers- ja UPM Communication Papers -liiketoiminnoissa, sekä toiselle vuosineljännekselle suunnitellut kaksi sellutehdaskunnossapito-seisokkia Suomessa.

Myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten odotetaan nousevan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton vuoden 2022 alkupuoliskolla odotetaan olevan vuoden 2021 ensimmäistä vuosipuoliskoa vastaavalla tasolla. Koko vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan vuotta 2021 vastaavalla tasolla tai korkeampi.”

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils