UPM sovittaa yhteen kuukkelireviirin suojelun ja puunhankinnan Heinävedellä

Press Release 22.6.2021 12.00 EEST

UPM on suunnitellut tarkasti yhteistyössä biologi Risto Sulkavan kanssa metsätalouden toimenpiteet kahdella metsätilallaan Heinävedellä. Kyseessä eivät ole mitkä tahansa metsätilat, vaan alueella on useita tunnettuja kuukkelireviirejä, joiden säilyttäminen on ollut yhteistyön keskiössä.

Heinävedellä, UPM:n metsätiloilla on haettu kuluneen vuoden aikana yhteistyössä mallia, jolla metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden yhdistäminen on huomioitu entistä paremmin. Hyvällä, yhteisellä suunnittelulla sovitetaan yhteen niin suojelutoimet, hiilensidonta kuin puuraaka-aineen hankinta uusiutuviin tuotteisiin. Tilat ovat kooltaan yhteensä 762 hehtaaria, ja niillä toteutetaan metsäsertifioinnin vaatimusten lisäksi muita vapaaehtoisia luonnonhoitotoimia monimuotoisuuden turvaamiseksi.

”Tällä alueella olemme pystyneet yhdistämään monta tärkeää asiaa kuten lajisuojelun, hiilensidonnan, vesiensuojelun sekä metsätalouden toimenpiteet”, kertoo UPM Metsän ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen.

”Konkreettisina toimina olemme käyttäneet laajasti eri metsienkäsittelymenetelmiä turvataksemme kuukkelireviirin säilyttämällä metsän peitteisenä sekä ennallistaneet vanhaa korpea. Tämä tarkoittaa muun muassa kuusialikasvoksen huomioimista sekä soiden ja kankaiden vaihettumisvyöhykkeiden erityiskäsittelyä”, hän jatkaa.

Kuukkeli on eteläisessä Suomessa harvinainen laji, ja UPM onkin suojellut lähes 300 hehtaaria tiedossaan olleita kuukkelin ydinreviireitä. Heinäveden yhteistyön toivotaan osoittavan, että myös talousmetsien luonnonhoidon keinoin pystytään turvaamaan reviirin rakennepiirteet ja samalla hyödyntämään iso osa puustosta metsäteollisuuden tuotteisiin.

"Heinäveden seudulla on yhä elinvoimainen kuukkelikanta, ja sen suojelu on erittäin tärkeää. Aiemmin laajapohjaisessa METSO-yhteistoimintaverkossa tehty ohjeistus kuukkelireviirien säilyttämiseksi talousmetsissä tulee nyt vihdoin käytännön testiin", kertoo Risto Sulkava.

”Kuukkelille ja metsäkanalinnuille tärkeitä metsän piirteitä ylläpidetään muuttamalla metsänhoidon menetelmiä ja samalla korpia palautetaan luonnontilaan. Tavoitteena on kuukkelin säilyminen, ja samalla kerätään tietoa suojelutoimien talousvaikutuksista. Toivottavasti pystymme osoittamaan, että taloudelliset syyt eivät estä kuukkelin suojelua”, Sulkava summaa yhteistyöhanketta.

Kestävän metsätalouden periaatteisiin on jo pitkään kuulunut luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Tänä päivänä UPM tekee entistä enemmän luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi, ja UPM on esimerkiksi asettanut tavoitteekseen parantaa Suomessa omien metsiensä monimuotoisuutta 2030 mennessä. Lajisuojelu on luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ydintä.

”Tärkeää näissä hakkuissa on ollut avoin, rakentava keskustelu eri osapuolten välillä ja perinpohjainen suunnittelu sekä koulutus hakkuukoneenkuljettajia myöten. Lisäksi olemme päivittäneet näiden tilojen metsäsuunnitelmat myös tuleville vuosille kuukkeli huomioiden”, Valonen tiivistää.

Lisätietoja antavat:
ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen, UPM Metsä, puh. 0400 152 416

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

UPM Metsä
UPM Metsä hankkii puuraaka-aineen UPM:n tuotantolaitoksille Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Suuri osa puusta hankitaan suomalaisilta yksityismetsänomistajilta. Puukaupan lisäksi tarjoamme metsänomistajille laajan valikoiman metsäomaisuuden hoitoon ja metsän omistamiseen liittyviä palveluja. Haluamme ylläpitää metsien hyvinvointia ja auttaa asiakkaitamme tekemään oikeat ratkaisut metsänhoidossa ja metsänuudistamisessa. www.upmmetsa.fi

Seuraa UPM Metsää Twitter | Facebook | YouTube | Instagram