UPM Energy investoi innovatiiviseen ultrakondensaattoriin, joka mahdollistaa suuremman määrän uusiutuvaa energiaa sähköverkossa

Lehdistötiedote 13.9.2021 13.00 EEST

UPM Energy investoi ultrakondensaattoriin vesivoimalaitoksillaan Kuhmon Ontojoella. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ultrakondensaattori otetaan käyttöön vesivoimajärjestelmässä. Investointi lisää UPM Energyn kykyä tuottaa entistä enemmän ja nopeammin säätövoimaa vesivoimaloistaan. Täyden teollisen mittakaavan hanke pilotoi innovatiivista teknologiaa, jolla voidaan vastata sähkömarkkinoiden muutostarpeisiin ja mahdollistaa uusiutuvan energian osuuden lisääminen sähköverkossa.

Sään mukana vaihtelevan energiatuotannon, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, nopeasti lisääntyvä tarjonta on myös lisännyt haasteita pohjoismaisen sähköverkon vakaana pitämisessä. Uusiutuvan energian määrän kasvaessa tarvitaan entistä enemmän säätövoimaa, jolla tarvittaessa voidaan nopeasti tasapainottaa verkkoa.

Ultrakondensaattori ensimmäistä kertaa käytössä vesivoimajärjestelmässä

UPM Energy on merkittävä vesivoiman ja säätövoiman tuottaja. Nyt UPM Energy pilotoi ensimmäisenä energiayhtiönä energian varastointia ultrakondensaattorilla kahden vesivoimalan järjestelmässä. Voimalat ovat Ontojoella toimivat Kallioinen ja Katerma. Järjestelmää ohjaa yhteinen optimointi- ja kontrolliyksikkö, joka hyödyntää nykyaikaisia digitaalisia toimintoja ja automatiikkaa.

“Vesivoimatuotannossa ultrakondensaattori pystyy reagoimaan millisekunneissa ja tarvittaessa tuottamaan energiaa päivienkin ajan. Siinä on potentiaalia uuden tyyppiseksi työkaluksi reservimarkkinoille”, sanoo kehityspäällikkö Juha Haromo UPM Energyltä.

Ultrakondensaattorit ovat sähköstaattisia laitteita, joista saadaan nopeasti purettua suuri määrä energiaa ja jotka pystyvät reagoimaan millisekunneissa ilman merkittävää varauskyvyn menettämistä. Toisin kuin akkujen, ultrakondensaattorien valmistukseen tarvittavat materiaalit ovat yleisesti saatavilla. Ultrakondensaattorit ovat suhteellisen huoltovapaita, ja niiden käyttöikä on merkittävästi pidempi kuin akkujen.

Rakentaminen alkaa syksyn 2021 aikana, ja ultrakondensaattori on tarkoitus kytkeä Katerman ja Kallioisen voimalaitoksiin vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Ultrakondensaattorilla ei ole vaikutusta patoturvallisuuteen, vesistön käyttöön tai vesiympäristöön. Ultrakondensaattorin lisääminen vesivoimalaitokseen vähentää laitoksen hyvin nopeaa ohjaustarvetta ja mahdollistaa tasaisen tuotannonohjauksen.

UPM Energy kehittää uusia ratkaisuja päästöttömään energiantuotantoon ja sähkömarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin. Yhtiö on merkittävä päästöttömän energian tuottaja ja tarjoaa myös digitaalista Beyond Spot -energianhallintapalvelua teollisille ja energiayrityksille, jotka haluavat optimoida energiaprosessinsa ja hyötyä markkinahintojen vaihtelusta. Tulevaisuuden energiamarkkinat vaativat älykkäitä ratkaisuja ja investointeja järjestelmän joustavuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

Lisätietoja antavat:
Juha Haromo, kehityspäällikkö, optimointi ja fyysinen kauppa, UPM Energy puh. +358 2041 66016

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Energy
UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Tuotamme hiilidioksidivapaata sähköä omissa ja osakkuusyhtiöiden voimalaitoksissa. Sähköntuotannon lisäksi toimintamme käsittää fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kaupan sekä erilaiset palvelut sähkön teollisille kuluttajille ja tuottajille. www.upmenergy.fi

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils