UPM pyrkii edelleen liiketoimintakohtaiseen sopimiseen Paperiliiton kanssa: ”Sopimalla saadaan kaikkien kannalta paremmat ehdot”

Lehdistötiedote 31.8.2021 11.15 EEST

UPM pyrkii edelleen käynnistämään liiketoimintakohtaiset työehtosopimusneuvottelut Paperiliiton kanssa. Yhtiö on pyrkinyt neuvotteluihin keväästä alkaen sopiakseen työn järjestämisestä ja sujuvuudesta, työajasta ja palkasta sekä osaamisen kehittämisestä Paperiliiton ja henkilöstön edustajien kanssa liiketoiminnoittain. Paperiliitto ei ole vastannut liiketoimintojen neuvottelukutsuihin myönteisesti vaan on edellyttänyt yhtä sopimusta koko konsernissa.

Mikäli UPM:n liiketoiminnat eivät saa Paperiliitosta sopimuskumppania, ne varautuvat järjestämään työehdot vuodenvaihteen jälkeen ilman työehtosopimuksia toiminnan jatkuvuuden ja palkanmaksun turvaamiseksi. Tällöin toimittaisiin työlainsäädännön, UPM:n käytäntöjen ja henkilökohtaisten työsopimusten varassa.

”Emme toivo tätä tilannetta, mutta näemme sen parempana kuin sen, että täysin erilaiset liiketoimintamme pakotettaisiin yhteen muottiin”, UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti sanoo.

UPM on järjestänyt tällä viikolla eri liiketoiminnoissa keskustelutilaisuuksia, joissa se on käynyt luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa läpi sitä, miten ilman sopimusta toimiminen vaikuttaisi esimerkiksi tehtaiden työaikajärjestelmään, palkkarakenteeseen ja luottamushenkilöiden rooliin.

”Liiketoimintakohtaisesti sopimalla voidaan saada kaikkien kannalta paremmat ehdot kuin ilman sopimusta. Sopiminen on tavoitteemme, ja toivomme neuvottelujen käynnistyvän mahdollisimman nopeasti”, Savonlahti toteaa.

UPM:llä on viisi liiketoiminta-aluetta, joissa Paperiliitto on tällä hetkellä sopimuskumppani. UPM:n liiketoiminnat vastaavat kukin kooltaan vähintään keskisuurta pörssiyritystä, ja niiden tuotteet, markkinat ja toimintaympäristö poikkeavat merkittävästi toisistaan. ”On selvää, ettei sama sopimus sovellu perinteiseen paperiliiketoimintaan ja uusiin liiketoimintoihin kuten biopolttoaineen valmistukseen tai tarraliiketoimintaan, jossa palvelulupaus on 24h”, Savonlahti painottaa.

UPM:n tavoitteena on osallistaa aikaisempaa huomattavasti laajempi joukko ihmisiä neuvotteluihin. Niihin osallistuisi liiton edustajien lisäksi myös liiketoimintajohtoa ja paikallisia luottamushenkilöitä, mikä toisi keskusteluihin kaivattua liiketoiminnan ja tehdasarjen ymmärrystä.

Lisätietoja antaa:
Työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén, UPM, puh. 040 746 3687

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils