UPM Kaipolan paperitehdas suljetaan vuoden viimeisellä neljänneksellä, toiminta Jämsänkosken paperitehtaalla jatkuu

Sijoittajauutinen 15.10.2020 13.00 EEST

Yhteistoimintaneuvottelut UPM Communication Papers Jokilaakson yksikön osalta saatiin tällä viikolla päätökseen. Jämsässä sijaitseva Kaipolan tehdas ja sen kolme paperikonetta suljetaan vaiheittain joulukuun puoliväliin mennessä. Toiminta niin ikään Jämsässä sijaitsevan UPM Jämsänkosken tehtaan yhdellä painopaperikoneella ja kahdella erikoispaperikoneella jatkuu.

Neuvotteluissa ei löydetty kestäviä ratkaisuja Kaipolan tehtaan tulevaisuuden varmistamiseksi. Kaipolassa päättyy kaikkiaan 448 työtehtävää, joista 20 tehtävää siirtyy Jämsänkoskelle UPM Speciality Papers -liiketoiminta-alueelle. Arviolta noin 20 % vähennyksistä voidaan toteuttaa eläkejärjestelyin, joskin keskustelut ovat vielä kesken. Sulkemisen seurauksena UPM:n graafisten papereiden tuotantokapasiteetti vähenee 720 000 tonnilla, mistä 450 000 tonnia on sanomalehtipaperia ja 270 000 tonnia päällystettyä mekaanista painopaperia. Tehtaalle jäävä jälkihoitoryhmä varmistaa tehtaan turvallisuuden sulkemisen jälkeen.

Päätöksiä tehdessään yhtiö on arvioinut, miten graafisen paperin kysyntä, maailmantalous ja paikallinen toimintaympäristö kehittyvät. Paino- ja kirjoituspaperien kysyntä on laskenut jo vuosien ajan, ja COVID-19 -pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet äkillisen kysyntähäiriön monissa paperin loppukäytöissä sekä heikentäneet yleisiä talousnäkymiä.

”Kaipolassa on osaavat tiimit ja hyvin hoidetut koneet. Monien ulkoisten tekijöiden, kuten Suomen korkeiden logistiikkakustannusten, verotuksen, korkeiden työvoimakustannusten ja kasvavien kuitukustannusten vuoksi Kaipola oli UPM:n painopaperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin. Sen kannattavuusnäkymä oli pysyvästi heikentynyt”, sanoo UPM Communication Papers liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur.

”Viime viikot ovat olleet kaikille raskaita. Tilauspulasta kärsivän tehtaan henkilöstö on ollut lomautettuna. Neuvottelut käytiin vakavassa ja rakentavassa hengessä. Niiden aikana käytiin läpi suunnitelmien perustelut, vaihtoehdot ja vaikutukset sekä sovittiin mittavasta muutosturvasta. Kaipolan tehtaan toiminnan jatkamiseksi ei valitettavasti ole liiketaloudellisia edellytyksiä vallitsevassa markkina- ja taloustilanteessa. Edelleen jatkuva epävarmuus edellyttää toimia UPM Communication Papersin kilpailukyvyn varmistamiseksi”, sanoo Schaur.

”Neuvotteluissa sovimme mittavasta Työstä työhön -ohjelmasta irtisanottavien tueksi. Ohjelma on ollut muutosturvamallimme vuodesta 2006, ja se sisältää lakisääteisten ja työehtosopimuksessa määriteltyjen velvoitteiden lisäksi UPM:n tarjoamaa ylimääräistä tukea muun muassa uudelleenkouluttautumiseen, työllistymiseen, muuttoon ja terveydenhuoltoon.”

Kaipolan kiinteistöä ja tiloja koskien UPM on saanut joitakin yhteydenottoja, joita selvitetään parhaillaan. Yhteydenottoja on tullut eri aloilta. UPM on mukana Jämsän kaupungin perustamassa äkillisen rakennemuutoksen työryhmässä ja toimii yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten kanssa.

Toimenpiteet vahvistavat UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen kokonaiskilpailukykyä ja tulosedellytyksiä pitkällä aikavälillä. UPM kirjaa vuoden 2020 kolmannen neljänneksen vertailukelpoiseen tulokseen vaikuttavina rakennejärjestelykuluina yhteensä 99 miljoonaa euroa, joista 38 miljoonaa kassakustannuksina. Suunnitelman odotetaan tuovan 47 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Lisätietoja antavat:
Liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur, UPM Communication Papers, puh. +49 821 3109225 (englanniksi ja saksaksi)
Sanomalehti- ja vähittäiskauppapaperitoimintojen johtaja Anu Ahola, UPM Communication Papers, puh. +358 40 585 0891
Tehtaanjohtaja Antti Hermonen, UPM Jokilaakso, puh. +358 400 280 839 (muutosturvaa koskevat kysymykset)

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils