UPM.FI

UPM maksoi yhteisöveroa 134 miljoonaa euroa vuonna 2019

Lehdistötiedote 3.11.2020 6.00 EET

(UPM, Helsinki, 3.11.2020 klo 06:00 EET) UPM:n vuonna 2019 Suomessa maksama yhteisövero oli yhteensä 134 miljoonaa euroa. Summa muodostuu UPM-Kymmene Oyj:n ja sen Suomeen rekisteröityjen 18 tytäryhtiön maksamista yhteisöveroista.

Yhteisöverot ovat yksi osa UPM:n taloudellista jalanjälkeä. Kaikkiaan yhtiön Suomen toiminnoista kertyi vuonna 2019 erilaisia veroja ja maksuja noin 530 miljoonaa euroa. Yhteisöveron lisäksi suuria eriä olivat ansiotuloverot ja sosiaaliturvamaksut, verot osingoista ja puunostoista sekä energia- ja polttoaineverot.

Suomessa viime vuonna toimineet UPM:n 27 tuotantoyksikköä työllistivät suoraan noin 7 300 henkilöä ja välillisesti tuhansia henkilöitä yli 10 000 tavara- ja palvelutoimittajan palveluksessa. Palkkoja UPM maksoi Suomessa yli 400 miljoonaa euroa.

Puuta UPM osti suomalaisilta metsänomistajilta 750 miljoonalla eurolla. Vuoden 2019 osingosta Suomeen jäi arviolta kolmannes eli lähes 230 miljoonaa euroa.

Globaalisti toimivan yhtiön vaikutukset ovat paikallisia. Kaikki UPM:n sellu- ja paperitehtaat Euroopassa sekä Fray Bentosin sellutehdas Uruguayssa ja Changshun paperitehdas Kiinassa on sertifioitu vapaaehtoisen EMAS-ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Ympäristöasioiden lisäksi EMAS-raportit kertovat tehtaiden aluetaloudellisista vaikutuksista, kuten työpaikoista, veroista ja ostovoimasta, sekä yhteistyöstä paikallisten toimijoiden, kuten oppilaitosten, kanssa.

UPM:n tehtaiden päivitetyt EMAS-raportit ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils