UPM Energy Beyond Spot -energiaoptimointipalvelu vastaa energian joustavuuden kasvavaan tarpeeseen

Lehdistötiedote 21.5.2021 10.00 EEST

UPM Energy vastaa energian joustavuuden kasvavaan tarpeeseen vallankumouksellisella energiaoptimointi- ja hallintapalvelulla Beyond Spotilla, joka auttaa teollisuusyrityksiä menestymään energiamurroksessa. Palvelu auttaa teollisuusyrityksiä ratkaisemaan energianhallinnan yleisimmät kipupisteet: energiakustannusten optimoinnin ja riskienhallinnan. Samalla se tarjoaa ratkaisun sähköverkon kasvaviin tasapainotustarpeisiin, joita nopeasti lisääntynyt uusiutuvan energian tarjonta aiheuttaa.

Energiamarkkinat ovat murroksessa. Kiristyvät ilmastotavoitteet nopeuttavat siirtymää uusiutuvaan energiaan, mikä vastaavasti painaa sähkön hintoja alas ja mullistaa markkinadynamiikan. Uusiutuvan energian tarjonnan lisääntyminen aiheuttaa aikaisempaa merkittävästi suurempia vaihteluja energian tarjonnassa, mikä osaltaan aiheuttaa huomattavia taloudellisia riskejä suurille energiankuluttajille ja uusia haasteita koko sähköverkolle. Satunnaisesti vaihteleva uusiutuvan energian tuotanto vaatii investointeja sähköverkkoihin. Kustannustehokas osa ratkaisua on energian optimoinnin avulla aikaan saatava joustavampi energiankulutus. Viranomaiset ja kantaverkkotoimijat pyrkivät tukemaan kysynnän ja tarjonnan tasapainottamista myös uudella sääntelyllä, kuten Pohjoismaissa vuonna 2023 voimaan tulevalla viidentoista minuutin taseselvitysjaksolla.

Vaikka kaikki ovat tietoisia siirtymästä kohti uusiutuvaa energiantuotantoa, kaikki teollisuusyritykset eivät ole sisäistäneet, miten perustavaa laatua olevia muutoksia siitä liiketoimintaan aiheutuu. ”Joustopotentiaalinsa täysin hyödyntävät suuret teolliset energiankäyttäjät voivat ratkaisevasti auttaa kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisessa sähkömarkkinoilla. Näin voidaan myös vähentää kalliiden investointien tarvetta sähköverkkoon. Yrityksille energiajousto on arvokkaampaa kuin koskaan, ja sen arvo vain kasvaa, kun yhä enemmän uusiutuvaa energiantuotantoa tulee verkkoon”, kertoo UPM Energyn yrityspalveluista vastaava johtaja Anne Särkilahti.

UPM Energy Beyond Spot -palvelu antaa yrityksille mahdollisuuden maksimoida joustavan energiankulutuksen edut

UPM Energyn Beyond Spot -palvelu tarjoaa teollisuusyrityksille nopeasti käyttöön otettavan tavan energiaprosessin sujuvaan hoitoon uudessa markkinatilanteessa. "Energia voi olla yksi yrityksen merkittävimmistä kustannuksista. Energiajoustoa sujuvasti ja digitaalisesti hallitsevat ja energiansa sähkömarkkinaan onnistuneesti integroivat yritykset voivat saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä ja synnyttää täysin uusia tulovirtoja. Siksi tämän kaltaista palvelua tarvitaan enemmän kuin koskaan”, Särkilahti toteaa.

Beyond Spot -palvelussa on kolme avaintekijää: energian joustavuuspotentiaalin arviointi, energianhallinta- ja kaupankäyntityökalujen käyttöönotto sekä jatkuva energiakustannusten ja tulojen optimointipalvelu. Nämä toimet ovat välttämättömiä, jos haluaa hyödyntää energian käytön joustopotentiaalin ja automatisoida energiaprosessinsa. Nämä molemmat ovat kriittisiä tekijöitä uudessa markkinadynamiikassa menestymisessä. Energiajoustoillaan kauppaa käyvät yritykset voivat jo muutamassa kuukaudessa saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja uusia tulovirtoja.

UPM Energyllä on vuosikymmenien kokemus energiamarkkinoista ja teollisten prosessien yhdistämisestä, ja Beyond Spot -palvelu on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Palvelun avulla teollisuusyritykset voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa tietäen, että UPM Energyn kokeneet energia-alan ammattilaiset tukevat heidän energiatoimintaansa.

Lue lisää Beyond Spot palvelusta täältä: https://www.upmenergy.com/fi/palvelut/

Lisätietoja antavat:
Anna Särkilahti, Johtaja, UPM Energy Business Services, puh. +358 2041 50786

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Energy
UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Tuotamme hiilidioksidivapaata sähköä omissa ja osakkuusyhtiöiden voimalaitoksissa. Sähköntuotannon lisäksi toimintamme käsittää fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kaupan sekä erilaiset palvelut sähkön teollisille kuluttajille ja tuottajille. www.upmenergy.fi

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi 

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube |  #UPM #biofore #beyondfossils