UPM poistaa selittämättömät palkkaerot

Lehdistötiedote 7.5.2021 13.30 EEST

UPM aikoo poistaa sukupuolten väliset selittämättömät palkkaerot, joiden ei voida katsoa johtuvan esimerkiksi eroista henkilön suorituksessa, kokemuksessa, tehtävän vaativuudessa tai tehtävän sijainnissa eli tekijöistä, jotka tyypillisesti määrittävät henkilön palkkaa ja palkkakehitystä. Tänä vuonna toteutettava palkkojen yhdenvertaisuustarkastelu koskee kaikkia yhtiön toimintamaita ja on osa UPM:n oikeudenmukaista palkitsemispolitiikkaa.

Tarkastelu alkaa toimihenkilöiden palkkojen analysoinnilla ja jatkuu myöhemmin tänä vuonna tuotannon työntekijöiden palkkojen tarkastelulla.

”Vaikka valtaosalla UPM:läisistä palkat ovat yhdenvertaiset, meillä näyttäisi olevan jonkin verran sukupuolten välisiä selittämättömiä palkkaeroja. Arviomme mukaan valtaosa niistä liittyy matalampaan lähtöpalkkaan, jossa syntyneitä eroja on vaikea kuroa kiinni, vaikka henkilö saisikin normaaleja palkankorotuksia työuransa aikana. Yhdenvertaisuuskorotuksella halutaan korjata tämä epäkohta”, henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti toteaa.

Suoritukseen perustuvien palkankorotusten, uralla kehittymisen ja siihen liittyvien palkankorotusten ja kannustinpalkkioiden jakautumisessa ei ole havaittu sukupuolittumista. Nyt tehtävä yhdenvertaisuuskorotus toteutetaan vuoden 2021 aikana. Yhdenvertaisuustarkastelussa hyödynnetään riippumattoman kolmannen osapuolen asiantuntemusta.

”Seuraamme tilanteen kehittymistä vuositasolla, ja teemme myös jatkossa korjauksia tarpeen vaatiessa. Naisten ja miesten välisiä palkkaeroja koskevan tarkastelun lisäksi tarkastelemme säännöllisesti naisten osuutta henkilöstössämme ja urakehitystä, koska molemmilla tekijöillä on vaikutusta palkkatasa-arvon toteutumiseen.”

Lisätietoja antaa:
Henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti, UPM, puh. 02041 50048

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils