Positiivinen tulosvaroitus: UPM parantaa tulosnäkymiään vuodelle 2021

Pörssitiedote 15.4.2021 17.30 EEST

UPM-Kymmene Oyj                   Pörssitiedote (Sisäpiiritieto)                   15.4.2021 klo 17.30 EET

Positiivinen tulosvaroitus: UPM parantaa tulosnäkymiään vuodelle 2021

UPM parantaa näkymiään vuodelle 2021. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nyt nousevan sekä vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla, että koko vuonna 2021 verrattuna vuoden 2020 vastaaviin ajanjaksoihin. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoittonsa olevan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla alempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla.

UPM:n vertailukelpoinen liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä 2021 oli 279 miljoonaa euroa, samalla tasolla kuin vuosi sitten. Sellun kysyntä on jatkunut hyvänä ja sellun hinnat ovat nousseet arvioitua nopeammin. Samaan aikaan vahva markkinatilanne on jatkunut tarramateriaaleissa, erikoispapereissa ja energiassa. Graafisten paperien kysyntä ja hinnat ovat toteutuneet odotusten mukaisesti, laskien vertailuajanjaksoihin verrattuna.

UPM on myös siirtänyt UPM Kymin sellutehtaan kunnossapitoseisokin vuoden 2021 toiselta neljännekseltä vuoden viimeiselle neljännekselle. UPM Fray Bentosin sellutehtaan ja Olkiluodon voimalaitoksen kunnossapitoseisokit toteutetaan suunnitellusti toisen neljänneksen aikana.

UPM on tällä hetkellä osavuosikatsausta edeltävällä hiljaisella kaudella. Yhtiö julkaisee Q1 2021 osavuosikatsauksensa 27. huhtikuuta 2021.

Taulukko: Ennakkoarvio vertailukelpoisesta liikevoitosta (EBIT) liiketoiminta-alueittain

 Q1 2021 ennakkotietoQ4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020
UPM Biorefining900587037
UPM Energy5052413443
UPM Raflatac6255456054
UPM Specialty Papers5457374758
UPM Communication Papers209419-1076
UPM Plywood896117
Muu toiminta-4-78-7-6
Eliminoinnit ja täsmäytykset-3-8-1-29
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) yht. 279252215203279

Viitteeksi edelliset näkymät vuodelle 2021 (julkaistu 28.1.2021):

”Vuonna 2021 maailmantalouden odotetaan alkavan toipua vuonna 2020 koetusta jyrkästä taantumasta. Elpyminen vaihtelee alueittain ja on Kiinan vetämää. Yleinen taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään, joka näin ollen riippuu taloudellisen elpymisen muodosta ja vauhdista.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta vuonna 2021. Vuonna 2020 sulkutoimet vaikuttivat erittäin negatiivisesti graafisten paperien kysyntään mutta tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää. Talouksien avautuminen normalisoinee jossain määrin näitä kysyntävaikutuksia. Pandemian ja sulkutoimien uudet aallot ovat kuitenkin mahdollisia.

Sellun hintojen odotetaan nousevan vuoden 2021 alussa edellisvuoden viimeisen neljänneksen tasolta. Paperin hintojen odotetaan laskevan kohtuullisesti verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen.

UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten vähentämiseksi.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla alempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla paperin hintojen laskun ja lisääntyneiden kunnossapitotöiden vuoksi. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan toipuvan vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla.”

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils